Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

One Map for Airport Operations Solution

The One Map for Airport Operations Solution uses the Horizon Digital Platform to implement a 360° approach, encompassing the full spectrum of airport scenarios and processes. One Map integrates airport, flight, and passenger data from more than 30 subsystems of Air Traffic Control (ATC) authorities, airports, and airlines. The solution based on Intelligent Operation Center (IOC) to provide multiple sub-solutions, including panoramic visualization, a smart airport Security Operation Center (SOC), intelligent stand allocation, flight support node data collection, and smart airport Wi-Fi. One Map implements global precise visualization, intelligent accurate prediction, and efficient multi-domain collaboration between landside, airside, and ground traffic data for future airport operational management.

 • IOC

 • Smart Airport SOC

 • Panoramic Visualization

 • Intelligent Stand Allocation

 • Flight Support Node Data Collection

 • Smart Airport Wi-Fi

Why Huawei?

 • Visualized Management
  Global Precise Visualization

  Collects comprehensive and accurate data on airport operations and security. The data is then visualized to display physical and digital aspects of the airport on one map.

 • High Accuracy
  Intelligent Accurate Prediction

  Uses all-domain big data and AI-based intelligent analysis capability to accurately predict indicators and dynamic flight status. Using this data, the solution builds a comprehensive airport operation indicator system.

 • Interactive Collaboration
  Efficient Multi-Domain Collaboration

  Uses Horizon Digital Platform for Airports technologies, such as ICP, IoT, 5G, eLTE, and multi-point positioning to facilitate more efficient and secure airport operations. These technologies streamline landside, airside, and ground traffic data.

One Map for Airport Operations Solution Architecture

One Map uses the Horizon Digital Platform for Airports to integrate data from more than 30 systems of ATC authorities, airports, and airlines. The solution employs video, big data, IoT, ICP, Artificial Intelligence (AI), and other technologies to help the Airport Operations Center (AOC) manage airside, landside, and ground operations on one map.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.