Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Huawei

Smart City Solution Service

Smart Cities enable smart governance, improve public wellbeing, and support smart industry development. Using advanced technologies — including 5G, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), cloud computing, and big data analytics — Smart Cities enhance city management and promote technological innovation. Technological evolution and service innovation bring unprecedented possibilities to Smart City planning, design, implementation, and operations — but they also present challenges.

Focusing on the concept of “enabling smarter management and creating better lives,” Huawei applies Smart City best practices and more than 30 years of experience in the Information and Communications Technology (ICT) industry, to overcome such challenges and help city managers improve service quality and efficiency. Huawei provides a comprehensive Smart City service solution, integrating high-level planning, design verification, implementation, operations support, optimization, improvement, talent development, and project management.

Smart City Solution Service

LEARN MORE

For Partners

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.