Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

6–42 GHz Traditional Frequency IP Microwave

The Huawei 6–42 GHz traditional frequency IP microwave has a maximum of 2 Gbit/s per carrier and 16 Gbit/s per antenna ultra-large transmission capacity, it is the industry’s first IP microwave that supports TDM/Hybrid/Packet/Routing services on the unified platform, satisfying the requirements of large-capacity IP service transmission and IP-based evolving of traditional PDH/SDH microwave. The solution provides a flexible architecture that can be deployed in split, full-outdoor, or full-indoor scenarios. It features high reliability and end-to-end unified O&M management. It is widely used in broadband wireless transmission in vertical sectors, such as government, broadcasting, oil & gas, education, and electric power.

Huawei

Specifications


Type RTN 905 2E RTN 950 RTN 950A
Scenarios Split-mount, tail site access Split-mount, Hub site aggregation Split-mount, Hub site aggregation
Size 442 mm x 220 mm x 44 mm (1U) 442 mm x 220 mm x 88 mm (2U) 442 mm x 220 mm x 88 mm (2U)
Frequency 6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/32/
38/42 GHz
6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/32/
38/42 GHz
6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/32/
38/42 GHz
Channel Spacing 3.5/7/14/28/40/50/56 MHz 3.5/7/14/28/40/50/56/112 MHz 3.5/7/14/28/40/50/56/112 MHz
Modulation QPSK Strong, QPSK, 16 QAM Strong, 16 QAM, 32 QAM, 64Q AM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, 512 QAM Light, 1,024 QAM, 1,024 QAM Light, and 2,048 QAM QPSK Strong, QPSK, 16 QAM Strong, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, 512 QAM Light, 1,024 QAM, 1,024 QAM Light, 2,048 QAM, and 4,096 QAM QPSK Strong, QPSK, 16 QAM Strong, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, 512 QAM Light, 1,024 QAM, 1,024 QAM Light, 2,048 QAM, and 4,096 QAM
Maximum RF Directions 2 8 10
Maximum Air-interface Service Throughput 504 Mbit/s to 636 Mbit/s 1,018 Mbit/s to 1,283 Mbit/s 1,018 Mbit/s to 1,283 Mbit/s
Switching Capacity 8 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s
TDM Cross-connections 8 x 8 VC-4 32 x 32 VC-4 32 x 32 VC-4
Service Ports E1, STM-1(e/o), FE(e/o), GE(e/o), and 2.5 GE(o) E1, STM-1(e/o), FE(e/o), GE(e/o), 2.5 GE(o), and 10 GE(o) E1, T1, STM-1(e/o), FE(e/o), GE(e/o), 2.5 GE(o), and 10 GE(o)
RF Configuration 2 x (1+0)
2+0
1+1 HSB/SD/FD
XPIC
N+0(N ≤ 8)
N x (1+0) (N ≤ 8)
1+1 HSB/SD/FD
N+1 (N ≤ 7)
XPIC
N+0 (N ≤ 10)
N x (1+0) (N ≤ 10)
1+1 HSB/SD/FD
N+1 (N ≤ 7)
XPIC
Type RTN 980L
Scenarios Split/Full-indoor/Full-outdoor, Long-haul and nodal transmssion
Size Split LH
IDU: 442 mm x 220 mm x 225 mm
RFU: 228 mm x 91 mm x 228 mm
BU: 610 mm x 220 mm x 310 mm

Integrated LH
IDU: 442 mm x 220 mm x 225 mm
RFU: 228 mm x 91 mm x 228 mm
BU: 248 mm x 225 mm x 540 mm (6+0)
248 mm x 225 mm x 645 mm (8+0)
Rack: 600 mm x 300 mm x 2200 mm
Frequency 5/6/7/8/11 GHz
Channel Spacing 28/40/56 MHz
Modulation QPSK, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, and 1,024 QAM
Maximum RF Directions 14
Maximum Air-interface Service Throughput 440 Mbit/s to 558 Mbit/s
Switching Capacity 43 Gbit/s (CSHL) 120 Gbit/s (CSHLU)
TDM Cross-connections 128 x 128 VC-4
Service Ports E1, STM-1(e/o), STM-4(o), FE(e/o), GE(e/o), 2.5 GE(o), and 10 GE(o)
RF Configuration N+0 (N ≤ 14)
N+1 (N ≤ 11)
1+1 FD
XPIC
Type RTN 320
Scenarios Full-outdoor
Size 7-11 GHz: 260 mm x 210 mm x 106 mm
13-38 GHz: 260 mm x 210 mm x 101 mm
Frequency 6/7/8/11/13/15/18/23/26/28/32/38/42 GHz
Channel Spacing ETSI: 7/14/28/40/56/112 MHz
FCC: 30/40/50 MHz
Modulation QPSK Strong, QPSK, 16 QAM Strong, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, 512 QAM Light, 1,024 QAM, 1,024 QAM Light, 2,048 QAM, and 4,096 QAM
Maximum RF Directions 2
Maximum Air-interface Service Throughput 2.4 Gbit/s
Switching Capacity 8 Gbit/s
TDM Cross-connections /
Service Ports FE(e/o), GE(e/o),GE(P&E), and 2.5 GE(o)
RF Configuration N+0 (N ≤ 4)
1+1 HSB/SD/FD
XPIC
2 x 2 MIMO
4 x 4 MIMO

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.