Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

A Converged Platform for the Digital and Intelligent Upgrade of Gas Stations

Gas stations are the key touchpoint for fuel retail in the oil and gas industry. But, with demand slowing, traditional promotional models, such as discounts and joint promotions, are now proving ineffective. The industry is changing, as a result, moving away from a price-centric approach toward one much more focused on the user experience. This is a people-vehicle-lifestyle ecosystem and it has kick-started gas station transformation.
Based on the existing infrastructure and service system applications of gas stations, Huawei's Smart Gas Station Solution is the industry's first integrated and simplified edge-intelligent and converged platform for gas stations. Based on Huawei's flagship edge data storage product,FusionCube 1000, the solution implements Information Technology (IT) integration at the station level. Building full-Internet of Things (IoT) and full-sensing application development capabilities to meet the needs of a range of intelligent services, the solution helps gas stations provide smart services, implements smart management, and fosters smart marketing.

Benefits

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.