Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

A New Cornerstone for Intelligent Coal Mines

The complex web of systems that are vital to mining operations — such as gas monitoring, personnel positioning, safety supervision, and ventilation — are siloed, operating independent of one other. As such, each system has different data standards, hindering the interaction of information. In addition, the lack of integration of legacy information systems means that they can only meet basic mining requirements, lacking the ability to support intelligent decision-making and truly unleash the full value of data convergence.

Huawei's unified digital platform solution is a powerful tool for intelligent mines, serving as the base platform for big data and Internet of Things (IoT) capabilities. Service silos are eliminated, and support the integration and streamlining of data, services, and systems, and enable a variety of intelligent service subsystems in the mining industry.

Value

Solutions


Solution Highlights

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.