This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:
Huawei

เทคโนโลยี ICT ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่ครอบคลุมขององค์กรในด้านต่างๆ

อุตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญกับการปฏิวัติทางเทคนิคและการปฏิรูปอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไอซีทีที่เป็นนวัตกรรมเช่นข้อมูลขนาดใหญ่, คลาวด์คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), blockchain และ IoT ยังคงส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมของสถาบันการเงิน เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้สถาบันการเงินสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดเมนที่เกิดขึ้นใหม่หลายแห่งจะกลายเป็นจุดสนใจของนวัตกรรมดังกล่าวเช่น cloudification ของบริการการชำระเงินผ่านมือถือการตลาดที่มีความแม่นยำ microloans ที่อิงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ปรึกษา robo สาขาที่ชาญฉลาดการจัดการควบคุมความเสี่ยง

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเงินการมุ่งเน้นของห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมดกำลังเปลี่ยนจากด้านอุปทานไปสู่ด้านอุปสงค์ ลูกค้าในสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งและเป็นอิสระมากกว่าและชอบบริการธนาคารดิจิทัล สถาบันการเงินจำเป็นต้องปรับปรุงกลยุทธ์ทางการเงินอย่างชาญฉลาดของพวกเขาดำเนินการริเริ่มดิจิตอลที่สำคัญและบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่ครอบคลุมเพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีที่สุด

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอซีทีทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่หัวเว่ยร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยสถาบันการเงินในการพัฒนาการเงินอัจฉริยะและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่ครอบคลุม

  • Smart Experience

  • Smart Decision-Making

  • Smart Architecture

โซลูชัน Mobile Money
ระบบ Mobile Money ของหัวเว่ยช่วยให้บรรดาธนาคารต่างๆ นำเสนอบริการการธนาคารผ่านมือถือที่เชื่อถือได้และไม่ต้องลงทุนสินทรัพย์สูง
โซลูชัน Big Data ทางการเงิน

โซลูชัน Big Data ทางการเงินของหัวเว่ยให้มูลค่าขนาดใหญ่จาก Big Data อย่างรวดเร็วและง่ายดายแก่องค์กร

โซลูชันระบบคลาวด์ทางการเงิน

โซลูชันระบบคลาวด์ทางการเงินช่ายให้บรรลุการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และปรับการบริการของระบบแอปพลิเคชันให้ยืดหยุ่น