This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

Huawei

ระบบเครือข่ายไร้สายยืดหยุ่นความเร็วสูงที่ผสานกับเครือข่ายมีสายที่มีอยู่

เพื่อสนับสนุนสำนักงานเคลื่อนที่ องค์กรต้องมีระบบเครือข่ายไร้สายยืดหยุ่นความเร็วสูงที่ผสานกับเครือข่ายมีสายที่มีอยู่ ก่อนหน้านี้ ระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายทำงานทับซ้อนกันและมีการจัดการแยกกัน ส่งผลให้เพิ่มภาระงานเป็นสองเท่าและต้องใช้ทักษะการควบคุมดูแลที่สูง โซลูชัน Huawei Agile Campus มาพร้อมกับสวิตช์ใหม่พร้อมฟังก์ชั่น AC แบบเดิมที่ทำงานร่วมกับ WLAN APs เพื่อผสานระบบมีสายและไร้สายเข้าด้วยกันและจัดการระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงในอนาคต เครือข่ายแคมปัสทั้งหมดของสวิตช์หลักและสวิตช์รวม สวิตช์เข้าถึง และ APs รวมไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้ถึง 69 เปอร์เซ็นต์

โซลูชันการผสมผสานแบบมีสายและไร้สาย

เพื่อสนับสนุนสำนักงานเคลื่อนที่ องค์กรต้องมีระบบเครือข่ายไร้สายยืดหยุ่นความเร็วสูงที่ผสานกับเครือข่ายมีสายที่มีอยู่ ก่อนหน้านี้ ระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายทำงานทับซ้อนกันและมีการจัดการแยกกัน ส่งผลให้เพิ่มภาระงานเป็นสองเท่าและต้องใช้ทักษะการควบคุมดูแลที่สูง โซลูชัน Huawei Agile Campus มาพร้อมกับสวิตช์ใหม่พร้อมฟังก์ชั่น AC แบบเดิมที่ทำงานร่วมกับ WLAN APs เพื่อผสานระบบมีสายและไร้สายเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถจัดการระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงในอนาคต เครือข่ายแคมปัสทั้งหมดของสวิตช์หลักและสวิตช์รวม สวิตช์เข้าถึง และ APs รวมไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้ถึง 69 เปอร์เซ็นต์

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei