Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Digital Platform” Related Articles

Ενδυνάμωση των Έξυπνων Αεροδρομίων με την Ψηφιακή Πλατφόρμα Huawei Horizon

Lu Yong 2020-05-26
With digital transformations well underway globally and across all industries - driven by ICT - the transportation industry in particular will witness explosive development over the next few years, having reached a turning point that will eventually define the overall success of its transformation.

Building Future Factories: Gearing Up for the New Era of Manufacturing

In pursuit of national productivity and economic strength, governments have long focused on bolstering the competitiveness of the manufacturing sector: a well-functioning manufacturing sector can provide mass employment, attract substantial foreign direct investment, and capture significant export revenues.

How Was Huawei’s ROMA Platform Built?

Lu Xin 2019-12-30
The first step in an enterprise's digital transformation is to build a bottom-layer data integration platform, and it is with this in mind that ROMA was developed.

ROMA: An Integral Part of the Huawei Horizon Digital Platform

Liu Qianghua 2019-12-30
ROMA is a unified data integration platform that forms the basis of the Huawei Horizon Digital Platform. It integrates different systems' data so it can be shared and applied.