Pokud potřebujete pomoc, prosím klikněte zde:

 • inclusion finance banner pc

  Huawei FinTech
  podporuje finanční začleňování

  Bankovnictví pro ty, kdo k němu dosud neměli přístup, pro lepší svět.

Finanční začleňování

Tradiční bankovnictví je pro 1,7 miliardy dospělých na celém světě nedostupné z důvodu vysokých nákladů nebo velkých vzdáleností a znemožňuje jim přístup k jakýmkoli formálním finančním službám. Tuto nebankovní populaci však lze oslovit prostřednictvím mobilních komunikačních technologií a digitálních platebních platforem, které účinně překlenou tuto propast tím, že poskytnou snadný přístup k cenově dostupným a spolehlivým finančním službám prostřednictvím telefonů a dalších digitálních rozhraní. Tímto způsobem lze naplnit příslib plného finančního začlenění.

Ve spolupráci s řadou globálních partnerů se společnost Huawei snaží umožnit začleňování a zpřístupnit digitální finanční služby každému jednotlivci i organizaci – pro lepší život. Řešení Huawei FinTech – což je samozřejmě zkratka pro finanční technologie – nabízí rovné, efektivní, komplexní a pohodlné digitální finanční produkty a služby všem lidem, zejména těm, kteří přežívají s nízkými příjmy v městských, venkovských a odlehlých oblastech, které nejsou pokryty stávajícími staršími finančními systémy. Řešení se rovněž zaměřuje na posílení mikropodniků a malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím digitálních technologií.

Boj proti chudobě pomocí služeb pro lidi bez přístupu k bankovnictví

Společnost Huawei FinTech dnes poskytuje integrované digitální finanční služby 300 milionům osob bez přístupu k bankovnictví po celém světě. Huawei FinTech také podporuje rozvoj řady partnerství s nevládními organizacemi (NGO) a finančními institucemi s cílem zmírnit – a následně vymýtit – chudobu.

 • feture 01 en

  Důvěryhodná platforma

  Komplexní globální zajištění kybernetické bezpečnosti. Multifunkční zotavení po havárii s 99,999% dostupností.

  Elastická a distribuovaná architektura podporující 10 000 transakcí za sekundu (TPS).

 • feture 02 en

  Otevřený ekosystém

  Komplexní platforma ekosystému.

  Integrace aplikací s digitálními kanály.

  Vizualizace uspořádání služeb.

  Více než 700 otevřených rozhraní pro programování aplikací (API) a Atomic API.

 • feture 03 en

  Rychlé inovace

  99,99% přesnost rozhodování.

  Inovace během 1 týdne.

  Zapojení obchodníka do 1 týdne.

  Zahájení marketingových aktivit do 1 týdne.

Bankovnictví pro ty, kdo k němu dosud neměli přístup

 • 300 milionů

  registrovaných uživatelů

 • 20 +

  zemí

 • 500 tisíc

  zástupců

 • 200 miliard USD

  roční hodnota transakcí

Platforma Huawei pro finanční začleňování

Jednotná platforma pro snadný přístup, která umožňuje mobilním operátorům, partnerům v oblasti finančních služeb a partnerům v ekosystému lépe obsluhovat jednotlivé zákazníky a malé a střední podniky, a to s nižšími náklady.

 • Ekonomika platformy:

  Společnost Huawei poskytuje vývojářskou platformu a služby Marketplace pro předintegraci aplikací v odvětví dopravy, maloobchodu, stravování a vzdělávání.

 • Digitální zkušenosti:

  Huawei pomáhá bankám vytvářet zákaznické kanály, včetně aplikací pro zákazníky a obchodníky, které poskytují bohaté zkušenosti, jež zákazníci očekávají.

 • Otevřený ekosystém:

  Otevřené rozhraní API, integrace aplikací digitálních kanálů a orchestrace služeb v jazyce HTML (Hypertext Markup Language) umožňují bankám a partnerům objevovat nové služby a rychle integrovat rozmanité možnosti ekosystému.

 • Obchodní služby:

  Poskytuje služby mobilních plateb, elektronické peněženky a mobilní finanční služby.

 • Datové služby:

  Na základě big data a historických transakčních údajů jsou nabízeny funkce kontroly rizik, úvěrového ratingu, přesného marketingu a analýzy provozních dat.

 • Důvěryhodná infrastruktura IT:

  Pro aplikace, systémové platformy, sítě, data a správu zabezpečení jsou k dispozici mechanismy zajišťování bezpečnosti.

 • Poradenské služby:

  Huawei nabízí také poradenské služby pro řešení FinTech.

Business Service Demo

 • e-Wallet

 • Mobile Finance

 • Mobile Payment

Mobile Money Enables an Integral Agent Network
Mobile Money provides superior, user-friendly customer care capabilities, helping agents better handle client queries.
Mobile Money Changes Peoples' Life on a Daily Basis
Nakia, who lives in a village in Kenya, can now receive money instantly from her husband who works in the city, using the M-Pesa mobile money service.
Huawei FinTech: Micro Loans
Huawei FinTech provides mobile-based micro loan capabilities.
Huawei FinTech: Device Loan
Huawei FinTech provides device loan capabilities, making it easier for resellers to sell mobile phones.
Mobile Money Enables Easy Payment Integration for E-Commerce
It's easy for e-commerce website developers to integrate a payment API.

Prokazatelný úspěch