Αναζήτηση

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

 • digital-tax-banner-pc

  Ψηφιακός Φόρος

  Μείωση διαχείρισης φορολογικού κόστους, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της είσπραξης φόρων, επέκταση φορολογικής βάσης και βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών για το φορολογούμενο.

Παρουσίαση

Ο φόρος αποτελεί ζωτική πηγή εσόδων για τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Πράγματι, η Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσει τις χώρες με δείκτη φόρου προς το Ακαθάριστο Εσωτερικό Προϊόν (ΑΕΠ) κάτω του 15% ως οικονομικά επισφαλείς. Ωστόσο, σήμερα, οι φορολογικές υπηρεσίες παγκοσμίως εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων, από τη χαμηλή αποδοτικότητα της εποπτείας έως τις υπερβολικά περίπλοκες υπηρεσίες των φορολογουμένων και τις αδύναμες δυνατότητες λήψης αποφάσεων.

Συνδυάζοντας ισχυρές, απλοποιημένες και ευφυείς συνδέσεις δικτύου με full-stack, ασφαλές και αξιόπιστο υβριδικό cloud, ευφυές computing και αποθήκευση δεδομένων, η ψηφιακή φορολογική λύση της Huawei επιτρέπει ψηφιακά βασικές υπηρεσίες, τιμολόγια ψηφιακών συναλλαγών και έξυπνη λήψη φορολογικών αποφάσεων. Αυτό μειώνει αποτελεσματικά το κόστος διαχείρισης φορολογίας, βελτιώνει την αποδοτικότητα της είσπραξης φόρων, διευρύνει τη φορολογική βάση και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών, βοηθώντας τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα και να βελτιώσουν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 • Powerful, simplified, and intelligent network connections: Larger bandwidth, lower latency, more connections, simplified architecture, easy-to-operate devices, agile and open systems, and intelligent and easy Operations and Maintenance (O&M).
 • Full-stack, secure, and reliable hybrid cloud: The HUAWEI CLOUD Stack provides secure and reliable hybrid clouds through full-stack innovation.
 • Intelligent computing: Huawei's diversified computing power — Kunpeng + Ascend + x86 + GPU — enables both general and Artificial Intelligence (AI) computing.
 • Intelligent data storage: Converging storage, big data, database, and AI technologies to maximize the lifecycle cost-effectiveness and value of every byte of data.

Αρχιτεκτονικό Διάγραμμα

Σημαντικές Αξίες και Οφέλη

 • Προηγμένη Απόδοση

  Τα προϊόντα ψηλής απόδοσης storage, computing και δικτύου βελτιώνουν την εμπειρία της φορολογικής υπηρεσίας και ενισχύουν την απόδοση End to End (E2E).

 • Ασφάλεια και Αξιοπιστία

  Με δαθεσιμότητα συστήματος άνω του 99.999% και Kunpeng + Ascend μηχανές dual computing, εξασφαλίζονται αδιάλειπτες υπηρεσίες 24/7.

 • Άνεση και Αποδοτικότητα

  Το cross-domain, multi-level και ετερογενές υβριδικό cloud, επιτρέπει άνετη και αποδοτική διαχείριση συσκευών IT.

Προϊόντα