This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันระบบสื่อสารแบบดิจิตอลสำหรับท่อขนส่ง

การลำเลียงทางท่อขนส่งถือเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการผลิตน้ำมันและก๊าซ ด้วยท่อขนส่งที่มีความยาวและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ทำให้บริษัทน้ำมันและก๊าซต้องเผชิญกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทาย ความไม่แน่นอนบางอย่าง รวมถึงข้อมูลการผลิตไม่สามารถรับได้ทันการณ์เนื่องจากพื้นที่ที่ครอบคลุมของเครือข่ายมีไม่เพียงพอต่อการอ่านมิเตอร์และการตรวจสอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเกิดความเสียหายของท่อขนส่งและการขโมยน้ำมันและก๊าซบ่อยครั้งเนื่องจากขาดการเฝ้าระวังและการป้องกันแบบเรียลไทม์ และระบบเครือข่ายสื่อสารแบบสดไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ทำให้ประสิทธิภาพการสื่อสารต่ำ

ระบบสื่อสารแบบดิจิตอลสำหรับท่อขนส่งของหัวเว่ยมีโซลูชันย่อยๆ รวมทั้งเครือข่ายที่เชื่อถือได้ กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ และระบบสื่อสารแบบมัลติมีเดีย เพื่อช่วยให้ระบบผลิตมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสำหรับท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซ

 • เครือข่ายเชิงแสงแบบวงแหวนและเครือข่ายแกนหลักสำหรับระบบสื่อสารฉุกเฉินผ่านดาวเทียม

  โซลูชันของเครือข่ายพื้นฐานจะอาศัยการรับส่งข้อมูลเชิงแสงเป็นหลัก ศูนย์ควบคุม สถานีต่างๆ (สถานีวัดปริมาณ, สถานีสูบจ่ายน้ำมัน และสถานีเพิ่มความดัน) และห้องควบคุมวาล์ว จะถูกเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายการรับส่งข้อมูลเชิงแสง ซึ่งใช้ในการกำหนดค่าเครือข่ายแบบวงแหวน เพื่อให้มั่นใจในระบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้ สามารถนำเอาระบบ Very Small Aperture Terminal (VSAT) มาใช้เป็นลิงก์สำรองระหว่างสถานีที่สำคัญๆ ได้ เช่น ศูนย์ควบคุม สถานีวัดปริมาณ สถานีสูบจ่ายน้ำมัน และสถานีเพิ่มความดัน ในกรณีที่การรับส่งข้อมูลเชิงแสงถูกรบกวน ระบบจะทำการสลับบริการต่างๆ ที่มีความสำคัญ เช่น Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) และระบบโทรศัพท์ ให้ไปใช้ลิงก์ VSAT โดยอัตโนมัติเพื่อแน่ใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

 • ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยมีการเชื่อมต่อแบบอัจฉริยะเพื่อการป้องกัน

  โซลูชันรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะได้ผนวกรวมกล้องวงจรปิด ระบบ Intrusion Detection System (IDS) ตลอดจนระบบควบคุมการเข้าถึง และระบบ PA/GA ระบบ IDS และ IVS โดยอาศัยการสั่นของแสง จะอำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณการบุกรุกไปยังระบบ IVS ซึ่งจะมีวิดีโอแสดงอยู่ในศูนย์เฝ้าระวัง ผู้ที่คอยตรวจสอบจะสามารถหาพิกัด แจ้ง และสั่งการตามแผนที่ GIS และเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารเพื่อสามารถตอบสนองฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เสียง วิดีโอ และข้อมูล สามารถเข้ากันได้กับระบบของผู้ผลิตรายอื่น เพื่อให้สามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โซลูชันการสื่อสารแบบมัลติมีเดียที่รวมระบบการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ และข้อมูล เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ วิดีโอ และบริการใช้งานเดสก์ท็อปร่วมกันได้ จากสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มของหัวเว่ย ทำให้ระบบการสื่อสารดังกล่าวสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์และเครือข่ายผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างแนบเนียน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้ามระบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันระบบสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จนี้สามารถรองรับเทอร์มินัลได้หลายรูปแบบ และช่วยให้สามารถประสานงานร่วมกันและโต้ตอบกันสำหรับสำนักงานและในที่ประชุมได้ตลอดเวลา 

  ประเภพของเทอร์มินอลประกอบด้วยระบบแอนะล็อก, IP, และโทรศัพท์วิดีโอ ซอฟต์แวร์เทอร์มินอล เช่น eSpace และ Lync, คอมพิวเตอร์ และ Wi-Fi และโทรศัพท์ Trunk

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • SCADA ที่เชื่อถือได้ และบริการระบบโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง

  เครือข่ายเชิงแสงแบบวงแหวนเชิงรุกและเครือข่ายแกนหลักสำหรับระบบสื่อสารฉุกเฉินนำเสนอความน่าเชื่อถือ 99.999%

 • การสื่อสารแบบรวมช่วยลดค่าใช้จ่าย

  ระบบแบบรวมทำให้การสื่อสารระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ, โทรศัพท์ และการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่าย

 • การผสานรวมความปลอดภัย, การติดตาม และการตรวจจับ

  ผสานรวม IVS, SCADA, และ IDS เพื่อการเฝ้าระวังอัจฉริยะ, การติดตามปัญหา และบรรเทาภัยคุกคาม

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei

Share link to: