Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Σύστημα OceanStor 6800 V5 Mission-Critical Hybrid Flash Storage

Huawei OceanStor 6800 V5 is the latest generation of mission-critical hybrid flash storage, providing high-level data services to enterprise businesses.

With a cloud-ready operating system, flash-enabled performance, and intelligent management software, OceanStor 6800 V5 delivers outstanding functionality, performance, efficiency, reliability, and ease of use. The hybrid storage system also provides a wide range of efficient and flexible backup and Disaster Recovery (DR) solutions to ensure business continuity and data security.

Satisfying the data storage requirements of large-database Online Transaction Processing (OLTP)/Online Analytical Processing (OLAP), cloud computing, and other applications, OceanStor 6800 V5 is a natural fit for sectors with highly demanding storage requirements, such as the government, finance, telecommunications, and manufacturing sectors.

Huawei

Προδιαγραφές

Model OceanStor 6800 V5
Processors Multi-core processors
System Cache (expands with the number of controllers) 512 GB to 16 TB
Maximum Number of Controllers 16
Supported Storage Protocols Fiber Channel, iSCSI, NFS, CIFS, FTP, and HTTP
Types of Front-End Ports 8/16/32 Gbit/s FC and 1/10/25/40/100 Gbit/s Ethernet
Type of Back-End Ports SAS3.0/NVMe Over Fabric
Maximum Number of Disks per Dual-Controller 3200
Standalone Gateway Supported
Data Protection Software HyperSnap (snapshot), HyperClone (clone), HyperCopy (copy), HyperMirror (volume mirroring), HyperMetro (active-active arrays), HyperReplication (remote replication), HyperLock (WORM), and HyperVault (all-in-one backup)
Mission-Critical Business Protection SmartEncryption(intelligent data encryption), SmartQoS (intelligent service quality control), SmartPartition (intelligent partitioning), and SmartCache (intelligent SSD caching)
Resource Efficiency Improvement Software SmartMigration (intelligent LUN migration), SmartVirtualization (intelligent heterogeneous virtualization), SmartMulti-tenant (intelligent multi-tenant), SmartQuota (quota management), SmartDedupe (intelligent de-duplication), SmartCompression (intelligent compression), SmartThin (intelligent thin provisioning), SmartTier (intelligent data tiering), SmartMotion (intelligent data motion), SmartErase (intelligent data destruction), and SmartEncryption (intelligent data encryption)
Storage Management Software UltraPath (host multipath), BCManager (DR management), DeviceManager (single-device management software), eSight (centralized O&M management software), and eService (remote maintenance management)

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.