Search

Pokud potřebujete pomoc, prosím klikněte zde:

 • data protection banner pc 0526

  Řešení pro ochranu dat OceanProtect

  Komplexní zotavení po havárii, zálohování online (Hot Backup), archivace (Warm Archiving) a inteligentní konvergence pro ochranu dat ve všech scénářích

Co je ochrana dat Huawei OceanProtect

OceanProtect je řešení pro celý životní cyklus poskytující služby obnovení po havárii, zálohování a archivace, které vám pomohou vyrovnat se s obrovským nárůstem rozmanitých dat. Zajišťuje nulové přerušení služeb, nulovou ztrátu dat a dlouhodobé uchovávání informací pro digitální svět.
Výzvy a trendy v oblasti ochrany dat


Svět směřuje k modelu digitální ekonomiky a data se stávají základním a strategickým zdrojem i klíčovým výrobním faktorem. Data jsou základním zdrojem organizace, a proto je jejich ochrana a zabezpečení pro každý veřejný nebo soukromý subjekt zásadní. V důsledku přírodních katastrof, virů, neoprávněného vniknutí a chyb softwaru a hardwaru však může dojít ke ztrátě dat, a proto je nezbytné najít účinné řešení ochrany dat.

S vývojem aplikačních scénářů se zvyšují požadavky na úroveň ochrany, objekty, výkon a rozsah. Proto je stále důležitější zajistit komplexní ochranu v průběhu celého životního cyklu dat.
Ochrana dat Huawei OceanProtect ve všech scénářích


Řešení umožňuje komplexní obnovu online dat po havárii, online zálohování dat (hot backup), online archivaci offline dat, a to po celou dobu životního cyklu dat. Nabízí inteligentní konvergenci ve všech scénářích, zajišťuje nulové přerušení služeb, nulovou ztrátu dat a dlouhodobé uchování informací, což z něj činí inteligentní volbu pro digitální svět.


Související produkty

 • product en 01

  OceanProtect Appliance

  OceanProtect Appliance představuje nabídku ochrany dat, která zahrnuje zálohovací software, servery a komponenty úložiště. Vyznačuje se účinnou ochranou a rychlým využitím.
 • x8000 x9000 v2

  Zálohovací úložiště OceanProtect

  Zálohovací úložiště OceanProtect se vyznačuje vynikajícím výkonem, efektivní redukcí, stabilitou a spolehlivostí, což uživatelům pomáhá implementovat efektivní zálohování dat a snížit TCO.
 • images 3 0329

  Software pro správu OceanStor DR

  Software pro správu OceanStor DR je určen pro podniková datová centra k implementaci jednotné správy ve scénářích active-standby, georedundantní 3DC, active-active a zálohování pro obnovu po havárii.

Zotavení po havárii: Komplexní DR zajišťuje kontinuitu služeb

Společnost Huawei se zavázala poskytovat zákazníkům vícevrstvá a komplexní řešení DR pokrývající základní data a aplikace vyšší vrstvy, a to od jednoho datového centra až po více datových center. Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti DR poskytuje společnost Huawei několik řešení DR, jako je místní vysoká dostupnost (HA), active/standby, active/active a 3DC, plně vyhovující standardům pro konstrukci systémů DR v různých odvětvích a zajišťující kontinuitu služeb.

 • Nulové přerušení služeb

  Konvergence SAN-NAS a architektura active/active bez brány zajišťují stabilní provoz a nulové přerušení i v případě výpadku produkčního systému.

 • Převzetí služeb při selhání

  Pokud dojde k poruše produkčního úložiště, dojde k přepnutí služeb během několika sekund, aniž by byly ovlivněny hostitelské spoje a aplikace vyšší vrstvy.

 • Vizualizovaná správa

  Zjednodušený provoz a údržba s vizualizovanou globální topologií, centrální správou alarmů a DR a převzetím služeb při selhání jedním kliknutím.

Zálohování: Účinná ochrana a nulová ztráta dat

OceanProtect nabízí dvě zálohovací řešení (centralizované a all-in-one) pro efektivní zálohování databází, souborových systémů, virtuálních počítačů a aplikací pro big data. Tato řešení jsou navržena tak, aby řešila problémy s neefektivním zálohováním dat, vysokými celkovými náklady na vlastnictví (TCO) a obtížným využíváním dat a zajistila, že nedojde ke ztrátě dat během každodenního provozu.

 • Víceproudý stroj

  OceanProtect využívá distribuovanou paralelní architekturu s více uzly, která usnadňuje paralelní zálohování ve více proudech a lineární rozšiřování výkonu. Front end přenáší stoh síťových protokolů TCP/IP na síťovou kartu NIC, aby se uvolnily prostředky procesoru. Vícejádrové paralelní plánování back-end CPU umožňuje vyhrazení jader prostřednictvím seskupování a rozdělování úloh, čímž se zlepšuje schopnost uzlu zpracovávat data.

 • Redukce dat

  Vlastní optimalizované algoritmy redukce dat výrazně zlepšují poměr redukce dat.

 • Zjednodušená správa

  Jednotné zásady zálohování, replikace a archivace pomáhají automatizovat procesy ochrany dat a tyto operace jsou dostupné na jednotném portálu pro správu. Obnova dat se zjednodušuje na pouhé tři kroky. Distribuovaný globální vyhledávač umožňuje uživatelům najít soubory během několika sekund a rychle obnovit data.

Řešení pro archivaci: Okamžitý přístup a lineární rozšiřování

Společnost Huawei nabízí řešení pro archivaci s okamžitým přístupem, vysokým zabezpečením a snadnou údržbou, které splňuje požadavky zákazníků na dlouhodobou archivaci takzvaných studených dat a dodržování předpisů.

 • Rychlý přístup k archivovaným datům

  Archivovaná data jsou uložena na discích a lze k nim přistupovat v reálném čase. Není třeba plánovat čtení archivovaných dat, což splňuje požadavky na rychlé dotazování a analýzy.

 • Lineární rozšiřování

  Archivní úložiště využívá distribuovanou architekturu, která podporuje rozšiřování uzlů podle potřeby. Kapacitu a výkon lze lineárně rozšiřovat, což efektivně snižuje počáteční investice zákazníků a usnadňuje hromadnou archivaci dat.

Inteligentní konvergence

Toto konvergované řešení ochrany dat implementuje DR, zálohování a archivaci orientované na aplikace pro sjednocenou ochranu a správu dat, což zvyšuje efektivitu správy. Jednotná architektura úložiště navíc umožňuje nativní ukládání dat ve stejném formátu pro produkci, obnovu po havárii, zálohování a archivaci. To usnadňuje mobilitu a používání kopií dat napříč systémy, optimalizuje efektivitu využívání dat a urychluje inovace služeb.