Αναζήτηση
  • ott banner pc

    OTT

OTT

Huawei develops innovative Internet data center infrastructure, data center interconnection, and AI based computing resources, and Internet public cloud connections, helping OTT companies make full use of resources and achieve agile service development.

Solutions

data center banner bequoted

Data Center

Huawei’s Cloud Data Center enables Internet service innovation, management of massive amounts of data, and use of AI to improve service operations.

cloud services banner bequoted

Cloud Services

Full-Stack Cloud Services provide a full-stack, all-scenario AI portfolio for Internet enterprises and developers, fostering greater innovation. Learn more.

data center network bequoted

Λύση Δικτύου Data Center

Μία λύση που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη DCNs με Ethernet χωρίς απώλειες, ολοκληρωμένο αυτοματισμό και έξυπνο O&M.

Atlas 900 AI Cluster

Ascend Computing

λύση επιτρέπει την υποδομή AI για όλα τα σενάρια στο device-edge-cloud, καλύπτει full-pipeline inference και εκπαίδευση για AI deep learning.

banner bequoted

OceanStor Pacific Storage for Media

A stable, smooth, and reliable solution crafted to meet the demands of media industry operations such as ingestion, editing, broadcasting, management, and storage.

banner bequoted

OceanStor Pacific Storage for Video

Huawei video storage is a powerful tool designed to provide access, storage, and forwarding functions for video and images across various industries, including government, transportation, and enterprise.

TOP