Search
 • banner pc 02

  ระบบการศึกษาอัจฉริยะ

  ก้าวสู่การศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

ภาพรวม

 • ภาพรวม
 • โซลูชัน
 • ไฮไลท์
 • กรณีศึกษา
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แหล่งข้อมูล
overview pc

ปลดขีดจำกัดด้านความรู้ —
สำหรับทุกที่และทุกคน

วันนี้ การศึกษามีความเฉพาะตัวและเป็นแบบผสมมากขึ้น ด้วยโมเดลดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งกระดาน — ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และสำนักงานบริหาร — ความฉลาดและระบบคลาวด์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมใหม่ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการศึกษาโดยสิ้นเชิง

ในพื้นที่ของความพยายามนี้ย้อนกลับไปนับพันปี — ในยุคขงจื๊อ อาจเป็นครูสอนพิเศษส่วนตัวคนแรกของประวัติศาสตร์ เดินทางผ่านกรีกโบราณและโรมมาจนถึงปัจจุบัน — อนาคตของการศึกษาดิจิทัลที่ชาญฉลาดได้มาถึงแล้ว

80+ ประเทศและภูมิภาคที่เราให้บริการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

2,800+ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่เราให้บริการ

500,000+ โรงเรียนประถมและมัธยมที่ได้รับประโยชน์จากโซลูชัน ICT ของเรา

โซลูชัน

solution basic education

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเชื่อมต่ออัจฉริยะทําหน้าที่เป็นรากฐานสําหรับการศึกษาดิจิทัลทําให้สามารถแบ่งปันทรัพยากรส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและนําแนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

solution higher education

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสนับสนุนรูปแบบและเครื่องมือทางการศึกษาที่ทันสมัย โซลูชันนี้จะช่วยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในขณะที่ค้นพบประสิทธิภาพใหม่ ๆ สําหรับงานด้านการบริหาร

banner bequoted

เครือข่ายวิจัยและการศึกษาแห่งชาติ

ด้วยการสนับสนุนบริการที่หลากหลายที่ส่งเสริมวิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐาน ICT และการเปลี่ยนแปลงไปสู่การศึกษาบนระบบคลาวด์ โซลูชันนี้จึงมอบการเชื่อมต่อความเร็วสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก

 • finance mwc2023secondbanner pc

  MWC 2023 Education Session

  Accelerate the Digital Journey of Education
  12:00–13:00, February 27, 2023 (Barcelona time, UTC+1/CET)

ความสำเร็จในสถานการณ์ต่างๆ

University of the Thai Chamber of Commerce Implements a Wi-Fi 7 Solution Fit for an AI-First Institution

University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) Implements a Wi-Fi 7 Solution Fit for an AI-First Institution

To modernizing its network, UTCC aims to empower its community to fully participate in the AI revolution that’s reshaping education and all industries. So, the university is taking bold steps to upgrade network infrastructure, ensuring seamless data flows, reliable connectivity, and the bandwidth needed to support cutting-edge AI tools and applications.

Smart Classrooms in Dongguan University of Technology

Smart Classrooms in Dongguan University of Technology

Dongguan University of Technology aims to build a smart classroom. Building an advanced intelligent environment and a digital environment where students can learn anytime and anywhere, enriching teaching methods, improving teaching effects, and facilitating teaching transformation.

Jimma University: Intelligent Campus Guiding Intelligence Transformation of Education in Ethiopia

Jimma University: Smart Campus Guiding Intelligence Transformation of Education in Ethiopia

Jimma University actively embraces digital transformation, builds a solid foundation for its digital and intelligence transformation by cooperating with Huawei to focus on construction of ICT infrastructure such as data center, network, storage, etc. and introducing new products and new technologies.

Ningxia University: Innovating Education Models with 300 Futuristic Classrooms

Ningxia University: Innovating Education Models with 300 Futuristic Classrooms

Ningxia University adapts to the new trend in education and is embracing digital technology to optimize the learning environment, develop new teaching models, and implement intelligent education.

DS networks: Fiber Optics and High-Speed Wi-Fi for Students

DS networks: Fiber Optics and High-Speed Wi-Fi for Students

Thanks to POL, DS-networks can provide every apartment with high-performance gigabit fiber Internet.

Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 All-Flash Storage Solution

University of Cyprus Embraces Next-Gen Storage with Huawei

With a keen eye on long-term goals and aspirations, University of Cyprus upgraded its incumbent storage with Huawei Oceanstor Dorado 5000 all-flash storage solution.

practical exploration of school affairs list

Intelligent Lossless HPC Network Empowers Peking University With Unrivaled Performance

With the intelligent lossless high-performance computing (HPC) network, teachers and students of Peking University can run simulations and process data much faster, helping scientific research climb to greater heights.

banner bequoted 02

The Digital Transformation of M.U.S.T.: Boosting Innovation and Building a Smart Campus

Universities must quickly adapt amid rapid changes in technologies and digitalization.

banner bequoted

Paraguay Makes its Education System More Inclusive with High Quality Networks

In a country suffering inequality in education, Paraguay turned to Huawei's School Connectivity Solution to enable online learning and help close the gap.

banner bequoted

Historic Honduran University Revitalized with an SDN Campus Network

Century-Old Renowned UNAH Takes on New Vitality with an SDN Campus Network.

ankabut education cloud banner bequoted

Huawei Ankabut Case Study: Establishing the Best Education Cloud in the UAE and Middle East

Huawei has been selected as a strategic ICT technology partner and cloud solution provider by Ankabut.

banner bequoted

Walter Sisulu University Fuels Data Infrastructure Innovation with Huawei OceanStor Storage

Aiming to be one of the most innovative educational institutions in the country, this university knew that its data infrastructure needed a comprehensive upgrade.

ข่าวและกิจกรรม

แหล่งข้อมูล

TOP