Wyszukaj

Pamięć masowa OceanStor Pacific zdobywa drugie miejsce na liście IO500

2021.11.18

[St. Louis, USA, 18 listopada 2021 r.] Pamięć masowa OceanStor Pacific Huawei – stworzona przez Huawei HPDA Lab – zajęła drugie miejsce na liście IO500, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie rankingów wydajności pamięci masowych o wysokiej wydajności obliczeniowej (HPC).

Seria Huawei OceanStor Pacific to inteligentny system rozproszonej pamięci masowej nowej generacji, który został wprowadzony do użytku komercyjnego na dużą skalę na całym świecie dzięki silnemu wsparciu dla obciążeń hybrydowych i niezawodnej ochronie danych, a także innym kluczowym zaletom.

Współpracując z OceanFS, równoległym systemem plików opracowanym przez Huawei, rozproszony system pamięci masowej wykorzystuje szereg najnowocześniejszych technologii – jak partycjonowanie katalogów Distributed Hash Table (DHT), przekazywanie danych wejścia/wyjścia (I/O) i mała agregacja operacji we/wy oraz wielopoziomowe zarządzanie przestrzenią dyskową – aby zapewnić wysoką przepustowość dla dużych plików i wysoką liczbę operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) dla małych plików, spełniając zróżnicowane potrzeby różnych obciążeń hybrydowych.

Korzystając z technologii Erasure Coding (EC), OceanStor Pacific wdraża ochronę danych N + M, zapewniając niezawodność i dostępność danych klasy korporacyjnej, oferując jednocześnie większą dostępną pojemność i większe wykorzystanie zasobów.

IO500 to jeden z wiodących światowych rankingów wydajności pamięci masowych HPC, powszechnie uznawany przez instytucje badawcze, w tym uniwersytety, laboratoria krajowe i firmy komercyjne. Od listopada 2017 r. lista IO500 jest publikowana na najważniejszych konferencjach HPC na całym świecie, takich jak Supercomputing Conference (SC) w USA czy Information Security Conference (ISC) w Niemczech.

Jeśli chodzi o pomiar wydajności aplikacji superkomputerowych, wydajność we/wy stała się kluczowym wskaźnikiem, mierzącym wydajność pamięci masowej zarówno za pomocą przepustowości danych (GB/s), jak i prędkości odczytu/zapisu metadanych (IOPS).

Systemy pamięci masowej są oceniane przez symulację różnych modeli we/wy, od lekkich po duże obciążenia. Wyniki są uzyskiwane ze średniej geometrycznej wartości wydajności we wszystkich scenariuszach. Ograniczając test do 10 węzłów, test podważa wydajność pojedynczego klienta z systemu pamięci masowej. Lista zawierająca 10 węzłów jest dobrą strukturą odniesienia dla użytkowników, ponieważ dokładnie odzwierciedla skalę, jaką może osiągnąć rzeczywisty program równoległy, i lepiej odzwierciedla wydajność we/wy, jaką system pamięci masowej może zapewnić w rzeczywistych aplikacjach.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę nt. pamięci masowej OceanStor Pacific Huawei.

TOP