This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันเครือข่ายสารสนเทศสำหรับระบบดูแลสุขภาพระดับภูมิภาค

Huawei ให้บริการโซลูชัน HPC แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเลเยอร์พื้นฐาน (สถาปัตยกรรม, ฮาร์ดแวร์, การจัดการระบบและคลัสเตอร์) และเลเยอร์แอปพลิเคชันบริการสำรวจและการผลิต โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซเพิ่มความเร็วในการสำรวจและการผลิต, ลดระยะเวลาการเจาะและการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

โซลูชัน HPC ที่ครบถ้วนของหัวเว่ย ทำการรับรอง, ทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โซลูชันเหล่านี้คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ เนื่องจากตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 • แนวโน้มและความท้าทาย

  อุตสาหกรรม 4.0 ได้รับการผลักดันเนื่องจากมีเทคโนโลยีเกิดใหม่มากมาย เช่น การประมวลผลบนคลาวด์, Big Data, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการเคลื่อนไหวของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลส่วนใหญ่จะต้องมีการประมวลผลอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ

  ลูกค้าน้ำมันและก๊าซจะส่งความต้องการเฉพาะสำหรับการสร้างระบบ ICT สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจทางธรณีวิทยาเชิงลึกเพื่อระบุทรัพยากรที่ใช้งานได้เพิ่มเติม อีกปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT และระบบที่ปรับใช้แยกต่างหาก นำไปสู่การใช้ทรัพยากรลดลงและ O&M ที่มีความซับซ้อน ปัจจัยนี้ควรมีการแก้ไข ท้ายที่สุด การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ดังนั้นข้อมูลจะต้องดำเนินการอยู่บนเครือข่ายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • โซลูชันที่สำคัญ

  หัวเว่ยให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่สร้างบนระบบจัดเก็บข้อมูล สวิตช์ และเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย ได้ทำการทดสอบความเข้ากันได้และประสิทธิภาพกับการประมวลผลคลัสเตอร์ของ Altair และ Bright และซอฟต์แวร์การสั่งการ, ซอฟต์แวร์บริการแอปพลิเคชัน Schlumberger และผลิตภัณฑ์ของ Halliburton

  โซลูชันของหัวเว่ยมีความแตกต่างและตอบสนองสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Huawei เสนอโซลูชันเครือข่าย CPU สำหรับการสำรวจภาคพื้นดินเพื่อตอบสนองความต้องการในการประมวลผลความแม่นยำแบบเดี่ยว สำหรับการสำรวจนอกชายฝั่ง For offshore exploration, Huawei นำเสนอโซลูชันการสร้างเครือข่าย GPU ที่ใช้สำหรับความต้องการในการประมวลผลความแม่นยำแบบคู่ ในการสำรวจระยะสั้น หัวเว่ยให้บริการโซลูชันการสำรวจบนระบบคลาวด์ที่ใช้โหมดสัญญาณบน Cloud สาธารณะเพื่อให้บริการลูกค้า 

  โซลูชันของหัวเว่ย ครบถ้วนทั้งการเพิ่มความเร็วในการสำรวจและการผลิต และความแตกต่างเพื่อลดอัตราความผิดพลาดในการประมวลผลการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซลูชัน HPC ของหัวเว่ย ช่วยลดการประเมินผลการบริการโดยเฉลี่ยจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที และลดอัตราความผิดพลาดในการประเมินผลการบริการโดยเฉลี่ยจาก 10% เหลือ 2%

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ครบวงจร

  หัวเว่ยให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่สร้างบนระบบจัดเก็บข้อมูล สวิตช์ และเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย

 • เพิ่มความเร็วในการสำรวจและการผลิต

  เร่งเวลาการประมวลผลการบริการโดยเฉลี่ยจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที

 • ปรับปรุงความแม่นยำในการประเมินผลการบริการ

  อัตราความผิดพลาดในการประเมินผลการบริการโดยเฉลี่ยลดลงจาก 10% เหลือ 2%

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei