Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Rapidly Adapt to the Age of Mass Data

With the rapid growth of cloud computing, big data, the mobile Internet, and 5G, data volume is skyrocketing: it's expected to reach 175 Zettabytes (ZBs) by 2025, according to International Data Corporation (IDC) — a market research company. Inevitably, such a vast amount of data requires more advanced, robust, stable data centers to accommodate it.

The Huawei Intelligent Data Center Facility Solution adopts converged architecture — achieving energy savings, accelerated deployment, and intelligent Operations & Maintenance (O&M) — to help customers rapidly adapt to the age of mass data and deploy advanced, stable, and energy-efficient smart data centers. In particular, this helps Multi-tenant Data Center (MTDC) customers to succeed.

The solution helps Internet customers build next generation, green data centers, applying Huawei's i3 systems and modular design concept. With NetEco — a comprehensive management system — and SmartLi Uninterruptible Power Supply (UPS), the solution enables customers to quickly and simply deploy indoor and outdoor data centers on-demand, with support for flexible capacity expansion. This significantly reduces both customer investment and deployment time, helping Internet customers better deal with cloud service adjustments.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.