Search
 • smart finance banner pc

  การเงินอัจฉริยะ

  ก้าวสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะทางการเงินยุคใหม่ไปด้วยกัน

ภาพรวม

 • ภาพรวม
 • โซลูชัน
 • คู่ค้า
 • กรณีศึกษา
 • มุมมองผู้เชี่ยวชาญ
 • ข่าวและกิจกรรม
 • แหล่งข้อมูล
overview pc v2

นำการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ทางการเงินยุคใหม่ไปด้วยกัน

โลกกําลังเข้าใกล้ก้าวสําคัญของการเชื่อมต่อ 100 พันล้านครั้ง โดยมีข้อมูลในระดับ ZB ที่ทำให้เราสามารถเข้าสู่ยุคของ ZFLOPS อย่างเป็นทางการ ซึ่งพลังของ AI นั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่กําลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและบริการต่างๆเพื่อจะก้าวสู่ยุคที่เทคโนโลยีอัจฉริยะ จึงทำให้เราต้องประเมินแนวทางของเราอีกครั้งเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ข้อมูล แอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งมั่นนี้ หัวเว่ยได้ประกาศ 4 ทิศทางเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมการเงิน ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น การเร่งปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย การส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการสร้างนวัตกรรมตามสถานการณ์

ZTP and Configuration

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น

แนวโน้มของธุรกิจทางการเงินที่แพร่หลาย ทําให้เกิดความความท้าทายที่หลากหลายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพื่อให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ และความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน หัวเว่ยจึงทุ่มเทให้กับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน MEGA ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่เป็นอิสระและยืดหยุ่นผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุม ซึ่งพัฒนาจาก mainframes ไปสู่ cloud-native container cloud architecture.

Intelligent Traffic Scheduling

การปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัยอย่างเร่งด่วน

รูปแบบ 'แพลตฟอร์ม + บริการ' เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจการเงิน และการปรับปรุงแอปพลิเคชันทางการเงินให้ทันสมัยนั้นเป็นแนวทางเดียวที่เป็นไปได้ เราเชื่อว่าการปรับปรุงแอปพลิเคชันทางการเงินให้ทันสมัยต้องใช้องค์ประกอบหลักหกประการ: สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นบริการ ความยืดหยุ่นแบบมัลทิแอ็คทีฟ การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย การรวมรหัสสูงและต่ํา การส่งมอบที่สอดคล้องกัน และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ ข้อมูล ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเรานําเสนอในโซลูชัน Digital CORE 3.0

ยกระดับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

อุตสาหกรรมการเงินมีความจำเป็นที่จะต้องสะสมข้อมูลจํานวนมหาศาล หัวเว่ยเชื่อว่าเพื่อปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลนี้อุตสาหกรรมจําเป็นต้องทำ 4 ขั้นตอนได้แก่ จากการดําเนินงานสู่ข้อมูล จากข้อมูลสู่ความรู้ และจากความรู้สู่การปฏิบัติ ขั้นตอนทั้งสี่นี้จําเป็นต้องมีการอัปเกรดทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ การวางแผนและกำหนดโครงสร้างของข้อมูล การกํากับดูแลข้อมูล การใช้ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และความสามารถของข้อมูล

การเปิดใช้งานนวัตกรรม
ในแต่ละสถานการณ์

" อุตสาหกรรมทางการเงินได้ก้าวสู่ยุคของดิจิทัล หัวเว่ยจึงเจาะลึกอุตสาหกรรมทางการเงินด้วยการสร้างเทคโนโลยีที่เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเราได้รวมเอาเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยที่หลากหลายเพื่อสร้าง Device-Edge-Cloud-AI Industrial Finance Platform เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทั้ง 3 ด้านได้แก่ การกํากับดูแลที่เชื่อถือได้ ความเป็นเจ้าของที่เชื่อถือได้ และคุณค่าจากความไว้วางใจ "

Industry Topics

ค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

s 4

การตัดสินใจและการดําเนินงาน

ดึงมูลค่าสูงสุดจากข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนําไปใช้งานได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น นวัตกรรมด้านบริการพลังงาน และเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

cloud

การย้ายระบบคลาวด์

เรานําเสนอโซลูชันการย้ายข้อมูลบนคลาวด์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสามารถย้ายระบบหลักของคุณไปยังสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ที่รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ AI และแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรม

jichushesi

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

เราได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ - การทํางานร่วมกันหลายโดเมน, วิวัฒนาการ, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการได้แบบอิสระ - เพื่อมอบประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุดแก่คุณ

solutions 1

ระบบหลักสำหรับการทำธุรกรรม

เริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างถูกวิธีด้วยสถาปัตยกรรมธนาคารดิจิทัลที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับและส่งเสริมการเติบโตในอนาคต

solution 01

การชําระเงินแบบดิจิทัล

โซลูชันการเงินบนมือถือที่ผสานรวมไว้ล่วงหน้าบนระบบคลาวด์กําลังสนับสนุนธนาคารอย่างแข็งขันเพื่อนําบริการทางการเงินบนมือถือที่ประสบความสําเร็จออกสู่ตลาด

aicc

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านแอปมือถือและ AI เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับบริการที่เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

 • finance fpggp secondbanner pc

  โครงการ Huawei Financial Partner Go Global

  ก้าวไปข้างหน้า มุ่งสู่อนาคตไปด้วยกัน

เรื่องราวความสำเร็จ

เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมชั้นนําและใช้ความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางของเราเพื่อช่วยให้คุณประสบความสําเร็จ เราทํางานร่วมกับสถาบันการเงินและอีโค่ซิสเต็มพาทเนอร์ โดยมองหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราเสมอ ภายในสิ้นปี 2565 หัวเว่ยได้ให้บริการลูกค้าทางการเงินมากกว่า 2,500 รายกว่า 60 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งรวมถึง 50แห่งจาก 100 ธนาคารชั้นนําของโลก นอกจากนี้เรายังได้สร้างพาทเนอร์เชิงกลยุทธ์กับธนาคารขนาดใหญ่ บริษัทประกันและบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 80 แห่งทั่วโลก เพื่อเป็นพาทเนอร์ที่น่าเชื่อถือในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล

Kazakhstan

Bank

Kazakhstan's Halyk Bank Upgrades the Digital Service Experience with Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage

Technology and the Internet created an opportunity for banks to meet — indeed, strive to exceed — expectations, offering their customers ever more convenient, efficient, and innovative ways to manage their finances, around the clock.

banner bequoted

Huawei's Pangu Finance OCR Large Model Helps GDRC Easily Recognize Account Information

Pangu finance OCR large model improves field recognition precision from 83.9% to 91% and helps GDRC identify general text across multiple scenarios. The system automatically records the information before someone manually enters and checks it, which used to be done completely manually.

banner wap

What Comes Next? Reducing the Costs and Environmental Impact of Banking Services with Storage

Huawei storage provides ABC Tokyo Branch all-round quality and efficient financial services for enterprises of both China and Japan, and promotes the economic and financial cooperation and development between the two countries.

banner wap

Heavyweight Indonesian Bank Chooses Huawei Storage to Power Indonesia's Financial Sector

Bank Central Asia has made significant investments in technology to establish centers of excellence in payment settlements and financial solutions. By leveraging real data insights, the bank is able to make informed decisions that enhance the customer experience and improve operational efficiencies.

Bank AlJazira: Enhanced SD-WAN Network to Deliver Secured, Efficient and Consistent Banking Services Across Saudi Arabia

Bank AlJazira: Enhanced SD-WAN Network to Deliver Secured, Efficient and Consistent Banking Services Across Saudi Arabia

To provide the customers secured and high-quality banking services, Bank AlJazira continues its pursuit in transforming into an intelligent bank in this digital era. With Huawei SD-WAN Solution, BAJ accelerated service rollout, reduced O&M costs, ensured smooth service operations, and most importantly, secure customers’ sensitive data.

banner bequoted

Riyad Bank Builds a Reliable Digital Foundation with Huawei OceanStor Dorado

Data is a bank's core asset. Learn how Riyad Bank builds a storage system that is open, resilient, reliable, agile, and easy to maintain.

banner wap

TMBThanachart Bank Optimizes Data Infrastructure with an All-Flash Data Center Solution

With its business set for growth, this bank was looking for a high performance, cost effective storage solution to handle massive data.

storage case en 3

IDC's Buyer Case Study

İşbank Chooses Huawei All-Flash Storage Solutions for High Performance and Business Continuity Requirements

finance case cn 1

Yapı Kredi Bank

Yapı Kredi Continues to Make Banking Users' Lives Easier with Huawei Storage

Creating a Trusted IT Foundation to Prioritize Customers during Rapid Growth

all flash storage case en 4

Nigeria's Unity Bank

Unity Superchanges Core Banking Systems with Huawei OceanStor Dorado

Boosting IT Efficiency with Huawei, Now and in the Future

มุมมองผู้เชี่ยวชาญ

Load More

ข่าวและกิจกรรม

แหล่งข้อมูล

 • Videos
 • Presentation Materials
 • White Papers
 • Bookshelf
 • Brochures

TOP