Search

Pokud potřebujete pomoc, prosím klikněte zde:

 • inclusion finance banner pc

  Huawei FinTech
  podporuje finanční začleňování

  Bankovnictví pro ty, kdo k němu dosud neměli přístup, pro lepší svět.

Finanční začleňování

Tradiční bankovnictví je pro 1,7 miliardy dospělých na celém světě nedostupné z důvodu vysokých nákladů nebo velkých vzdáleností a znemožňuje jim přístup k jakýmkoli formálním finančním službám. Tuto nebankovní populaci však lze oslovit prostřednictvím mobilních komunikačních technologií a digitálních platebních platforem, které účinně překlenou tuto propast tím, že poskytnou snadný přístup k cenově dostupným a spolehlivým finančním službám prostřednictvím telefonů a dalších digitálních rozhraní. Tímto způsobem lze naplnit příslib plného finančního začlenění.

Ve spolupráci s řadou globálních partnerů se společnost Huawei snaží umožnit začleňování a zpřístupnit digitální finanční služby každému jednotlivci i organizaci – pro lepší život. Řešení Huawei FinTech – což je samozřejmě zkratka pro finanční technologie – nabízí rovné, efektivní, komplexní a pohodlné digitální finanční produkty a služby všem lidem, zejména těm, kteří přežívají s nízkými příjmy v městských, venkovských a odlehlých oblastech, které nejsou pokryty stávajícími staršími finančními systémy. Řešení se rovněž zaměřuje na posílení mikropodniků a malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím digitálních technologií.

Boj proti chudobě pomocí služeb pro lidi bez přístupu k bankovnictví

Společnost Huawei FinTech dnes poskytuje integrované digitální finanční služby 300 milionům osob bez přístupu k bankovnictví po celém světě. Huawei FinTech také podporuje rozvoj řady partnerství s nevládními organizacemi (NGO) a finančními institucemi s cílem zmírnit – a následně vymýtit – chudobu.

What is Huawei FinTech Solution?

Quite simply, the Huawei FinTech Solution provides convenient and comprehensive financial services for individuals and MSMEs through mobile apps, both Android and iOS. In short, if there's a mobile communications signal, financial services are available.

Through mobile communications technologies and digital operations platforms, the solution builds a new digital financial service ecosystem. This ecosystem allows partners to develop applications for diverse industries, laying a robust foundation for ubiquitous digital financial services. This not only improves digital services across industries, it also bridges the digital divide between industries and economic sectors, improving productivity across society.

By the close of 2020, the Huawei FinTech Solution had been adopted by more than 30 licensed digital financial service providers across the world, from Kenya's M-PESA and bKash in Bangladesh, to Vodacom Tanzania, Indonesia's Telkomsel, Pakistan's JazzCash, and KBZPay in Myanmar. And Huawei is continuing to expand its network of financial inclusion, to provide users with sustainable access to basic financial services and, in doing so, improve their lives.

 • feture 01 en

  Důvěryhodná platforma

  Komplexní globální zajištění kybernetické bezpečnosti. Multifunkční zotavení po havárii s 99,999% dostupností.

  Elastická a distribuovaná architektura podporující 10 000 transakcí za sekundu (TPS).

 • feture 02 en

  Otevřený ekosystém

  Komplexní platforma ekosystému.

  Integrace aplikací s digitálními kanály.

  Vizualizace uspořádání služeb.

  Více než 700 otevřených rozhraní pro programování aplikací (API) a Atomic API.

 • feture 03 en

  Rychlé inovace

  99,99% přesnost rozhodování.

  Inovace během 1 týdne.

  Zapojení obchodníka do 1 týdne.

  Zahájení marketingových aktivit do 1 týdne.

Bankovnictví pro ty, kdo k němu dosud neměli přístup

 • 300 milionů

  registrovaných uživatelů

 • 20 +

  zemí

 • 500 tisíc

  zástupců

 • 200 miliard USD

  roční hodnota transakcí

Platforma Huawei pro finanční začleňování

Jednotná platforma pro snadný přístup, která umožňuje mobilním operátorům, partnerům v oblasti finančních služeb a partnerům v ekosystému lépe obsluhovat jednotlivé zákazníky a malé a střední podniky, a to s nižšími náklady.

 • Ekonomika platformy:

  Společnost Huawei poskytuje vývojářskou platformu a služby Marketplace pro předintegraci aplikací v odvětví dopravy, maloobchodu, stravování a vzdělávání.

 • Digitální zkušenosti:

  Huawei pomáhá bankám vytvářet zákaznické kanály, včetně aplikací pro zákazníky a obchodníky, které poskytují bohaté zkušenosti, jež zákazníci očekávají.

 • Otevřený ekosystém:

  Otevřené rozhraní API, integrace aplikací digitálních kanálů a orchestrace služeb v jazyce HTML (Hypertext Markup Language) umožňují bankám a partnerům objevovat nové služby a rychle integrovat rozmanité možnosti ekosystému.

 • Obchodní služby:

  Poskytuje služby mobilních plateb, elektronické peněženky a mobilní finanční služby.

 • Datové služby:

  Na základě big data a historických transakčních údajů jsou nabízeny funkce kontroly rizik, úvěrového ratingu, přesného marketingu a analýzy provozních dat.

 • Důvěryhodná infrastruktura IT:

  Pro aplikace, systémové platformy, sítě, data a správu zabezpečení jsou k dispozici mechanismy zajišťování bezpečnosti.

 • Poradenské služby:

  Huawei nabízí také poradenské služby pro řešení FinTech.

Business Service Demo

 • e-Wallet

 • Mobile Finance

 • Mobile Payment

Mobile Money Enables an Integral Agent Network
Mobile Money provides superior, user-friendly customer care capabilities, helping agents better handle client queries.
Mobile Money Changes Peoples' Life on a Daily Basis
Nakia, who lives in a village in Kenya, can now receive money instantly from her husband who works in the city, using the M-Pesa mobile money service.
Huawei FinTech: Micro Loans
Huawei FinTech provides mobile-based micro loan capabilities.
Huawei FinTech: Device Loan
Huawei FinTech provides device loan capabilities, making it easier for resellers to sell mobile phones.
Mobile Money Enables Easy Payment Integration for E-Commerce
It's easy for e-commerce website developers to integrate a payment API.

Prokazatelný úspěch