Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

FusionCube 1000 Cabinet

Huawei FusionCube 1000 Cabinet is a one stop edge IT infrastructure solution for Remote and Branch Offices (ROBO) and vertical industry scenarios, from oil and gas to campus, mining, power grid, and more. It can be deployed in offices and managed remotely by FusionCube Center.

Application Scenarios

  • scenarios ROBO 0623 01

    ROBO

    FusionCube edge data storage infrastructure helps branches quickly build IT systems with simplified Operations and Maintenance (O&M).
  • scenarios vertical 0623 02

    Vertical Applications

    With simplified delivery and O&M that does not require technical personnel, FusionCube reduces the deployment and maintenance costs of industry applications and accelerates industry digitalization.
Huawei

Specifications

Type 8U 24U 42U
Application Scenario Small branches (up to 50 employees) Medium-sized branches (50–200) Large branches (more than 200 employees)
Computing 4 x CPUs max
8 x AI inference cards
10 x CPUs max
40 x AI inference cards
32 x CPUs max
128 x AI inference cards
Storage A maximum of 20,000 IOPS and 120 TB A maximum of 20,000 IOPS and 180 TB A maximum of 50,000 IOPS and 960 TB
Network GE switching
Security Firewall, integrated protection, intrusion prevention, web protection, URL filtering, and VPN encryption
Cabinet configuration Five types of sensors for temperature, humidity, water, smoke, and door status sensor
Virtualized platform Kunpeng: FusionSphere8.0
Others: FusionSphere 6.5.1 or later, VMware 6.5
Power Failure Protection 4 minutes 12 minutes 23 minutes
Dimensions (H x W x D) 550 x 600 x 1100 mm 1250 x 600 x 1100 mm 2000 x 600 x 1100 mm
Overall Power consumption ≤ 1.8 kW ≤ 4.2 kW ≤ 8 kW
Maximum Cabinet Weight ≤ 160 kg ≤ 480 kg ≤ 1000 kg
Ambient Temperature 5°C to 35°C (altitude: –60 m to 1800 m)
The ambient temperature decreases by 1°C each time the altitude increases by 220 m between the altitudes of 1800 m to 3000 m)
Ambient Humidity 10–90% RH

Key Software Features

FusionCubeCenter Vision • Site management: Site registration and site topology
• Performance monitoring: Storage, server, network, and rack performances
• Site maintenance: Powering on/off, device restart, single device management, and replacing a device with the same model
• Resource management: VM, docker, storage, server, application, and site resources
• Monitoring alarms: Status monitoring, alarm monitoring, capacity prediction, performance prediction, and fault pre-warning
• Log auditing: Security, operations, and system logs
• Application template: Includes basic service templates and customized application templates, users can customize application installation and configuration templates by dragging icons
• Application deployment: Batch remote application deployment
• Edge-cloud synergy: Cloud-based training, edge inference, and online update of AI models

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.