Έξυπνη Λύση FusionSolar Smart PV
Η Huawei παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες ψηφιακές και διαδικτυακές τεχνολογίες σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας.
Οι λύσεις της Huawei επιτρέπουν σε κάθε Φ/Β πλαίσιο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και πιο έξυπνα.
Εμπιστευθείτε μας ώστε να αυξήσετε την απόδοση της επένδυσής σας.
6 Καινοτομίες για Χαμηλό LCOE*

String-level Management & Optimization
Έξυπνη Τοπολογία Multi-Level
Ενσωμάτωση Συστήματος Εντοπισμού
Έξυπνη αντιμετώπιση φαινομένου PID πατέντας της Huawei
Επικοινωνία MBUS
Διάγνωση Smart I-V Curve

* Levelised Cost of Electricity

Τα Οφέλη Σας

Αύξηση πάνω από 2% στην παραγωγή ενέργειας
Πολλαπλοί ιχνηλάτες MPP (MPP trackers) που μειώνουν την ανομοιομορφία στοιχειοσειρών και επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις
Υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος, γρήγορη αντικατάσταση και ελάχιστη απώλεια ισχύος
Τοπολογία σε 3 επίπεδα για καλύτερη απόδοση, ποιότητα και συμβατότητα
Διαχείριση επιπέδου String & βελτιστοποίηση
Το MBUS αυξάνει την ακρίβεια δεδομένων και την αξιοπιστία μετάδοσης
Η Διάγνωση Smart I-V Curve διαχειρίζεται με ακρίβεια φ/β σταθμούς μεγάλης κλίμακας.
Η κεντρική ανάπτυξη μειώνει την ανάγκη τοπικού προσωπικού
Σχεδιασμός με προστασία IP65
"0-Touch" O&M και αξιόπιστη λειτουργία
Huawei Patented Smart Anti-PID, που εξασφαλίζει ασφάλεια & υψηλότερη απόδοση
Ο έξυπνος μετατροπέας απλοποιεί την αρχιτεκτονική του συστήματος και το σχεδιασμό
Γρήγορη & εύκολη κατασκευή χωρίς στέγαση μετατροπέα, βαρύ εξοπλισμό ή DC combiners κλπ.
Ενσωματωμένο σύστημα Παρακολούθησης που βοηθάει στη μείωση του συνολικού κόστους
Οι Λύσεις Μας
ArrowLeft ArrowRight
Smart PV Inverter
SUN2000-185KTL-H1
Smart PV Inverter
SUN2000-105KTL-H1
Smart PV Inverter
SUN2000-100KTL-H1
Smart PV Inverter
SUN2000-100KTL-M1
Smart PV Inverter
SUN2000-60KTL-M0
Smart Array Controller
SmartACU2000D (Anti-PID module optional)
Smart Anti-PID Module
SmartPID2000
Smart Data Logger
SmartLogger3000B
NetEco Management System
NetEco1000S
Smart PV Inverter
SUN2000-185KTL-H1
18 στοιχειοσειρές με έξυπνη παρακολούθηση και γρήγορη επίλυση προβλημάτων
Υποστηρίζει MBUS
Υποστηρίζει Smart I-V Curve διάγνωση
Μέγιστη αποδοτικότητα 99.03%, Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα 98.69%
9 MPPT’s για ευέλικτες προσαρμογές σε διαφορετικές διατάξεις
Ενσωματωμένο σύστημα απομόνωσης στην DC πλευρά
Ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης διαφορικής προστασίας ρεύματος
Βαθμός προστασίας του IP66
Αντικεραυνική προστασία Type II στην DC & AC πλευρά
Smart PV Inverter
SUN2000-105KTL-H1
12 στοιχειοσειρές με έξυπνη παρακολούθηση και γρήγορη επίλυση προβλημάτων
Υποστηρίζει MBUS
Υποστηρίζει Smart I-V Curve διάγνωση
Μέγιστη αποτελεσματικότητα 99.0%, Ευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα 98.8%
6 MPPT’s για ευέλικτες προσαρμογές σε διαφορετικές διατάξεις
Ενσωματωμένο σύστημα απομόνωσης στην DC πλευρά
Ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης διαφορικής προστασίας ρεύματος

Αντικεραυνική προστασία Type II στην DC & AC πλευρά
Smart PV Inverter
SUN2000-100KTL-H1
12 στοιχειοσειρές με έξυπνη παρακολούθηση και γρήγορη επίλυση προβλημάτων
Υποστηρίζει MBUS & Smart I-V Curve διάγνωση
Μέγιστη αποδοτικότητα 99.0%, Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα 98.8%
6 MPPT’s για ευέλικτο σχεδιασμό σε διαφορετικές διατάξεις
Ενσωματωμένη DC αποσύνδεση. Αντικεραυνική προστασία Type II στην DC & AC πλευρά
Ground fault προστασία. Ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης διαφορικής προστασίας ρεύματος
Βαθμός προστασίας του IP65
Smart PV Inverter
SUN2000-100KTL-M1
20 στοιχειοσειρές με έξυπνη παρακολούθηση και γρήγορη επίλυση προβλημάτων
Υποστηρίζει MBUS. Χρειάζεται isolation transformer
Υποστηρίζει Smart I-V Curve διάγνωση
Μέγιστη αποδοτικότητα 98.8%, Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα 98.6% @ 480Vac
Μέγιστη αποδοτικότητα 98.6%, Ευρωπαϊκή αποδοτιότητα 98.4% @ 400Vac
10 MPPT’s για ευέλικτο σχεδιασμό σε διαφορετικές διατάξεις
Ενσωματωμένο σύστημα απομόνωσης στην DC πλευρά
Ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης διαφορικής προστασίας ρεύματος
Βαθμός προστασίας του IP66
Αντικεραυνική προστασία Type II στην DC & AC πλευρά
Smart PV Inverter
SUN2000-60KTL-M0
12 στοιχειοσειρές με έξυπνη παρακολούθηση και γρήγορη επίλυση προβλημάτων
Υποστηρίζει MBUS & Smart I-V Curve διάγνωση
Μέγιστη αποδοτικότητα 98.9%, Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα 98.7% @ 480Vac
Μέγιστη αποδοτικότητα 98.7%, Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα 98.5% @ 400Vac
6 MPPT’s για ευέλικτο σχεδιασμό σε διαφορετικές διατάξεις
Ενσωματωμένη DC αποσύνδεση. Αντικεραυνική προστασία Type II στην DC & AC πλευρά
Ground fault προστασία από σφάλματα γείωσης. Ρεύμα διαφορικής προστασίας
Βαθμός προστασίας του IP65
Smart Array Controller
SmartACU2000D (Anti-PID module optional)
Support one-click commissioning
Patented anti-PID module
SmartPID2000 & Smartlogger3000B pre-installed with multiple interfaces
Industrial-level application and high reliability
Smart Anti-PID Module
SmartPID2000
Automatically set the compensation mode according to the type of PV module
Take the PV system isolation and inverters status into consideration and adjust compensation voltage safely
Get information of the Anti-PID module and O&M by mobile APPs
highly accurate Residual Current Detection (RCD) protection
Protection rating of IP65
Smart Data Logger
SmartLogger3000B
Functioning as communication manager, data logger and Ethernet switch
Multiple communication interfaces incl. RS485, Fast Ethernet, and SFP ports
STP and RSTP supported for fiber ring network and ring protection
Up to 200 devices supported, including up to 150 Smart Inverters
An integration of data collection, protocol conversion and Ethernet switch
Industrial application and carrier-class reliability
NetEco Management System
NetEco1000S
Easy data accesses on mobile devices
Proactive reports of yields and alarms
Smart String I-V Diagnosis supported
One-click installation on PC
Fault alarms via SMS and E-mail
Hierarchical management
Up to 25 years data storage in CSV file format
Case Studies
Υποστήριξη & Επικοινωνία
Σας παρέχουμε ολοκληρωμένη
υποστήριξη και υπηρεσίες
παγκοσμίως.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό συνεργάτη μας τώρα

Υπηρεσία & Λήψη
Contact us to find out
what your PV projects
can achieve.

Contact us to find out what your PV projects can achieve.

How to Buy