Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Base Station Controller BSC6000

This IP-based, GSM-R base station supports multiple radio systems and features high capacity and performance at low power consumption. As an essential component in Huawei’s GSM-R Solution, this base station helps lay the foundation for network evolution.

As a network element in a GSM network, the BSC6000 complies with 3GPP Release 8 specifications and offers several types of backup options. The unit’s modular configuration simplifies maintenance.

Huawei

Specifications

Parameters Specifications
Traffic Volume (ERL) 24,000
Number of Transceivers (TRX) 4,096
Cabinet Dimensions (H x W x D) 2,200 mm x 600 mm x 800 mm
Height of Available Space in the Cabinet 46U
Weight of a Single Cabinet with Full Configuration ≤ 320 kg
Power Supply -48V DC
Power Supply/Voltage Range -40V to -57V
Power Consumption of a Single Subrack
  • MPS: ≤ 1,400W
  • EPS: ≤ 1,400W
  • TCS: ≤ 1,000W
Power Consumption of a Single Cabinet with Full Configuration
  • MPR (combined BM and TC): ≤ 4,200W
  • MPR (separate BM and TC): ≤ 3,200W
  • TCR: ≤ 2,400W

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.