Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Δημιουργία προσωποποιημένης και διαδραστικής εμπειρίας μάθησης

Η σύγχρονη εκπαίδευση εξελίσσεται, προωθώντας την εκπαίδευση με επίκεντρο το μαθητή και το Outcome-Based Education (OBE). Η αρχή για αυτά τα δύο είναι απλή. Το να βρίσκεται απλά κάποιος σε μία αίθουσα και να παρακολουθεί το μάθημα δεν είναι μία αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας. Οι μαθητές επιθυμούν μία νέα, προσωποποιημένη και διαδραστική εμπειρία, γεφυρώνοντας το χάσμα των σεναρίων online και Offline: Online Merge Offline (OMO).

Τι σημαίνει όμως αυτή η εμπειρία; Είναι αυτή που οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν με τα διαθέσιμα εργαλεία μάθησης, που τους οδηγεί στην ατομική μάθηση. Είναι μία προσέγγιση που χρησιμοποιεί τις τελευταίες ψηφιακές υπηρεσίες, προωθώντας ένα δημιουργικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης που κινητοποιεί το μαθητή, περά από τις αίθουσες.

Η λύση Huawei Hybrid Learning χρησιμοποιεί τον έξυπνο HUAWEI IdeaHub Board που λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία μάθησης. Η λύση βασισμένη σε cloud, παρέχει διαδραστικές τάξεις τόσο online όσο και Offline, που βοηθούν τους δασκάλους να διαμορφώσουν την εμπειρία εκπαίδευσης. Από τη δημιουργία ψηφιακού και διαδραστικού περιεχόμενου μάθησης και την παροχή live μαθημάτων με πολυμέσα, έως την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εκπαίδευσης, η υβριδική μάθηση είναι το μέλλον της αίθουσας.

Οφέλη