Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Changing Perceptions of What It's Like to Work in a Mine

The working environment of an open-pit mine is notoriously harsh, prone to extreme temperature changes, dust, noise, and more. And while this adds up to an uncomfortable workplace, safety risks are also traditionally considered to be high, with accidents due to human error likely to have very serious results, halting production and impacting efficiency. All of this makes it challenging, to say the least, to recruit a new generation of workforce, posing a very real existential threat.

Huawei's 5G-enabled Remote Control of Electric Shovel Operations helps mining enterprises build a far safer, more comfortable — and therefore more attractive — workplace that is also easier to maintain.

Value

Solutions


Solution Highlights

  • 5G-based Remote Operations

    Low latency: 5G and edge computing achieve End to End (E2E) latency of less than 20 ms for the remote control of equipment such as coal shearers (which actually only require 100 ms or less). In addition data security is assured.

    Large uplink: The customized mode of 2/5 of entire time slots for downlink and 3/5 of entire time slots for uplink and distributed Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) achieve a rate of 1.2 Gbit/s, compared to the industry average of just 248 Mbit/s. This high figure more than meets the large uplink and high bandwidth requirements for more than 80 4K cameras on a fully mechanized mining face.

    High reliability: A 5G private network offers 99.999% reliability, ensuring uninterrupted, around-the-clock production.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.