Search
 • banner pc

  ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
  และเร่งปฏิรูปบริการสาธารณะสู่ดิจิทัล

ภาพรวม

 • ภาพรวม
 • โซลูชัน
 • กรณีศึกษา
 • แหล่งข้อมูล
government overview pc

การเชื่อมต่อกับภาครัฐเต็มรูปแบบและบริการที่เข้าถึงได้ง่าย

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้นำ Digital Transformation มาและประยุกต์ให้เข้ากับประเทศของตัวเอง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนั้นเป็นกุญแจสําคัญในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลของแต่ละประเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบคลาวด์และเครือข่าย นอกจากนี้ระบบการประมวลผลรุ่นเก่ารับประกันการทํางานที่เป็นระเบียบของ digital space ในขณะที่ช่องทางการสื่อสารรุ่นใหม่ให้การส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ในแง่ของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์แบบฟูลสแต็กเพียงรายเดียวของโลก หัวเว่ยได้ช่วยรัฐบาลทั่วโลกสร้างคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชาญฉลาด ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากกว่า 700 แห่ง ส่วนในแง่ของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย หัวเว่ยมีโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งสี่สถานการณ์ ได้แก่ Government Backbone Network, State and City Government MAN, Government Campus Network และ Inclusive Connectivity เพื่อให้บรรลุ "อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกคน"

โซลูชัน

national digital infrastructure banner bequoted 1

National Digital Infrastructure

For national ICT construction departments and informatization companies, such as the Ministry of Communications and the Ministry of Digital Development, Huawei launches multiple scenario-based solutions from the perspectives of national cloud infrastructure and network infrastructure to help customers build a national digital foundation for the digital society.

digitalization of ministries banner bequoted

Digitalization of Ministries

For ministry customers such as the Ministry of Finance, Ministry of Social Security, and tax bureaus, Huawei provides ICT infrastructure products and solutions to meet their digital transformation business requirements, ensuring service stability, optimal experience, and higher operation efficiency.

digitalization of local governments banner bequoted

Digitalization of Local Governments

For government office, governance, and public services efficiency enhancement, Huawei provides the State and City Government MAN Solution, Government Campus Network Solution, and e-Government Data Storage Solution to help customers implement government digital strategies and improve city governance.

สร้างคุณค่าทางสังคมไปด้วยกัน

หัวเว่ยยึดมั่นในแนวคิด "การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งชาติ เร่งก้าวสู่ยุคดิจิทัลของบริการสาธารณะ" หัวเว่ยจึงได้มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ทางธุรกิจและโซลูชันภาครัฐตามสถานการณ์ที่กําหนด โดยใช้ผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและล้ําสมัย ภายในสิ้นปี 2565 หัวเว่ยได้ร่วมมือกับลูกค้ากว่า 700 เมือง จาก 100 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ บราซิล กานา ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อช่วยให้รัฐบาลก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างง่ายดาย โดยพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นดิจิทัล และเพิ่มคุณค่าทางดิจิทัล ในขณะเดียวกันหัวเว่ยยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการสาธารณะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการที่สะดวกสบาย การประสานธรรมาภิบาล และการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเป็นหลัก

Huawei Helps Tax Authority of Côte d'Ivoire Build Private Networks Using Optical Fibers and Microwaves

Huawei Helps Tax Authority of Côte d'Ivoire Build Private Networks Using Optical Fibers and Microwaves

The customized hybrid network solution ensures the operations and data security of national tax system.

Girona City Council upgrades ICT infrastructure as the foundation for a smarter future

ICT infrastructure upgrade the driving force for a smarter future

Campus and WAN connectivity infrastructure, plus SDN technology, and iMaster NCE-CampusInsight

relatedcases1

Digital Transformation in Dubai: Who Is Playing the Critical Role?

Huawei FusionDC1000A one-stop data center solution features fast deployment, high reliability, and intelligent O&M. It helps Dubai build and put into use a data center within a short period of time, ensuring service data security and accelerating Dubai's digital transformation.

relatedcases2

The Alicante Government in Spain Builds an Agile e-Government Network with Huawei

The Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged DCN Solution helps the Diputación de Alicante government offer secure, reliable, agile, and efficient public services, accelerating the government's digital transformation.

relatedcases3

Cameroon's NSIF Is Drawing up a Digital Blueprint for Public Services

CNPS works with Huawei to transform a series of ICT facilities, including private cloud, microwave network, data center, and campus network, to improve the digital level of social security services and continuously provide higher-quality social insurance services for citizens.

relatedcases5

Building a Municipal Data Center for the 'Pearl' in the South Coast of the Arabian Gulf

Huawei FusionModule2000 data center solution helps Abu Dhabi build a reliable, agile, and green disaster recovery data center, bringing visible flexibility and convenience to the sustainable development of the city and municipal service management.

relatedcases6

eThekwini Pioneers a Smart City with Free Public Wi-Fi

Based on the advanced Wi-Fi 6 antenna technology and RF algorithm, Huawei works with the eThekwini government to build free public Wi-Fi hotspots to provide convenient and efficient Internet access for the public and promote economic development and social stability.

relatedcases4

How Huawei Built a Foundation for Digital Government Construction in Beijing

Huawei’s Intent-Driven e-Government Extranet Solution helps Beijing upgrade and reconstruct its e-Government network, so that it could handle all government services and perform unified O&M on one network.

แหล่งข้อมูล

TOP