Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Πλατφόρμα Kunpeng Computing

Η computing πλατφόρμα Kunpeng παρέχει TaiShan servers με βάση τον επεξεργαστή Kunpeng, Kunpeng τις μητρικές πλακέτες και το Kunpeng Developer kit. Οι πάροχοι της Huawei μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους προϊόντα και λύσεις που θα λειτουργούν με τις μητρικές πλακέτες Kunpeng. Οι πάροχοι λογισμικού μπορούν να αναπτύξουν λογισμικό και υπηρεσίες με βάση το openEuler OS και το λογισμικό πλατφόρμας όπως τις βάσεις δεδομένων και τα middleware. Το Kunpeng Developer Kit επιταχύνει το application software porting και αναβαθμίζει την υπολογιστική ισχύ. Σχεδιασμένη για διαφοροποιημένες, green computing βιομηχανίες, η πλατφορμα Kunpeng ξεπερνά τα όρια computing.

Πλατφόρμα Kunpeng Computing

Η computing πλατφόρμα Kunpeng παρέχει TaiShan servers με βάση τον επεξεργαστή Kunpeng, τις μητρικές πλακέτες Kunpeng και το Kunpeng Developer kit. Οι πάροχοι της Huawei μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους προϊόντα και λύσεις που θα λειτουργούν με τις μητρικές πλακέτες Kunpeng. Οι πάροχοι λογισμικού μπορούν να αναπτύξουν λογισμικό και υπηρεσίες με βάση το openEuler OS και το λογισμικό πλατφόρμας όπως τις βάσεις δεδομένων και τα middleware. Το Kunpeng Developer Kit επιταχύνει το application software porting και αναβαθμίζει την υπολογιστική ισχύ. Σχεδιασμένη για διαφοροποιημένες, green computing βιομηχανίες, η πλατφορμα Kunpeng ξεπερνά τα όρια computing.

TaiShan ARM-based Server

Ο TaiShan server είναι ένας Huawei server data center νέας γενιάς. Λειτουργεί σε επεξεργαστές Huawei Kunpeng και μπορεί να επιταχύνει εφαρμογές όπως big data, distributed storage, εφαρμογές native, high-performance computing (HPC) και βάσεις δεδομένων. Ο TaiShan server έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις απαιτήσεις diversified computing και green computing στα data centers.
Τροφοδοτούμενοι με επεξεργαστές Kunpeng 920, οι TaiShan 200 servers περιλαμβάνουν τα μοντέλα edge, high-density, balanced, high-performance και storage. Τροφοδοτούμενοι με τους επεξεργαστές Kunpeng 916, οι TaiShan 100 servers περιλαμβάνουν μοντέλα balanced και storage.

2280E Edge Model

5290 Storage Model

2480 High-Performance Model

2180 Balanced Model

2280 Balanced Model

TaiShan ARM-based Server

Ο TaiShan server είναι ένας Huawei server data center νέας γενιάς. Λειτουργεί σε επεξεργαστές Huawei Kunpeng και μπορεί να επιταχύνει εφαρμογές όπως big data, distributed storage, εφαρμογές native, high-performance computing (HPC) και βάσεις δεδομένων. Ο TaiShan server έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις απαιτήσεις diversified computing και green computing στα data centers.
Τροφοδοτούμενοι με επεξεργαστές Kunpeng 920, οι TaiShan 200 servers περιλαμβάνουν τα μοντέλα edge, high-density, balanced, high-performance και storage. Τροφοδοτούμενοι με τους επεξεργαστές Kunpeng 916, οι TaiShan 100 servers περιλαμβάνουν μοντέλα balanced και storage.