Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Reducing Costs and Improving Efficiency

Adjusting prices with paper labels is time consuming. A large number of staff is required to maintain paper price tags, but mistakes are still inevitable. The wrong price can result in check-out delays, consumer complaints, and higher operating expenses.

Electronic Shelf Labels (ESLs) are on the rise in retail due to IoT expansion. Huawei’s ESLs simplify network deployment using APs that support Bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), Zigbee, and other IoT technologies.

Traditional ESL deployment is expensive. It uses wireless, and additional ESL networks that require separate maintenance systems. Huawei reduces costs by converging Wi-Fi with RFID using a 2.4G wireless band.

The Huawei ESL base station is built into one network suite. And it transmits accurate price information directly from the management system to the ESL. Prices can be changed on-demand and are displayed electronically — in real-time.

Learn More

  • Converged Deployment Reduces Costs

    Lowers Total Cost of Operation (TCO) by 30% and reduces Operations and Maintenance (O&M) costs by combining Wi-Fi and RFID into one converged network. Dynamic adjustment and updating improves inventory management and pricing accuracy.

  • Real-Time Price Adjustments

    Displays the latest prices in real-time, while eliminating errors that often occur due to manual labelling.

  • Global Demand for ESLs Is Increasing

    Demand for ESLs is expected to surpass 240 million units by 2024, according to Global Market Insights, which attributes the rising popularity of ESLs to the proliferation of IoT in the retail sector.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.