Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Από τη Στρατηγική στην Εκτέλεση, από την Πρακτική στη Διάκριση

Αυτή η αναφορά παρέχει πληροφορίες για την ψηφιοποίηση παρουσιάζοντας 6 αλλαγές, 4 μεταφορείς, 4 φάσεις, περισσότερα από 20 σενάρια και περισσότερες από 100 περιπτώσεις αναφοράς ανά χώρα και ανά πρότζεκτ. Εξηγεί τον τρόπο που η ψηφιοποίηση εφαρμόζεται σε πολλά επίπεδα και σενάρια και πως δημιουργεί αξία για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

Η ψηφιοποίηση φέρνει αλλαγές

Η ψηφιοποίηση εξελίσσεται. Καθώς συμβαίνει αυτό, φέρνει αλλαγές που επηρεάζουν άτομα, οικογένειες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες – ακόμα και ολόκληρες πόλεις και χώρες. Με την εισαγωγή στις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας – από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το cloud, στο Internet of Things (IoT) και 5G – η ψηφιοποίηση υποστηρίζει ενεργά την κατασκευή έξυπνων πόλεων, οδηγώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες και προωθεί την κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη.

 • Είναι Προσωπικό
 • Στο Σπίτι
 • Για Επιχειρήσεις
 • Για Βιομηχανίες
 • Για Πόλεις
 • Για Έθνη
 • Digitalization Establishes High-Quality Connections, Anytime, Anywhere
  Η ψηφιοποίηση καθιερώνει συνδέσεις υψηλής ποιότητας, οποτεδήποτε, οπουδήποτε
  Σε ατομικό επίπεδο η ψηφιοποίηση εξασφαλίζει συνδέσεις, ενισχύοντας την αίσθηση ασφαλείας, ακόμα και την ευτυχία. Δεν χρειάζεται να είμαστε μόνοι.
  Πράγματι, μέσω ψηφιακών συνδέσεων, οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν, να παρακολουθήσουν μαθήματα, να λάβουν υγειονομική περίθαλψη – και περισσότερο – διαδικτυακά. Και υπάρχουν και άλλα οφέλη, από τα κοινωνικά δίκτυα που φέρνουν πιο κοντά τους μακρινούς αγαπημένους, στις ψηφιακές μορφές ψυχαγωγίας, στην ευκολία των ψηφιακών πληρωμών, και σε έναν εύρος άλλων νέων ψηφιακών υπηρεσιών.
  Λάβετε Την Αναφορά
  Happiness
  Payment
  Social
  Entertainment
  Safety
  Education
  Work
  Healthcare
  Availability
  High quality
  Ubiquitous access
 • Step-by-Step, Digitalization Promotes Intelligence, Helping to Create a Cleaner and Lower-Carbon Life
  Βήμα-βήμα, η ψηφιοποίηση προωθεί την ευφυϊα, βοηθώντας στη δημιουργία μιας πιο καθαρής και με χαμηλό επίπεδο άνθρακα καθημερινότητα
  Η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στα σπίτια μας ξεκλειδώνει μία σειρά από οφέλη. Η προσβασιμότητα οικιακών ευρυζωνικών συνδέσεων είναι κρίσιμης σημασίας. Βοηθούν στη σύνδεση μη εξυπηρετημένων νοικοκυριών. Βελτιώνουν την κάλυψη, επεκτείνονται από κτήρια σε σπίτια, δωμάτια, παρέχοντας εμπειρία υψηλής ποιότητας, με αναβαθμισμένο εύρος ζώνης από megabits σε gigabits, με αποτέλεσμα τα έξυπνα σπίτια.
  Λάβετε Την Αναφορά
  Intelligence
  Smart home
  Green energy
  Experience
  Gigaband
  Premium
  Connectivity
  FTTB → FTTH → FTTR
  All connected
 • Digitalization Makes Work More Efficient and Agile
  Η ψηφιοποίηση καθιστά πιο άνετη και ευέλικτη την εργασία
  Από την ψηφιοποίηση πληροφοριών στην ψηφιοποίηση διαδικασιών, πριν λάβει χώρα η ψηφιοποίηση, οι επιχειρήσεις ενδυναμώθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων εφαρμογών, βελτιώνοντας την εμπειρία εργασίας καθώς και την απόδοση της παραγωγής, προωθώντας την καινοτομία στα εταιρικά μοντέλα.
  Λάβετε Την Αναφορά
  Business
  Platform economy
  Value chain
  Connected
  Smart
  Workflow
  Flexibility
  Efficiency
 • Digitalization Impacted Information-Intensive Industries in Its First Wave — Legacy Industries Are Next
  Η Ψηφιοποίηση επηρέασε τις βιομηχανίες Information-Intensive στο First Wave – στο επόμενο στάδιο είναι οι Βιομηχανίες Legacy
  Με την εδραίωση της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας της βιομηχανίας, η βιομηχανική ψηφιοποίηση φέρνει συνεχώς προστιθέμενη οικονομική αξία. Τώρα, κινείται από βιομηχανίες information-intensive, όπως οι υπηρεσίες κατανάλωσης, σε βιομηχανίες legacy και pillar, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των κατασκευών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και άλλα. Ακόμη και οι φαινομενικά μη συνδεδεμένοι κλάδοι – όπως τα ακίνητα και η γεωργία – αισθάνονται τον αντίκτυπο.
  Λάβετε Την Αναφορά
  High data affinity
  Finance
  ICT
  Consumer and industrial sectors
  Retail
  Oil/Mine
  Manufacturing
  Localized industry
  Agriculture
  Construction
 • Investing in New Digital Infrastructure Promotes Safety, Efficiency, and Sustainability
  Η επένδυση σε νέες ψηφιακές υποδομές προάγει την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα
  Οι πόλεις μας επιταχύνουν την ψηφιοποίηση των κυβερνητικών υποθέσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και των οικονομικών δραστηριοτήτων: η έξυπνη πόλη παίρνει μορφή. Πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως ήδη εφαρμόζουν την ψηφιοποίηση, βήμα προς βήμα.
  Λάβετε Την Αναφορά
  Stability
  Public security
  City operations
  Culture and environment
  Low carbon
  Active innovation
  Infrastructure
  New infrastructure
 • Digitalization Impacts All Aspects of the Economy, Society, and Governance
  Η ψηφιοποίηση έχει αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της οικονομίας, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης
  Σε εθνικό επίπεδο, περισσότερες από 170 χώρες έχουν ήδη κυκλοφορήσει μια ειδική ψηφιακή στρατηγική, η οποία καλύπτει την κατασκευή ψηφιακών υποδομών καθώς και ψηφιοποιημένων εφαρμογών στον πραγματικό κόσμο
  Λάβετε Την Αναφορά
  Economy
  Emerging
  Developing
  Developed
  Governance
  Efficient
  Transparent
  Society
  Education
  Healthcare
  Employment

Overview of Digital Transformation

From strategy to execution, from practice to excellence, digitalization will create new value, fostering economic growth, industrial upgrades, business innovation, and social contributions.

Digital Infrastructure Has a Positive Impact on Economic Growth

Over the past 10 years, a 10% increase in fixed and mobile broadband penetration rates has directly resulted in a 1–3% increase in Gross Domestic Product (GDP). Similarly, a 7% increase in cloud adoption by the private sector results in a 1% increased contribution to GDP. According to forecasts, by 2030, 5G, AI, and other digital technologies will have a significant impact on economic scale, driving the digitalization of industries, along with automation and product and service innovation.

New Value Together

One person can only achieve so much. As individuals, isolated, our ambition has limited scope. But when we collaborate as a team, our power combines and our strength is unbounded.

Digital Drives Sustainability Development Goals (SDG)

Huawei believes that, for the world to grow and develop, everyone has basic rights.
 • Good Health and Well-being
  Health and Well-being

  Digital tools help to realize people-oriented healthcare, improving the overall health of everyone.

 • Quality Education
  Quality Education

  Digital tools help to realize easy and equal access to resources, providing fair and quality education.

 • Affordable and Clean Energy
  Affordable and Clean Energy

  Digital tools help to create flexible and intelligent power 7 system based on clean energies.

 • Decent Work and Economic Growth
  Work and Economic Growth

  Between 2016 and 2020, digitalization created up to 6.5 million jobs for key industries.

 • Industry, Innovation and Infrastructure
  Industry, Innovation, and Infrastructure

  Digitalization enables innovation in other industry sectors.

 • Reducing Inequality
  Reducing Inequality

  Digitalization benefits all and promotes inclusiveness.

 • Sustainable Cities and Communities
  Sustainable Cities and Communities

  Drive the development of the Smart City, to create an inclusive, safe, and robust space.

 • Climate Action
  Climate Action

  Over 2016–2020, the total net emissions reduction of CO2 was approximately 29 billion tonnes, thanks to digitalization.

Insights into Digitalization with 100+ Project Case Studies

No Registration Required
Get the Report