This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Reminder

To have a better experience, please upgrade your IE browser.

upgrade

If you need help, please click here:

Рішення гнучкої, адаптивної мережевої інфраструктури для компаній фінансової галузі

З ростом обсягів даних постійно зростають вимоги до мережевої інфраструктури банків. Проте, традиційні архітектури мереж з їхніми примітивними засобами виявлення місцезнаходження відмови та ненадійними механізмами аварійного відновлення роботи суттєво сповільнюють розвиток сфери банківського обслуговування.

Рішення гнучкої, адаптивної мережевої інфраструктури для компаній фінансової галузі від компанії Huawei — це інтелектуальне рішення, створене на базі платформи програмованої мережі (Software-Defined Network, SDN). Дві архітектурні інновації цього рішення — приділення особливої уваги методам забезпечення якості та планомірний розвиток. Такий підхід забезпечує оперативність і гнучкість процесу надання фінансових послуг. Рішення у форматі гнучкої мережі адаптує пласку архітектуру мережі, що дає змогу об'єднати виробничі та офісні мережі для ефективного передавання великих обсягів даних. Завдяки цьому клієнти отримують можливість створювати інтелектуальні мережеві інфраструктури, які є фізично об'єднаними, але водночас логічно ізольованими.

Традиційні мережеві архітектури стикаються з проблемою низької ефективності передавання даних за допомогою деревоподібних мереж. Запуск нових сервісів передбачає необхідність використання більшої кількості терміналів для надання доступу до фінансових мереж. Крім того, застосунки для оброблення великих обсягів даних (Big Data) потребують більшої пропускної здатності мережі та ефективного передавання інформації між виробничими та офісними мережами, а також застосування технологій хмарних обчислень, для впровадження яких необхідно організувати спільну інфраструктуру ІКТ і передбачити міграцію віртуальних машин між центрами оброблення даних.

 • WAN (основна мережа передавання даних із кількома центрами)

  Рішення дає змогу замінити традиційні мережі з деревоподібною архітектурою на єдину основну мережу передавання даних із кільцевою топологією. У такому разі філіали та сервісні центри підключаються до банківської системи через найближчі вузли. Це підвищує ефективність роботи магістральною мережі завдяки використанню:


  • зовнішьої мережі операторів із трирівневою архітектурою, що має рівень ядра, агрегації та надання доступу;


  • зовнішьої мережі операторів із трьома або чотирма базовими маршрутизаторами, а також кількома агрегаційними маршрутизаторами, що підходить для розгортання схем кількох сервісних центрів;


  • рівня ядра з двома площинами, що підвищує стабільність мережі та знижує середній показник тривалості затримки.

 • Мережа центру обробки даних

  Для задоволення вимог до хмарних сервісів мережа рівня 2 підтримує процеси переміщення віртуальних машин між центрами оброблення даних, оперативне розгортання нових сервісів, а також гнучке та динамічне налаштування ресурсів інфраструктури з використанням:


  • мережі рівня 2 в одному місті, що забезпечує гнучке розгортання сервісів та ефективну підтримку архітектури з резервуванням типу «активний-активний»;


  • внутрішньої кільцевої мережі з двома платформами та трьома центрами аварійного відновлення.

 • Гнучка мережа кампусу та філіалів великих підприємств

  Рішення передбачає використання комплексних заходів із забезпечення безпеки, зокрема контроль доступу до терміналів та управління повноваженнями, щоби задовольнити вимоги до роботи кампусу, інтеграції офісних сервісів та належного функціонування мобільного офісу за допомогою:


  • широкомасштабного покриття, що охоплює традиційні кампусні мережі, філіали та сервісні центри;


  • централізованої обробки даних, пов’язаних із сервісами.

Learn More

 • Конвергенція

  Об'єднання кількох фізичних мереж знижує показник сукупної вартості володіння для єдиної мережі на 50%.

 • Безпека

  Компанії, що співпрацюють у сфері забезпечення безпеки, використовують технології аналізу великих обсягів даних для підвищення рівня захисту мережі.

 • Ефективність

  Пласка мережева архітектура та висока швидкість роботи на рівні ядра підвищують ефективність і сприяють побудові банкінгу, орієнтованого на реалізацію відповідних процесів.

Інші супутні продукти