This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันเครือข่ายการเงินแบบอไจล์

ในขณะที่ปริมาณข้อมูลและข้อกำหนดสวิตชิ่งของธนาคารกำลังเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสถาปัตยกรรมระบบแบบเดิมที่มาพร้อมกับการตรวจจับตำแหน่งที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด และกลไก DR ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือกลับกำลังทำให้การพัฒนาบริการด้านการธนาคารเป็นไปอย่างล่าช้า

โซลูชันเครือข่ายการเงินแบบอไจล์ของหัวเว่ยเป็นโซลูชันอัจฉริยะ ซึ่งได้รับการพัฒนาภายใต้เฟรมเวิร์ค Software-Defined Networking (SDN) โดยโซลูชันนี้ประกอบด้วยนวัตกรรมสถาปัตยกรรม 3 นวัตกรรมดังนี้ การตั้งค่าโปรแกรมได้อย่างเต็มรูปแบบ การรับรู้ถึงคุณภาพ และการพัฒนาอย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายสามารถให้บริการด้านการเงินได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยโซลูชันเครือข่ายแบบอไจล์ได้นำสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบแบนมาปรับใช้งานร่วมกับเครือข่ายการผลิตและสำนักงานเพื่อช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลในปริมาณมากเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างเครือข่ายการเงินแบบอัจฉริยะ ซึ่งครอบคลุมภาพรวมทางกายภาพ แต่แยกหลักตรรกะออกจากกัน

เครือข่ายสถาปัตยกรรมระบบแบบเดิมได้เผชิญกับความท้าทาย เช่น เครือข่าย “โครงสร้างต้นไม้” ที่กำลังประสบปัญหากับประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูลที่ล่าช้า และบริการใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับเทอร์มินัลที่มีการเข้าถึงเครือข่ายการเงินได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน Big Data ที่ต้องการแบนด์วิธบนเครือข่ายที่มากขึ้น และการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการผลิตและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใช้งานเทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ยังต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ICT สำหรับแบ่งปันข้อมูล และการโอนถ่าย VM ข้ามศูนย์ข้อมูลอีกด้วย

 • WAN (ระบบเครือข่ายผู้ให้บริการหลักแบบหลายศูนย์ข้อมูล)
  โซลูชันที่จะมาแทนที่เครือข่ายโครงสร้างต้นไม้แบบเดิมด้วยระบบเครือข่ายผู้ให้บริการหลักในโทโพโลยีแบบวงแหวน สาขาและศูนย์ให้บริการต่างๆ จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบธนาคารผ่านทางโหนดที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายแกนหลัก
  • เครือข่ายผู้ให้บริการที่อยู่นอกวงแหวน ซึ่งมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้นของเครือข่ายหลัก การรวมกลุ่ม และการเข้าถึง
  • เครือข่ายผู้ให้บริการทีมพร้อมกับโหนดหลัก 3 หรือ 4 โหนด และโหนดการรวมกลุ่มหลายโหนด ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในรูปแบบศูนย์บริการแบบหลายบริการ
  • คอร์แบบเพลนคู่ที่จะช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับเครือข่ายและลดค่าเฉลี่ยของเวลาแฝงในการส่งข้อมูลบนเครือข่ายลง
 • เครือข่ายศูนย์ข้อมูล

  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริการระบบคลาวด์ เครือข่ายเลเยอร์ 2 ขนาดใหญ่จะต้องรองรับการโอนถ่าย VM ระหว่างศูนย์ข้อมูล การปรับใช้งานด่วนของบริการใหม่ๆ และการปรับใช้ทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐานแบบไดนามิกที่ยืดหยุ่น
  • เครือข่ายเลเยอร์ 2 ขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองเดียวกันจะช่วยให้สามารถนำบริการไปปรับใช้ได้อย่างคล่องตัวและรองรับสถาปัตยกรรมแบบ Active-Active
  • โครงสร้างวงแหวนภายในที่มาพร้อมกับเครือข่ายการกู้คืนความเสียหาย 3 ศูนย์ และ 2 ไซต์
 • อไจล์แคมปัสและสาขา

  โซลูชันที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบ E2E ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงเทอร์มินัล และการจัดการสิทธิ์ โดยแคมปัสที่ใช้งานอยู่ การผสานรวมบริการสำนักงาน และสำนักงานเคลื่อนที่จะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • ครอบคลุมในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงเครือข่ายแคมปัสแบบเดิม สาขา และศูนย์บริการ
  • ศูนย์ให้บริการประมวลผลจากส่วนกลาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • การหลอมรวม

  การผสานรวมเครือข่ายทางกายภาพที่จะช่วยลด TCO ของเครือข่ายลง 50%

 • ความปลอดภัย

  การผสานรวมความร่วมมือด้านความปลอดภัยโดยใช้การวิเคราะห์ Big Data เพื่อพัฒนาความปลอดภัยของเครือข่าย

 • ประสิทธิภาพ

  สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบแบนและคอร์ความเร็วสูงที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับระบบการธนาคารโดยอิงจากกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง