Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Huawei

Anti-APT and Big Data Security Solution

Advanced Persistent Threats (APTs) use customized malware, zero-day vulnerabilities, or advanced evasion technologies to break through traditional defenses, such as firewalls, intrusion prevention systems, and antivirus devices. Huawei’s APT Defense and Big Data Security Solution uses a Big Data system to collect network-wide information, perform multi-dimensional assessments, accurately identify APT attacks, and effectively prevent attacks from compromising core information assets.

Anti-APT and Big Data Security Solution

Advanced threats use customized malware, zero-day vulnerabilities, or advanced evasion technologies to break through traditional defense detection devices, such as firewalls, IPSs, and antivirus devices, to attack known and unknown vulnerabilities that have not been fixed. The APT Defense and Big Data Security Solution uses Big Data analytics to collect network-wide information, assist with multi-dimensional risk assessments, accurately identify and defend against APT attacks, and effectively prevent APT attacks from compromising core information assets.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.