Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Control Costs, Reduce Errors — Improved Overall Healthcare

A Regional Healthcare Information Network (RHIN) — a way to share information electronically between stakeholders — is an efficient way to control healthcare costs, reduce errors, and improve overall service quality.

Lifecycle management of Electronic Health Records (EHRs), virtualized cloud platforms, unified Operations and Maintenance (O&M), healthcare service disaster recovery, and Tier 3 security protection for data and platforms — all are very real benefits of deploying an RHIN.

And Huawei’s integrated RHIN system uses a cloud platform to provide a range of additional benefits. Modular installation and deployment of application software enables users to install software with a single mouse click. Dynamic scalability management and inter-application resource multiplexing refines resource management. And dynamic resource dispatching and power supply management utilize Virtual Machines (VMs) to expand and shrink capacity.

Open application and development interfaces for the RHIN and the resident EHR system provide further benefits: improved healthcare data management, high platform performance and system fault prevention, and EHRs for cross-organizational healthcare information-sharing and data mining. Open application and development interfaces also enable independent software vendors to develop RHIN applications for mobile, and other healthcare fields, such as prescription drugs, insurance, and health management.

Huawei — in collaboration with partners — work with regional medical institutions and government healthcare departments to ensure hospitals, and ultimately, patients, receive the support and care they deserve.

Learn More

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.