Αναζήτηση
  • msp banner pc

    Managed Service

Managed Service

With the advent of the cloud, more and more enterprises are adopting an asset-light strategy, purchasing third-party managed Wi-Fi network services — instead of operating and maintaining their own — in order to focus on service delivery and better control Information Technology (IT) spend. Managed Service Providers (MSPs) therefore now need to build a future-oriented and automated operations platform that delivers massive capacity allied to an intelligent experience.

Solutions

cloudcampus for msp banner bequoted

CloudCampus for MSP

Huawei CloudCampus builds an all-in-one, managed service platform, offering high-quality wired, wireless, and Software-Defined Wide-Area Network (SD-WAN) services, integrating big data, Artificial Intelligence (AI), and Software-Defined Networking (SDN) technologies. The solution automates service provisioning, supports an intelligent experience, and enhances security, slashing Operating Expenditure (OPEX). In short, CloudCampus lays a robust foundation for the growth of MSP services

sd wan banner bequoted

Διασύνδεση SD-WAN Υποκαταστημάτων

Διαχείριση εταιρικών υποκαταστημάτων, κεντρικών γραφείων και clouds για την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης SD-WANs που παρέχουν βέλτιστη εμπειρία, ευέλικτη δικτύωση και απλοποιημένο O&M.

TOP