Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Digital Transformation Support

The world is encountering a new round of industrial transformation, with digitalization becoming the strategic consensus. A huge driver of this transformation trend is energy, given the world's major economies have announced net-zero carbon emissions goals.

In China, for example, coal is considered to be a stabilizer for the energy industry. The country is therefore looking to transform the production, operations, and management modes of coal enterprises, making full use of new Information and Communications Technology (ICT), including the Industrial Internet of Things (IIoT), cloud computing, big data, automation, and more.

Huawei's consulting services help coal customers implement digital transformation solutions from the top-level design to key implementation, facilitating collaboration between production management, business operations, and ecosystem development. These services also help coal enterprises comprehensively plan the digital transformation strategies so crucial to the industry going forward.

Value

Solutions


Solution Highlights

  • Immersive Digital Transformation Practices for Coal Enterprises

    From a strategic blueprint to transformation architecture, from a top-level design to a capability system, the overall digital transformation solution of mine enterprises is crucial.
    Indeed, a complete digital transformation solution, spanning the production, operations, and management of coal enterprises, is key to raising competitiveness, ensuring profitability, and promoting sustainable development. However, implementing such a strategy requires immersive digital transformation practices.
    To this end, Huawei carries out such practices from five perspectives — transformation strategy research, Business Leadership Model (BLM) transformation decoding and Design Thinking (DT) workshops, digital transformation scenario incubation, transformation capability system design, and transformation planning solution design — providing mining enterprises with significant digital transformation support.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.