This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

ระบบการจัดการแบบครบวงจร eSight

ชุดซอฟต์แวร์แบบครบวงจรของ Huawei สำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ขององค์กรที่มีความซับซ้อน ตั้งแต่เครือข่ายและศูนย์ข้อมูลรวมระดับโลก ไปจนถึงการสื่อสารแลลวิดีโอและมัลติมีเดีย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อบริการด้าน IT ที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการทำงานสูง

eSight มีแพลตฟอร์มแบบเปิดที่มีความยืดหยุ่นและรองรับโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ให้บริการรายอื่น และสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย

ตั้งแต่การวางแผนและดีไซน์เพื่อจัดเตรียมและแก้ไขปัญหา ระบบการจัดการ eSight จะปรับปรุงประสิทธิภาพของ O&M ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่าย ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุด และแน่ใจว่าระบบสามารถตอบสนองและมีความพร้อมใช้งานสูง

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ขององค์กรจะมากับซอฟต์แวร์การจัดการ eSight ของ Huawei ซึ่งกำหนดค่าและปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

แพลตฟอร์การจัดการแบบครบวงจร eSight (Unified Management Platform: UMP) สามารถรองรับส่วนประกอบต่างๆ ของ O&M

เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรองรับการวางแผน การจัดการ และการทำรายงานสำหรับข้อมูลรวมด้าน IT และ IP ขององค์กร ตลอดจนระบบโทรศัพท์ และเครือข่ายมัลติมีเดีย รองรับการกำหนดค่าการจัดการแบบผู้ใช้รายเดียว หลายราย และแบบกระจาย ตลอดจนรองรับ API แบบเปิดเพื่อการปรับแต่งบริการต่างๆ รองรับผลิตภัณฑ์ด้าน IT ยอดนิยมจากผู้ผลิตรายอื่นที่ได้มาตราฐาน

 • ตัวจัดการเครือข่าย

  การจัดเตรียมและจัดการอุปกรณ์และบริการต่างๆ บนเครือข่าย: QoS, นโยบายด้านความปลอดภัย, ช่องทางการเชื่อมต่อ MPLS, การเข้าถึง VPN และการทำรายงาน

 • ตัวจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

  ตรวจสอบและควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องอุปกรณ์: กระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อุณหภูมิ ความชื้น และความปลอดภัยในการเข้าถึงเชิงกายภาพ

 • ตัววิเคราะห์ปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

  คอยตรวจสอบและดูสถิติการรับส่งข้อมูลจากตารางที่สามารถปรับแต่งได้ โดยดุเรียงตามข้อมูลผู้ใช้ บริการ แอพพลิเคชัน และอีกมากมาย

 • ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์

  ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ กำหนดค่าและปรับใช้ซอฟต์แวร์ระบบและการอัปเกรด OS ตลอดจนจัดการการเข้าถึงบริการและการจำลองเสมือน

 • ตัวจัดการ WLAN

  สำหรับการจัดเตรียมและจัดการ AC, AP และอุปกรณ์ต่างๆ แบบไร้สายบนระบบ LAN เช่น มีระบบแก้ไขปัญหาและความสามารถในการบำรุงรักษาแบบทันที

 • ตัวจัดการที่เก็บข้อมูล

  สำหรับการสร้างแบบจำลองแบบพยากรณ์ และการตรวจสอบความจุของที่เก็บข้อมูล ค่าความหน่วงในการเข้าถึง และประสิทธิภาพของ IOPS ตลอดจน VM สวิตช์ และทรัพยากรบน SAN/NAS

 • ตัวจัดการ eLTE

  การจัดการแบบครบวงจรสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ LTE แบบรวม ซึ่งรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ สำหรับเสียง ข้อมูล และวิดีโอบนเครือข่าย IP ที่มีคุณภาพสูง

 • ตัวจัดการแอปพลิเคชัน

  ตรวจสอบและจัดการซอฟต์แวร์ระบบ มิดเดิลแวร์ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันสำหรับเว็บ เพื่อให้ได้ระบบ O&M ตลอดจนระบบรายงาน และระบบวิเคราะห์บันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ได้

 • ตัวจัดการระบบเครือข่ายออปติคัล (xPON)

  สำหรับการตรวจสอบเครือข่าย xPON เพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพการทำงานของพอร์ตอัปลิงก์และดาวน์ลิงก์บน OLT ตลอดจน ONU และการกำหนดค่าการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ