Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Ελεγκτής Ασφαλείας SecoManager

SecoManager — a security controller developed by Huawei for a variety of security scenarios, including data centers and campuses — centrally manages security policies on the entire network, orchestrating and efficiently deploying security services.

While SecoManager automatically generates and deploys security policies based on user service partitions and application service orchestration, it deploys security services within minutes — effectively reducing security Operations & Maintenance (O&M) costs. Additionally, in collaboration with Software-defined Networking Controllers (SDNs) and the Cybersecurity Intelligence System (CIS), SecoManager effectively handles threats in mere minutes, significantly improving the threat defense capability of enterprise networks.

Huawei

Προδιαγραφές

Specifications SecoManager Security Controller
Basic NE management Device management
Device discovery, device management, virtual system management, configuration consistency check, and device Single Sign-On (SSO)

Resource pool management
Resource pool adding, deletion, modification, and query

Object management
Address, service, application, and network partition management

Policy management
Security policy, Virtual Private Cloud (VPC) policy, security service, and task deployment
Policy collaboration Big Data security collaboration
Receiving threat handling requests from the Big Data security analysis system and sending them to threat blocking devices

Controller collaboration
Network topology awareness and service chain-based traffic diversion policy delivery
Policy orchestration Automatic delivery of security policies based on network partitions, application mutual access relationships, security services, and VPCs
Policy tuning Policy tuning based on redundancy analysis results
Policy simulation Analysis of policy change impacts on application services based on simulation results before policy changes

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.