Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązanie Big Data dla sektora finansowego

Rozwiązanie Huawei Big Data dla sektora finansowego — zunifikowana platforma FusionInsight — opiera się na przechowywaniu, zapytaniach i analizach Big Data na poziomie całego przedsiębiorstwa. Nasze rozwiązanie pozwala w krótkim czasie stworzyć ogromne systemy przetwarzania danych, pozwalając instytucjom finansowym na wydobycie rzeczywistej wartości z informacji poprzez masową analizę danych prowadzoną w czasie rzeczywistym i z opóźnieniem. Umożliwia to przedsiębiorstwom szybki wgląd analityczny w dane i pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji.

Wyzwania dla klienta

• Tradycyjna scentralizowana architektura, niska współbieżność i brak możliwości obsługi skoków w liczbie transakcji

• Kontrola ryzyka, która obsługuje jedynie czarną listę i inne proste systemy kontroli w czasie rzeczywistym, przy braku możliwości obsługi skomplikowanych reguł i rozwiązywaniu problemów zazwyczaj dopiero po ich wystąpieniu

• Głównie ustrukturyzowane dane, brak możliwości przetwarzania danych półstrukturalnych, niezbędna praca klienta przy obliczaniu i konfiguracji reguł oraz niewystarczający poziom wsparcia

• Brak możliwości konfigurowania niektórych reguł online, co wymaga opracowania dodatkowego programu

Technologia Big Data dla sektora finansowego firmy Huawei zapewnia instytucjom finansowym rozwiązania do walki z nadużyciami w czasie rzeczywistym, przekształcając tradycyjną następczą kontrolę zdarzeń w kontrolę prowadzoną w czasie rzeczywistym. 

Scenariusze rozwiązań: walka z nadużyciami finansowymi w czasie rzeczywistym w oparciu o Big Data
Technologia Big Data dla sektora finansowego firmy Huawei oferuje rozwiązania do walki z nadużyciami finansowymi i precyzyjnego marketingu w czasie rzeczywistym.Tradycyjny proces transakcyjny uruchamiany jest przez kanał transakcyjny przed wprowadzeniem do systemu podstawowego. System zwalczania nadużyć rozpoczyna śledzenie i analizę dopiero po zakończeniu transakcji. Natomiast proces transakcyjny oparty na platformie Big Data firmy Huawei uruchamia się po przejściu przez kanał transakcyjny, a przed wejściem do systemu analitycznego Huawei mającego na celu zwalczanie nadużyć. Umożliwia on przeprowadznie kontroli i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym — podejrzenie oszustwa zostanie zweryfikowane przez rozmowę, transakcja zostanie zakończona lub sprawa zostanie przekazana.

Firma Huawei i jej partnerzy opracowali modele danych, które wspierają wielokanałowe zwalczanie nadużyć finansowych. Są to modele zasad usług, czasochłonności, punktacji ryzyka, zasad podstawowych i zachowania klientów. 

Dowiedz się więcej

  • Precyzja

    Obsługuje zintegrowaną analizę międzykanałową; jeden kanał może obsłużyć ponad miliard zapisów przy 30-dniowym oknie.

  • Szybko

    Rozproszona architektura, liniowa skalowalność i maksymalnie milisekundowe opóźnienia przy 1 mln transakcji na sekundę.

  • Łatwy

    Definiowany przez użytkownika model reguł umożliwia wprowadzenie nowych reguł w ciągu 10 minut.

Share link to: