Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Δίκτυο Campus Network για Βασική Εκπαίδευση

Η ψηφιακή εκπαίδευση παρέχει αρκετά οφέλη. Ένα από αυτά είναι η ικανότητα διαφοροποίησης των πόρων εκπαίδευσης προωθώντας την inclusive εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των παλαιών πόρων που δημιουργεί προβλήματα σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί αλλά πολλά σχολεία δεν διαθέτουν επαρκή κάλυψη δικτύου και αντιμετωπίζουν προβλήματα στις Λειτουργίες και Διαχείριση (O&M). Έτσι η ερώτηση που αντιμετωπίζουν οι διαχειρστές campus είναι πως να δημιουργήσουν διασυνδεδεμένα ιδιωτικά δίκτυα που θα εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας κάλυψη υποστηρίζοντας διάφορες λειτουργίες σε όλο το campus και θα απλοποιούν το O&M.

Η Λύση Διασύνδεσης Σχολείων (School Connectivity Solution) της Huawei παρέχει ασύρματο δίκτυο campus βασισμένο στο AirEngine Wi-Fi 6. Η πλατφόρμα διαχείρισης αρχιτεκτονικής cloud, επιτρέπει το απομακρυσμένο O&M και την οπτικοποιημένη διαχείριση και βοηθάει τα σχολεία να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υψηλής απόδοσης με απλοποιημένο O&M ώστε να χειρίζονται εύκολα κάθε σενάριο campus με ευκολία. Υποστηρίζει σύγχρονες μεθόδους μάθησης όπως εκπαίδευση online και interactive και προωθεί την ίση κατανομή πόρων σε όλα τα σχολεία.

Η λύση αυτή παρέχει προηγμένα δίκτυα campus για όλα τα σχολεία παγκοσμίως από την Ιταλία και την Ισπανία, στην Παραγουάη και την Κίνα. Επιτρέπει όλο και περισσότερους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε πόρους υψηλής ποιότητας δημιουργώντας χώρους που μπορούν να προσπελαστούν οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε.


Οφέλη

Προϊόντα και Λύσεις