Search
 • gird banner pc

  พลังงานไฟฟ้า

  เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลก

ภาพรวม

 • ภาพรวม
 • โซลูชั่น
 • พันธมิตร
 • หัวข้อ
 • กรณีศึกษา
 • มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ข่าวและกิจกรรม
 • แหล่งข้อมูล
overview pc

หัวเว่ยโซลูชันเพื่อเสริมสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

ระบบพลังงานใหม่นี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย 5 ประการ ได้แก่ โครงสร้างพลังงานสะอาด การควบคุมระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น โหมดการใช้พลังงานแบบอินเทอแรคทีพ การทํางานร่วมกันระหว่างการจัดเก็บพลังงานกับการกระจายพลังงานที่กว้างขวางในด้านการผลิตไฟฟ้า-กริดโหลด และระบบซื้อขายไฟฟ้า-คาร์บอนที่ซับซ้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลเท่านั้น

หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะเป็นพาทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก การวางแพลตฟอร์มดิจิทัลและสร้างระบบนิเวศของพาทเนอร์ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คิดขึ้นเป็นแพลตฟอร์ม + ระบบนิเวศ หัวเว่ยผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล (ICT) และแพลตฟอร์มพลังงานดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ากับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างระบบโซลูชันสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า โซลูชันที่ใช้ Energy Spark Architecture ช่วยให้ บริษัท พลังงานไฟฟ้ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล จนถึงขณะนี้ หัวเว่ยได้ร่วมมือกับบริษัทพลังงานมากกว่า 190 แห่งทั่วโลก และร่วมกันสร้างโซลูชันตามสถานการณ์มากกว่า 40 รายการร่วมกับพาทเนอร์ด้านระบบนิเวศ เพื่อปูทางสู่ยุคดิจิทัลสําหรับพลังงานทั่วโลกและบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

โซลูชัน

solutions1

Intelligent Power Generation

With the ramping up of the dual-carbon strategy, digital transformation is now vital to the fulfillment of carbon peak and carbon neutrality goals. Huawei works with partners to use digital technologies to accurately sense production data, optimize production processes, and implement refined daily management, helping customers achieve safe, efficient, green, and low-carbon power generation.

solutions2

Intelligent Power Grids

Cloud-pipe-edge-device full-stack ICT technologies and solutions enable digital grids, implement comprehensive grid status awareness and intelligent interconnection, and support secure, reliable, and efficient grid operations.

solutions3

Intelligent Services

Huawei works with ecosystem partners to provide power companies with scenario-based solutions, including power broadband operations, multi-station integration, smart zero-carbon campus, and integrated energy services. Such solutions help power companies make the most of their infrastructure and resources, effectively digitalizing services for power companies and energy operators.

 • finance mwc2023secondbanner pc

  MWC 2023 Electric Power Session

  Finding the Right Technologies to Power the Global Energy Transformation
  10:00–11:15, February 27, 2023 (Barcelona time, UTC+1/CET)

 • secondbanner pc

  Work With Partners to Create New Value for the Electric Power Industry

อุตสาหกรรมเทรนด์

เรื่องราวความสำเร็จ

2024 shaanxi electric power banner wap

State Grid Shaanxi Partners with Huawei to Build Intelligent Distribution Networks, Strengthening Last Mile of Power Supply

Huawei's Intelligent Power Distribution Solution contributes to the implementation of transparent sensing of power distribution transformer districts and the enhancement of intelligent service capabilities, providing users with a greener, more stable and safer power consumption experience.

pln home broadband services banner wap

PLN Launches Home Broadband Services to Provide Ultimate Network Experience for Millions of Households in Indonesia

Huawei's Power Broadband Operations Solution empowers PLN to launch home broadband services, providing the ultimate network experience for millions of households in Indonesia.

list

From Low Carbon to Zero Carbon

The Yancheng Low-carbon and Smart-energy Innovation Park has been a model for smart and low-carbon parks: its all park terminals will be smart and the entire park will rely on electricity only. Clean energy will supply 85% of all power it consumes...

banner bequoted

PEA Lights Up Thailand's Provinces with a Smart Grid and Huawei's eLTE-DSA Solution

As the energy industry is leaning more towards technology to support future services and coverage expansion, PEA has been putting its best efforts to transform its grid.

hk electric case banner 800x600

HK Electric: Building Next-Generation Electric Power Data centre Network

HK Electric and Huawei joined hands to focus on sustainable industry development and innovative transformation of the electric power industry in Hong Kong.

banner wap

Smart Metering Transforms Utilities: Building a Brighter Future with Storage Technology

PLN is a state-owned utilities company in Indonesia that aims to be the leading electricity company in Southeast Asia. It has adopted digital business practices and new technologies to improve its services and infrastructure, including storage solutions to support its smart meters and MDMS. PLN is committed to leading Indonesia's energy transition and powering the country into a digital future.

pln home broadband services banner wap

PLN Launches Home Broadband Services to Provide Ultimate Network Experience for Millions of Households in Indonesia

Huawei's Power Broadband Operations Solution empowers PLN to launch home broadband services, providing the ultimate network experience for millions of households in Indonesia.

banner bequoted

PEA Lights Up Thailand's Provinces with Smart Grids and Huawei's eLTE Solution

Determined to evolve into a smart utility service provider deploying the latest technologies and innovations, PEA has been actively exploring new opportunities to elevate its operations and services to achieve next-level reliability and efficiency.

banner bequoted

Thailand MEA: Building a Highly-Reliable Power Communications Network

MEA's mission statement is to "innovate and operate a smart energy system to empower city life for smart living", which leads directly to its committed vision of "Energy for city life, Energize smart living". With such prominent forward-looking statements, how will MEA achieve its mission and vision?

list

State Grid Jiangsu and Huawei Build the World's First Wireless Private Network for the Electric Power Industry

Relying on 3739 dedicated base stations, State Grid Jiangsu has built the largest and most capable broadband wireless private network in China that covers all major power supply areas in Jiangsu.

banner bequoted

Thailand MEA: Building a Highly-Reliable Power Communications Network

The Huawei’s power communication network based on NHP, featuring high security, ultra-low latency, and simplified architecture, meets the requirements of MEA’s electric power service development.

list

State Grid Jiangsu and Huawei Build the World's First Wireless Private Network for the Electric Power Industry

Huawei works with State Grid Jiangsu to build a wireless private network, an innovation in digital infrastructure that supports the energy transition.

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ

Load More

ข่าวและกิจกรรม

แหล่งข้อมูล

TOP