This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Uproszczone zarządzanie pozwala zminimalizować koszty

  Rozwiązanie upraszcza zarządzanie w przypadku przedsiębiorstw z wieloma oddziałami lub filiami, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność, dzięki zastosowaniu zintegrowanych zabezpieczeń, bezpiecznych kopii zapasowych tuneli oraz funkcji silnego uwierzytelniania urządzeń użytkowników.

  Huawei upraszcza zarządzanie przedsiębiorstwem, dzięki funkcjom zdalnej, scentralizowanej obsługi i utrzymania, umożliwiającym minimalizację kosztów. Jednocześnie lokalne funkcje umożliwiają osobom odwiedzającym filie uzyskanie dostępu do Internetu na urządzeniach przenośnych, a także pozwalają na wysyłanie wiadomości promocyjnych i aplikacji branżowych.

  Zabezpieczenia filii

  Oferowane przez firmę Huawei rozwiązanie zabezpieczeń filii spełnia podstawowe wymagania dotyczące zabezpieczeń biura, elastycznej rozbudowy i uproszczonego zarządzania, a także zapewnia skuteczne i niezawodne zabezpieczenia również w przypadku dużej liczby oddziałów.

  • Bezpieczeństwo i niezawodność: Zintegrowane zabezpieczenia, bezpieczne kopie zapasowe tuneli oraz funkcje silnego uwierzytelniania urządzeń użytkowników
  • Promocja firmy: Osoby odwiedzające filie przedsiębiorstwa mogą łączyć się z Internetem. Istnieje również możliwość wysyłania aplikacji branżowych i reklam.

  Rozwiązanie zabezpieczeń filii zapewnia bezpieczeństwo, elastyczność i niezawodność działania filii, upraszcza zarządzanie oraz obniża koszty operacyjne.

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE