Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Rapid

The eLTE Rapid Deployment Broadband Trunking System integrates the functions of a Core Network (CN) device, base station, and dispatching system into a compact chassis. Ideal for rapid deployment in the field where limited coverage area is sufficient. eLTE core network functions — dispatcher, RF transmitter, antennae, and power supply — are included and preconfigured for quick and easy installation.

Ideal for locations where the public communications network is down or events and emergency situations experience weak signals.

Huawei

Specifications

Product Name eLTE Rapid Deployment Broadband Trunking System
Work Mode LTE TDD 
Main Box Mandatory
RF Box Select based on the frequency
Laptop Software is mandatory while hardware is optional
Power Supply Box Optional
Antenna Box Select based on the application scenario
Vehicle-mounted Accessories Optional

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.