Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

OceanStor 2600 V5 Intelligent Hybrid Flash Storage System

OceanStor 2600 V5 is a next-generation, entry-level, intelligent hybrid flash storage system designed for developing businesses and branches of large enterprises.

It is equipped with a premium hardware platform that runs powerful convergence capabilities and intelligent management software. The storage system offers outstanding functionality, efficiency, reliability, and O&M, and provides efficient, flexible backup and disaster recovery solutions for excellent business continuity and data security.

The product fully meets universal storage needs, such as database OLTP/OLAP and file sharing, making it an excellent option in government, enterprise, energy, media, education, and healthcare sectors.

Huawei

Specifications

Model OceanStor 2600 V5
Processor Multi-core processors
System cache 32 GB to 512 GB
Maximum number of controllers 8
Supported storage protocols Fibre Channel, iSCSI, NFS, CIFS, HTTP, and FTP
Front-end ports 8, 16, or 32 Gbit/s FC and 1, 10, or 25 Gbit/s Ethernet
Back-end ports SAS 3.0
Maximum number of hot-swappable I/O modules (per controller) 2
Maximum number of disks (dual controllers) 500
Disk types SSD, SAS, and NL-SAS
Supported RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, and 50
Data protection software
 • HyperSnap (snapshot)
 • HyperClone (clone)
 • HyperCopy (copy)
 • HyperMirror (volume mirror)
 • HyperMetro (active-active arrays)
 • HyperReplication (remote replication)
 • HyperLock (WORM)
 • HyperVault (all-in-one backup)
 • SmartEncryption (data encryption)
Mission-critical business protection
 • SmartQoS (intelligent service quality control)
 • SmartPartition (intelligent cache partitioning)
 • SmartCache (intelligent SSD caching)
Resource efficiency improvement software
 • SmartMigration (intelligent LUN migration)
 • SmartVirtualization (intelligent heterogeneous virtualization)
 • SmartMulti-Tenant (intelligent multi-tenancy)
 • SmartQuota (quota management)
 • SmartDedupe (intelligent deduplication)
 • SmartCompression (intelligent compression)
 • SmartThin (intelligent thin provisioning)
 • SmartTier (intelligent data tiering)
 • SmartMotion (intelligent data motion)
 • SmartErase (intelligent data destruction)
Storage management software
 • UltraPath (host multipath)
 • BCManager (DR management)
 • DeviceManager (single-device management software)
 • eSight (centralized O&M management software)
 • eService (remote maintenance and management)

For Partners

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.