Αναζήτηση

Huawei: Η πρώτη στον κλάδο των Data Center που περνάει επιτυχώς διεθνώς αναγνωρισμένη δοκιμή επαλήθευσης με το FusionPower6000 3.0

2022.12.22

Το Huawei FusionPower6000 3.0 πέρασε επιτυχώς τη δοκιμή επαλήθευσης της TÜV SÜD, της μεγαλύτερης και παλαιότερης τεχνικής ένωσης επιθεώρησης διεθνώς. Eίναι η πρώτη φορά στον κλάδο που ολοκληρώνεται μια δοκιμή για το FusionPower6000 3.0 των 2,5 MW, επιδεικνύοντας την ισχυρή τεχνική υπεροχή της Huawei στην παροχή και διανομή ενέργειας. Επιπλέον, χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη δοκιμή PowerPOD στη βιομηχανία.


FusionPower6000 image

Η TÜV SÜD είναι ένας αναγνωρισμένος οργανισμός δοκιμών και πιστοποίησης, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της έρευνας λύσεων data centers, στη δημιουργία βιομηχανικών προτύπων και στην ανεύρεση και πιστοποίηση προϊόντων. Επιπλέον, διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμόνων, προηγμένο περιβάλλον δοκιμών για προϊόντα data centers και έγκυρο σύστημα δοκιμών και πιστοποίησης.

Η China Electronic Energy Saving Technology Association (CEESTA) κυκλοφόρησε πρόσφατα το “Code for Prefabricated PowerPOD of Data Centers”, το πρώτο ομαδικό πρότυπο στη βιομηχανία, το οποίο δηλώνει ότι κάθε PowerPOD θα πρέπει να ελέγχεται με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση, την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και της καταγραφής της ισχύος και του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της δοκιμής απόδοσης.


FusionPower6000 image

Σε αυτό το πλαίσιο, η Huawei εμπιστεύτηκε τον οργανισμό TÜV SÜD για να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένες και αυστηρές δοκιμές στο FusionPower6000 3.0 ισχύος 2,5 MW σε επαγγελματικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα της δοκιμής δείχνει ότι το FusionPower6000 3.0 πληροί τις απαιτήσεις όσον αφορά στην απόδοση του συστήματος, την αύξηση της θερμοκρασίας, την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, την αξιοπιστία του συστήματος και τη δυνατότητα συντήρησης.

Για την αποδοτικότητα του συστήματος, το αποτέλεσμα της δοκιμής δείχνει ότι το Huawei FusionPower6000 3.0 διαθέτει αποτελεσματικότητα πλήρους ζεύξης με την υψηλότερη απόδοση να φτάνει το 97,8% υπό διαφορετικές συνθήκες γραμμικού φορτίου (98,3% στις πραγματικές δοκιμές), πολύ υψηλότερη από αυτή της παραδοσιακής λύσης. Για την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, το FusionPower6000 3.0 εφαρμόζει μηδενικό χρόνο μεταγωγής σε όλες τις λειτουργίες, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται 0 ms για να μεταβείτε από τη λειτουργία S-ECO στη λειτουργία διπλής μετατροπής ή στη λειτουργία μπαταρίας όταν η είσοδος bypass δεν είναι φυσιολογική. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του data center.


FusionPower6000 image

Επιπλέον, η δοκιμή λειτουργίας λογισμικού υποδεικνύει ότι η έξυπνη λειτουργία iPower του FusionPower6000 3.0 παρέχει λειτουργίες όπως οπτικοποίηση πλήρους σύνδεσης, ρύθμιση διακόπτη, πρόβλεψη χαμηλού φορτίου και υψηλής θερμοκρασίας βάσει AI, πρόβλεψη διάρκειας ζωής για βασικά εξαρτήματα και αξιολόγηση της σωστής λειτουργίας του διακόπτη. Χάρη στην έξυπνη λειτουργία iPower, το FusionPower6000 3.0 μπορεί να παρακολουθεί τη θερμοκρασία ολόκληρης της σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας το ποσοστό σφάλματος SLA κατά 30%. Η διάρκεια ζωής των βασικών εξαρτημάτων και των ευάλωτων μερών, όπως οι πυκνωτές και οι ανεμιστήρες, μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων για την πρόληψη πιθανών κινδύνων και τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος τροφοδοσίας και διανομής του data center. Αυτό είναι μέρος των προσπαθειών για τη μετατροπή της λειτουργίας και συντήρησης (O&M) από μια παθητική προειδοποίηση κινδύνου σε προληπτική δράση.

Ακολουθώντας την τάση της παγκόσμιας ψηφιοποίησης και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, υπάρχει μια σταδιακή τάση μετακίνησης από τα data centers με χιλιάδες racks σε αυτά με δεκάδες χιλιάδες racks. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη το σύστημα τροφοδοσίας και διανομής, ο πυρήνας ισχύος των data centers, να κινηθεί προς την υψηλή πυκνότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία. Tο FusionPower6000 3.0 μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματική και σταθερή λειτουργία μεγάλων data centers, καθιστώντας έτσι προτιμώμενη επιλογή χάρη στην υψηλή πυκνότητα, εξοικονόμηση χώρου, γρήγορη παράδοση, υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και αξιοπιστία.

TOP