Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Wybierz najlepszą pamięć masową dla swojej firmy

 • Pamięć masowa flash

 • Pamięć masowa

 • Pamięć masowa w chmurze

 • HCI

 • Zarządzanie danymi

 • Disaster Recovery Solutions

huawei all flash storage v3
Pamięć masowa flash

Seria OceanStor Dorado V3 i OceanStor F V5 oferują szeroką gamę pamięci masowych w technologii flash, które przyspieszają cyfrową transformację w krytycznych obszarach biznesowych w różnych branżach, skalach i scenariuszach.

 • OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage Systems

  Dzięki opracowanym przez Huawei inteligentnym układom, inteligentnemu algorytmowi FlashLink® i kompleksowej architekturze NVMe pełnej serii, OceanStor Dorado V6 zapewnia 20 milionów IOPS * najlepszej w swojej klasie wydajności, dwa razy większej niż w przypadku następnego najlepszego gracza w przemysł. Jest to nowy punkt odniesienia w zakresie wydajności i niezawodności pamięci masowej dla usług o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw, zapewniający doskonałe wrażenia użytkownika.

  Do 32 kontrolerów Do 20 000 000 IOPS i opóźnienie 0,1 ms Pierwsza na świecie jednostka pamięci wyposażona w układ AI
  Więcej
 • OceanStor Dorado V3 All-Flash Storage Systems

  With intelligent chips, NVMe architecture, 99.9999% availability, and Huawei FlashLink® intelligent algorithms, OceanStor Dorado V3 delivers just 0.3 ms latency, satisfying demanding data service requirements of enterprises.

  Up to 16 controllers Up to 7,000,565 SPC-1 IOPSTM (with data reduction enabled) Up to 16 TB cache Up to 16 PB capacity Up to 5:1 data reduction
  Więcej
 • OceanStor 18000F V5 Series All-Flash Storage Systems

  With SmartMatrix architecture and 6 million IOPS at just 1 ms latency, the OceanStor 18000F V5 series provides optimal data services for businesses.

  Up to 16 controllers Up to 16 TB cache Up to 3200 enterprise-class SSDs
  Więcej
 • OceanStor 6800F V5 (system pamięci masowej All-Flash do zastosowań krytycznych)

  Dzięki architekturze SmartMatrix, elastycznej skalowalności i wysokiej wydajności OceanStor 6800F V5 zapewnia optymalne usługi przetwarzania danych z możliwością prostego i zwinnego zarządzania.

  Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1500 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
  Więcej
 • OceanStor 5300F/5500F/5600F/5800F V5 (systemy pamięci masowej All-Flash)

  Najwyższa wydajność, niezawodność i efektywność oferowane przez system operacyjny przygotowany do chmury, wysoka wydajność i inteligentne zarządzanie.

  Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1200 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
  Więcej
OceanStor 18000F V5 0412
OceanStor 18500/18800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

Wyposażona w architekturę systemu SmartMatrix 2.0 oraz technologię optymalizacji korzystającą z rozwiązań Flash, seria OceanStor 18000 V5 spełnia wysokie wymagania w zakresie niezawodności i skalowalności.

Maksymalnie 16 kontrolerów Maksymalnie 16 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 9600 dysków klasy korporacyjnej
 • OceanStor 6800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

  Zastosowanie technologii Flash umożliwia systemom tej serii osiąganie wydajności rzędu milionów IOPS i zapewnianie optymalnych usług przetwarzania danych w przypadku działalności krytycznych.

  Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 3200 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
  Więcej
 • Seria OceanStor 5000 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash)

  Niezawodne i efektywne usług przetwarzania danych wspierane przez konwergencję systemów SAN i NAS oraz heterogeniczne systemy pamięci masowej.

  Maksymalnie 8 kontrolerów. Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej. Maksymalnie 2000 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler).
  Więcej
 • System pamięci masowej OceanStor 2600 V3

  Przystosowany na potrzeby obsługi wielu zastosowań, różnych modeli i szybkiego rozwoju firmy dzięki technologii zoptymalizowanej pod kątem pamięci flash i szerokiej gamy usług danych.

  Maks. 8 kontrolerów Maks. 256 GB pamięci podręcznej Maks. 500 dysków (dwa kontrolery)
  Więcej
 • System pamięci masowej OceanStor 2200 V3

  Prosta, konwergentna i efektywna pamięć masowa klasy podstawowej, przeznaczona dla małych i średnich firm.

  Maks. 2 kontrolery Maks. 32 GB pamięci podręcznej Maks. 300 dysków klasy korporacyjnej
  Więcej
FusionStorage en 0523
Rozproszona, inteligentna pamięć masowa FusionStorage

Huawei FusionStorage to wewnętrzny produkt z zakresu inteligentnej, rozproszonej pamięci masowej z możliwością skalowania pod kątem bieżącej działalności i przyszłych innowacji. FusionStorage wykorzystuje oprogramowanie systemowe pamięci masowej do integracji lokalnych zasobów pamięci masowej z serwerów ogólnego zastosowania, opartych na platformach ARM lub x86, w ramach całkowicie rozproszonej puli pamięci masowej. Umożliwia magazynowanie bloków, obiektów, zbiorów Big Data i plików na potrzeby zastosowań górnego poziomu, zależnie od potrzeb. W rezultacie przedsiębiorstwa zyskują łatwy, elastyczny i wydajny dostęp do danych niezbędny w nieustannie zmieniającym się, inteligentnym świecie.

Sprawdzona wydajność: 4,5 miliona IOPS przy opóźnieniu poniżej 1 ms według testu SPC-1 V3 Klastry typu Active/Active w dużej skali w ramach całkowicie rozproszonej architektury Obejmujące cały cykl życia, inteligentne zarządzanie systemem
 • System NAS OceanStor 9000 z możliwością rozbudowy

  Jego w pełni symetrycznie rozproszona architektura, zaprojektowana specjalnie pod kątem obsługi danych masowych, tworzy system o znakomitej wydajności do przechowywania nieuporządkowanych danych.

  Od 3 do 288 węzłów Maks. 100 PB pojemności Maks. 400 GB/s przepustowości
  Więcej
fusioncube HCI
Chmura z FusionCube

Huawei FusionCube dla chmury (Hyper-Converged Infrastructure) to platforma informatyczna oparta na architekturze hiperkonwergentnej. Jest zgodny ze standardami otwartej architektury, konwerguje obliczenia i pamięć masową oraz wstępnie integruje rozproszone silniki pamięci masowej, wirtualizację i oprogramowanie do zarządzania chmurą, umożliwiając dostarczanie zasobów na żądanie i liniową rozbudowę. Obsługuje różne wymagania sprzętowe, w tym dużą gęstość i stelaż, spełniając elastyczne wymagania konfiguracyjne różnych usług obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów we/wy. FusionCube ma zastosowanie do scenariuszy przetwarzania w chmurze i jest idealnym wyborem do wdrażania infrastruktury IT centrów danych w chmurze.

 • FusionCube DB

  Huawei FusionCube DB to infrastruktura bazy danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania. Obsługuje główne bazy danych, takie jak Oracle RAC, IBM DB2, Informix, Sybase IQ, SAP HANA, DM i Kingbase ES. Dzięki wydajnym serwerom baz danych, zoptymalizowanym pod kątem pamięci masowej flash serwerom pamięci masowej, szybkim sieciom InfiniBand i innowacyjnemu oprogramowaniu do przechowywania rozproszonego, FusionCube DB zapewnia doskonałą wydajność, wysoką dostępność i elastyczną skalowalność. Ujednolicone zarządzanie zasobami upraszcza wdrażanie i zarządzanie systemami baz danych oraz zapewnia elastyczność i łatwość użycia.

  Więcej
 • FusionCube for ROBO

  Huawei’s FusionCube for ROBO is an integrated solution designed for Remote Offices/Branch Offices (ROBOs) of large enterprises. It integrates IT resources such as servers, storage devices, switches, firewalls, routers, and Uninterruptible Power Supplies (UPSs) — all in a single cabinet.

  Więcej
 • Chmura prywatna

  Oparte na FusionSphere Huawei rozwiązanie wirtualnego pulpitu FusionAccess umożliwia użytkownikom dostęp do wieloplatformowych aplikacji i desktopów za pośrednictwem urządzeń typu cienki klient lub innych podłączonych terminali.

  Więcej
OceanStor DJ
Oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług OceanStor DJ

OceanStor DJ to oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług, które obsługuje ujednolicone zarządzanie zasobami pamięci masowej, elastyczne organizowanie katalogów usług i automatyczne wdrażanie usług pamięci masowej i aplikacji danych w celu podniesienia efektywności operacyjnej centrów danych.

Wirtualizacja zasobów pamięci masowej: Zgodnie z regułami OpenStack, oprogramowanie OceanStor DJ może zarządzać heterogenicznymi urządzeniami pamięci podręcznej i konsolidować zasoby w pule. Automatyczne wdrożenie usług: Alokuje zasoby zgodnie z szablonami najlepszych praktyk bazującymi na obciążeniu; aplikacje usług samopomocy i kompletne katalogi usług. Serwicyzacja aplikacji danych: Szeroki zakres usług przetwarzania danych przy użyciu aplikacji zewnętrznych dostępnych w sklepie AppStore.
 • OceanStor BCManager

  Oprogramowanie do odzyskiwania po awarii i zarządzania kopiami zapasowymi, zaprojektowane dla centrów danych klasy korporacyjnej, które centralnie zarządza różnymi rozwiązaniami DR, umożliwia użytkownikom wizualne monitorowanie statusu operacyjnego usług DR i zapewnia kompleksowe tworzenie kopii zapasowych danych urządzeń wirtualnych.

  Więcej
 • Zarządzanie IT
  Oferuje zintegrowane zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, serwerami, maszynami wirtualnymi, aplikacjami, oprogramowaniem middleware i usługami. Prosty proces sprawdzania przepustowości oraz wizualnego monitorowania wydajności i dostępnych usług. Oprogramowanie eSight usprawnia proces obsługi i utrzymania, obniżając wymagania stawiane inżynierom i zapewniając stabilne usługi dla przedsiębiorstw.
  Więcej
disaster recovery solution img
Disaster Recovery Solutions

Huawei’s Disaster Recovery Solutions are an integral part of Business Continuity Management (BCM) planning and include disaster recovery, backup, and archiving of E2E data protection throughout the entire lifecycle, providing always-on services and maximized data value for optimal TCO.

 • Pamięć masowa flash

  huawei all flash storage v3
  Pamięć masowa flash

  Seria OceanStor Dorado V3 i OceanStor F V5 oferują szeroką gamę pamięci masowych w technologii flash, które przyspieszają cyfrową transformację w krytycznych obszarach biznesowych w różnych branżach, skalach i scenariuszach.

  • OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage Systems

   Dzięki opracowanym przez Huawei inteligentnym układom, inteligentnemu algorytmowi FlashLink® i kompleksowej architekturze NVMe pełnej serii, OceanStor Dorado V6 zapewnia 20 milionów IOPS * najlepszej w swojej klasie wydajności, dwa razy większej niż w przypadku następnego najlepszego gracza w przemysł. Jest to nowy punkt odniesienia w zakresie wydajności i niezawodności pamięci masowej dla usług o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw, zapewniający doskonałe wrażenia użytkownika.

   Do 32 kontrolerów Do 20 000 000 IOPS i opóźnienie 0,1 ms Pierwsza na świecie jednostka pamięci wyposażona w układ AI
   Więcej
  • OceanStor Dorado V3 All-Flash Storage Systems

   With intelligent chips, NVMe architecture, 99.9999% availability, and Huawei FlashLink® intelligent algorithms, OceanStor Dorado V3 delivers just 0.3 ms latency, satisfying demanding data service requirements of enterprises.

   Up to 16 controllers Up to 7,000,565 SPC-1 IOPSTM (with data reduction enabled) Up to 16 TB cache Up to 16 PB capacity Up to 5:1 data reduction
   Więcej
  • OceanStor 18000F V5 Series All-Flash Storage Systems

   With SmartMatrix architecture and 6 million IOPS at just 1 ms latency, the OceanStor 18000F V5 series provides optimal data services for businesses.

   Up to 16 controllers Up to 16 TB cache Up to 3200 enterprise-class SSDs
   Więcej
  • OceanStor 6800F V5 (system pamięci masowej All-Flash do zastosowań krytycznych)

   Dzięki architekturze SmartMatrix, elastycznej skalowalności i wysokiej wydajności OceanStor 6800F V5 zapewnia optymalne usługi przetwarzania danych z możliwością prostego i zwinnego zarządzania.

   Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1500 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
   Więcej
  • OceanStor 5300F/5500F/5600F/5800F V5 (systemy pamięci masowej All-Flash)

   Najwyższa wydajność, niezawodność i efektywność oferowane przez system operacyjny przygotowany do chmury, wysoka wydajność i inteligentne zarządzanie.

   Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 1200 dysków SSD klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
   Więcej
 • Pamięć masowa

  OceanStor 18000F V5 0412
  OceanStor 18500/18800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

  Wyposażona w architekturę systemu SmartMatrix 2.0 oraz technologię optymalizacji korzystającą z rozwiązań Flash, seria OceanStor 18000 V5 spełnia wysokie wymagania w zakresie niezawodności i skalowalności.

  Maksymalnie 16 kontrolerów Maksymalnie 16 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 9600 dysków klasy korporacyjnej
  • OceanStor 6800 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash do zastosowań krytycznych)

   Zastosowanie technologii Flash umożliwia systemom tej serii osiąganie wydajności rzędu milionów IOPS i zapewnianie optymalnych usług przetwarzania danych w przypadku działalności krytycznych.

   Maksymalnie 8 kontrolerów Maksymalnie 8 TB pamięci podręcznej Maksymalnie 3200 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler)
   Więcej
  • Seria OceanStor 5000 V5 (hybrydowe systemy pamięci masowej flash)

   Niezawodne i efektywne usług przetwarzania danych wspierane przez konwergencję systemów SAN i NAS oraz heterogeniczne systemy pamięci masowej.

   Maksymalnie 8 kontrolerów. Maksymalnie 4 TB pamięci podręcznej. Maksymalnie 2000 dysków klasy korporacyjnej (podwójny kontroler).
   Więcej
  • System pamięci masowej OceanStor 2600 V3

   Przystosowany na potrzeby obsługi wielu zastosowań, różnych modeli i szybkiego rozwoju firmy dzięki technologii zoptymalizowanej pod kątem pamięci flash i szerokiej gamy usług danych.

   Maks. 8 kontrolerów Maks. 256 GB pamięci podręcznej Maks. 500 dysków (dwa kontrolery)
   Więcej
  • System pamięci masowej OceanStor 2200 V3

   Prosta, konwergentna i efektywna pamięć masowa klasy podstawowej, przeznaczona dla małych i średnich firm.

   Maks. 2 kontrolery Maks. 32 GB pamięci podręcznej Maks. 300 dysków klasy korporacyjnej
   Więcej
 • Pamięć masowa w chmurze

  FusionStorage en 0523
  Rozproszona, inteligentna pamięć masowa FusionStorage

  Huawei FusionStorage to wewnętrzny produkt z zakresu inteligentnej, rozproszonej pamięci masowej z możliwością skalowania pod kątem bieżącej działalności i przyszłych innowacji. FusionStorage wykorzystuje oprogramowanie systemowe pamięci masowej do integracji lokalnych zasobów pamięci masowej z serwerów ogólnego zastosowania, opartych na platformach ARM lub x86, w ramach całkowicie rozproszonej puli pamięci masowej. Umożliwia magazynowanie bloków, obiektów, zbiorów Big Data i plików na potrzeby zastosowań górnego poziomu, zależnie od potrzeb. W rezultacie przedsiębiorstwa zyskują łatwy, elastyczny i wydajny dostęp do danych niezbędny w nieustannie zmieniającym się, inteligentnym świecie.

  Sprawdzona wydajność: 4,5 miliona IOPS przy opóźnieniu poniżej 1 ms według testu SPC-1 V3 Klastry typu Active/Active w dużej skali w ramach całkowicie rozproszonej architektury Obejmujące cały cykl życia, inteligentne zarządzanie systemem
  • System NAS OceanStor 9000 z możliwością rozbudowy

   Jego w pełni symetrycznie rozproszona architektura, zaprojektowana specjalnie pod kątem obsługi danych masowych, tworzy system o znakomitej wydajności do przechowywania nieuporządkowanych danych.

   Od 3 do 288 węzłów Maks. 100 PB pojemności Maks. 400 GB/s przepustowości
   Więcej
 • HCI

  fusioncube HCI
  Chmura z FusionCube

  Huawei FusionCube dla chmury (Hyper-Converged Infrastructure) to platforma informatyczna oparta na architekturze hiperkonwergentnej. Jest zgodny ze standardami otwartej architektury, konwerguje obliczenia i pamięć masową oraz wstępnie integruje rozproszone silniki pamięci masowej, wirtualizację i oprogramowanie do zarządzania chmurą, umożliwiając dostarczanie zasobów na żądanie i liniową rozbudowę. Obsługuje różne wymagania sprzętowe, w tym dużą gęstość i stelaż, spełniając elastyczne wymagania konfiguracyjne różnych usług obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów we/wy. FusionCube ma zastosowanie do scenariuszy przetwarzania w chmurze i jest idealnym wyborem do wdrażania infrastruktury IT centrów danych w chmurze.

  • FusionCube DB

   Huawei FusionCube DB to infrastruktura bazy danych, która integruje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej, sieci i zarządzania. Obsługuje główne bazy danych, takie jak Oracle RAC, IBM DB2, Informix, Sybase IQ, SAP HANA, DM i Kingbase ES. Dzięki wydajnym serwerom baz danych, zoptymalizowanym pod kątem pamięci masowej flash serwerom pamięci masowej, szybkim sieciom InfiniBand i innowacyjnemu oprogramowaniu do przechowywania rozproszonego, FusionCube DB zapewnia doskonałą wydajność, wysoką dostępność i elastyczną skalowalność. Ujednolicone zarządzanie zasobami upraszcza wdrażanie i zarządzanie systemami baz danych oraz zapewnia elastyczność i łatwość użycia.

   Więcej
  • FusionCube for ROBO

   Huawei’s FusionCube for ROBO is an integrated solution designed for Remote Offices/Branch Offices (ROBOs) of large enterprises. It integrates IT resources such as servers, storage devices, switches, firewalls, routers, and Uninterruptible Power Supplies (UPSs) — all in a single cabinet.

   Więcej
  • Chmura prywatna

   Oparte na FusionSphere Huawei rozwiązanie wirtualnego pulpitu FusionAccess umożliwia użytkownikom dostęp do wieloplatformowych aplikacji i desktopów za pośrednictwem urządzeń typu cienki klient lub innych podłączonych terminali.

   Więcej
 • Zarządzanie danymi

  OceanStor DJ
  Oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług OceanStor DJ

  OceanStor DJ to oprogramowanie sterujące pamięci masowej usług, które obsługuje ujednolicone zarządzanie zasobami pamięci masowej, elastyczne organizowanie katalogów usług i automatyczne wdrażanie usług pamięci masowej i aplikacji danych w celu podniesienia efektywności operacyjnej centrów danych.

  Wirtualizacja zasobów pamięci masowej: Zgodnie z regułami OpenStack, oprogramowanie OceanStor DJ może zarządzać heterogenicznymi urządzeniami pamięci podręcznej i konsolidować zasoby w pule. Automatyczne wdrożenie usług: Alokuje zasoby zgodnie z szablonami najlepszych praktyk bazującymi na obciążeniu; aplikacje usług samopomocy i kompletne katalogi usług. Serwicyzacja aplikacji danych: Szeroki zakres usług przetwarzania danych przy użyciu aplikacji zewnętrznych dostępnych w sklepie AppStore.
  • OceanStor BCManager

   Oprogramowanie do odzyskiwania po awarii i zarządzania kopiami zapasowymi, zaprojektowane dla centrów danych klasy korporacyjnej, które centralnie zarządza różnymi rozwiązaniami DR, umożliwia użytkownikom wizualne monitorowanie statusu operacyjnego usług DR i zapewnia kompleksowe tworzenie kopii zapasowych danych urządzeń wirtualnych.

   Więcej
  • Zarządzanie IT
   Oferuje zintegrowane zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, serwerami, maszynami wirtualnymi, aplikacjami, oprogramowaniem middleware i usługami. Prosty proces sprawdzania przepustowości oraz wizualnego monitorowania wydajności i dostępnych usług. Oprogramowanie eSight usprawnia proces obsługi i utrzymania, obniżając wymagania stawiane inżynierom i zapewniając stabilne usługi dla przedsiębiorstw.
   Więcej
 • Disaster Recovery Solutions

  disaster recovery solution img
  Disaster Recovery Solutions

  Huawei’s Disaster Recovery Solutions are an integral part of Business Continuity Management (BCM) planning and include disaster recovery, backup, and archiving of E2E data protection throughout the entire lifecycle, providing always-on services and maximized data value for optimal TCO.

Dlaczego warto wybrać pamięć masową firmy Huawei?

 • Portfolio wszechstronnych pamięci masowych

  Spełnia wymagania dotyczące pamięci masowych w każdym zastosowaniu w przedsiębiorstwie, obejmując rozwiązania z zakresu baz danych, wirtualizacji, Big Data, technologii mobilnych i chmury.

 • More than eight thousand customers

  Powszechne uznanie klientów

  Huawei obsługuje ponad 8000 klientów z różnych branż z całego świata, by spełnić ich wymagania w zakresie pamięci masowej i zwiększyć wartość danych; w ramach badań Magic Quadrant firmy Gartner uznany za lidera w dziedzinie macierzy ogólnego przeznaczenia.

 • Otwarta na współpracę i innowacje

  Nieustannie ulepsza rozwiązania dotyczące pamięci masowych dzięki wspólnym projektom innowacyjnym oraz laboratoriom skupiającym klientów, partnerów, instytucje badawcze i najlepsze uniwersytety.

Znajdź właściwe rozwiązanie dotyczące pamięci masowych

 • 0103

  Rozwiązanie STaaS

  Rozwiązanie typu „pamięć masowa jako usługa” (STaaS) oferuje funkcję zautomatyzowanego przydzielania usług pamięci masowej oraz inteligentnego zarządzania danymi, umożliwiające przyspieszenie transformacji centrum danych w chmurze.

 • 0203

  FusionROBO dla oddziałów firm

  Huawei FusionROBO to zintegrowane rozwiązanie opracowane z myślą o rozproszonych biurach i oddziałach (ROBO) dużych przedsiębiorstw. Integruje wszystkie zasoby IT: serwery, pamięć masową, przełączniki, zapory sieciowe, routery i zasilacze UPS wymagane przez biura ROBO  — wszystko w jednej szafie. Zastosowanie programu FusionROBO Manager do zarządzania zasobami IT ułatwia obsługę systemu. Sprawdzone w wielu pomyślnie przeprowadzonych wdrożeniach w różnych przedsiębiorstwach jest doskonałym wyborem, dla usprawniania systemów IT w oddziałach.

 • 0303

  Rozwiązanie zintegrowanego zarządzania danymi

  Rozwiązanie integrowanego zarządzania danymi (CDM) Huawei zapewnia efektywną samoobsługę pamięci masowej w środowisku z wieloma chmurami, wdrażając ujednolicone zarządzanie odzyskiwaniem po awarii, tworzeniem kopii zapasowych i ponownym wykorzystaniem danych, w celu poprawy wartości danych.

Więcej rozwiązań dotyczących pamięci masowych

 • Hyber-converged Infrastructure: Huawei FusionCube

  Hiperkonwergentna infrastruktura z FusionCube

  Węzły infrastruktury hiperkonwergentnej FusionCube firmy Huawei stanowią połączenie mocy obliczeniowej, pamięci masowej, sieci oraz funkcji wirtualizacji i zarządzania, pozwalając uzyskać wysoką wydajność, niskie opóźnienia i szybkie wdrażanie.

 • storage solution media cloud wap

  Rozwiązanie aktywne-aktywne

  Rozwiązanie aktywne-aktywne Huawei oparte jest na wiodącej w branży funkcji HyperMetro systemów pamięci masowej dla przedsiębiorstw OceanStor Huawei. Rozwiązanie zapewnia automatyczne przełączanie awaryjne z zerową świadomością serwisową w przypadku awarii urządzeń lub nawet awarii pojedynczych centrów danych. Ponadto oferuje zerowy punkt odzyskiwania (RPO) i zerowy cel odzyskiwania czasu (Recovery Time Objective - RTO).

 • backup solution

  Rozwiązanie kopii zapasowej

  Dostępne funkcje tworzenia kopii zapasowej typu „wszystko w jednym”, scentralizowane i przeznaczone dla maszyn wirtualnych spełniające różnorodne wymagania użytkowników w firmie.

 • Disaster Recovery Solutions

  Rozwiązanie dla ciągłości działalności i przywracania usług po awarii

  Rozwiązania oferowane przez firmę Huawei umożliwiają wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii, a także zapewniają pełną ochronę i ciągłość działalności biznesowej dzięki funkcjom wizualizacji zarządzania.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.