This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

ทำไมต้องเป็น ระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจร ICT eSight ของหัวเว่ย

 • Visualized Management
  แนวคิดการป้องกันและการวินิจฉัยด้วยภาพลดเวลาหยุดทำงาน 80% 

  แนวคิดการป้องกัน Exchange To Exchange (E2E) สำหรับการตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังเจ้าหน้าที่ O&M และการวินิจฉัยด้วยภาพที่หลากหลายเพื่อระบุต้นเหตุของปัญหา

 • 28 protect investment
  การวิเคราะห์ความสามารถอัจฉริยะเพิ่มการใช้ทรัพยากร ICT ได้ถึง 30%

  การวิเคราะห์ความสามารถทรัพยากร IT และเครือข่ายที่ครอบคลุม ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร และการวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณการใช้บริการที่หลากหลายเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

 • 52 smart on demand
  การปรับใช้บริการอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น 10 เท่า

  การค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติ การกำหนดค่าอย่างง่ายดาย และการส่งการกำหนดค่าทั้งหมดเป็นชุดทำให้ปรับใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

 • แพลตฟอร์ม eSight

 • ระบบบริหารจัดการเครือข่ายระดับองค์กร

 • ระบบการจัดการด้าน IT

 • การบริหารจัดการการสื่อสารแบบรวมศูนย์และระบบกล้องวงจรปิด

 • ระบบการบริหารจัดการการเข้าถึง GPON และ eLTE

eSight Platform
รองรับการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์, แอปพลิเคชัน, สวิตช์, เราเตอร์, ไฟร์วอลล์, AP, สิ่งอำนวยความสะดวก, GPON, eLTE, กล้อง, โทรศัพท์ IP และอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอแบบรวมศูนย์ มอบฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ มุมมองแบบรวมศูนย์ การบริหารจัดการทรัพยากร โทโพโลยี ประสิทธิภาพ และการกำหนดค่าอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน รองรับการปรับแต่งอุปกรณ์ของบริษัทอื่นและ NBI สำหรับการแจ้งเตือน ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นระบบการบริหารจัดการสำหรับลูกค้าและทำให้มั่นใจได้ในค่าใช้จ่าย O&M ที่ต่ำลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
Enterprise Network Management
ให้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายต่างๆ, ระบบบริหารจัดการแบบมีสายและไร้สายในตัว, ระบบบริหารจัดการการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย, การควบคุมดูแลคุณภาพของเครือข่าย และระบบบริหารจัดการ MPLS VPN การวินิจฉัยคุณภาพเครือข่ายที่มองเห็นได้และระบบบริหารจัดการแบบครบวงจรทำให้ใช้ O&M เชิงรุกกับเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายและระบบระบุตำแหน่งข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วได้
IT Management
ให้การจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์, VM, แอปพลิเคชัน, ซอฟต์แวร์ตัวเชื่อม และบริการแบบผสมผสาน กระบวนการที่เรียบง่ายในการสืบค้นความจุและสร้างการแสดงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและบริการที่มีอยู่ eSight ลดความยุ่งยากของกระบวนการ O&M ซึ่งจะลดทักษะที่ต้องการจากวิศวกร O&M และทำให้มั่นใจในบริการที่มีเสถียรภาพสำหรับองค์กร
Communications and Video Conferencing
รองรับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการสื่อสารแบบรวมศูนย์ การประชุมผ่านวิดีโอ และอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด สามารถปรับใช้และอัปเกรดโทรศัพท์ IP จำนวนมากเป็นกลุ่ม ติดตามคุณภาพของเสียง และวินิจฉัยปัญหาของการประชุมผ่านวิดีโอได้ ซึ่งจะสร้างเสริมการปรับใช้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและระบบระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของการประชุมผ่านเสียงและวิดีโอที่มีความรวดเร็ว และทำให้มั่นใจในเสถียรภาพการปฏิบัติงานของระบบเสียงและระบบการประชุมผ่านวิดีโอ
GPON and eLTE Access Management
รองรับการบริหารจัดการและการตรวจดูเครือข่ายการเข้าถึงบรอดแบนด์แบบ GPON และ eLTE eSight สร้างความมั่นใจในการทำงานที่มีเสถียรภาพของเครือข่าย GPON และ eLTE โดยการตรวจดู ONU, OLT, อัปลิงก์ และพอร์ตของ GPON รวมทั้ง eNodeBs, เครือข่ายหลัก และ CPE ของเครือข่าย eLTE
 • แพลตฟอร์ม eSight

  eSight Platform
  รองรับการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์, แอปพลิเคชัน, สวิตช์, เราเตอร์, ไฟร์วอลล์, AP, สิ่งอำนวยความสะดวก, GPON, eLTE, กล้อง, โทรศัพท์ IP และอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอแบบรวมศูนย์ มอบฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ มุมมองแบบรวมศูนย์ การบริหารจัดการทรัพยากร โทโพโลยี ประสิทธิภาพ และการกำหนดค่าอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน รองรับการปรับแต่งอุปกรณ์ของบริษัทอื่นและ NBI สำหรับการแจ้งเตือน ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นระบบการบริหารจัดการสำหรับลูกค้าและทำให้มั่นใจได้ในค่าใช้จ่าย O&M ที่ต่ำลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
 • ระบบบริหารจัดการเครือข่ายระดับองค์กร

  Enterprise Network Management
  ให้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ของผู้จัดจำหน่ายต่างๆ, ระบบบริหารจัดการแบบมีสายและไร้สายในตัว, ระบบบริหารจัดการการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย, การควบคุมดูแลคุณภาพของเครือข่าย และระบบบริหารจัดการ MPLS VPN การวินิจฉัยคุณภาพเครือข่ายที่มองเห็นได้และระบบบริหารจัดการแบบครบวงจรทำให้ใช้ O&M เชิงรุกกับเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายและระบบระบุตำแหน่งข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วได้
 • ระบบการจัดการด้าน IT

  IT Management
  ให้การจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์, VM, แอปพลิเคชัน, ซอฟต์แวร์ตัวเชื่อม และบริการแบบผสมผสาน กระบวนการที่เรียบง่ายในการสืบค้นความจุและสร้างการแสดงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและบริการที่มีอยู่ eSight ลดความยุ่งยากของกระบวนการ O&M ซึ่งจะลดทักษะที่ต้องการจากวิศวกร O&M และทำให้มั่นใจในบริการที่มีเสถียรภาพสำหรับองค์กร
 • การบริหารจัดการการสื่อสารแบบรวมศูนย์และระบบกล้องวงจรปิด

  Communications and Video Conferencing
  รองรับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการสื่อสารแบบรวมศูนย์ การประชุมผ่านวิดีโอ และอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด สามารถปรับใช้และอัปเกรดโทรศัพท์ IP จำนวนมากเป็นกลุ่ม ติดตามคุณภาพของเสียง และวินิจฉัยปัญหาของการประชุมผ่านวิดีโอได้ ซึ่งจะสร้างเสริมการปรับใช้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและระบบระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของการประชุมผ่านเสียงและวิดีโอที่มีความรวดเร็ว และทำให้มั่นใจในเสถียรภาพการปฏิบัติงานของระบบเสียงและระบบการประชุมผ่านวิดีโอ
 • ระบบการบริหารจัดการการเข้าถึง GPON และ eLTE

  GPON and eLTE Access Management
  รองรับการบริหารจัดการและการตรวจดูเครือข่ายการเข้าถึงบรอดแบนด์แบบ GPON และ eLTE eSight สร้างความมั่นใจในการทำงานที่มีเสถียรภาพของเครือข่าย GPON และ eLTE โดยการตรวจดู ONU, OLT, อัปลิงก์ และพอร์ตของ GPON รวมทั้ง eNodeBs, เครือข่ายหลัก และ CPE ของเครือข่าย eLTE

ค้นหาโซลูชันที่ใช่

 • 0101

  โซลูชันการผสมผสานแบบมีสายและไร้สาย

  เพื่อสนับสนุนสำนักงานเคลื่อนที่ องค์กรต้องมีระบบเครือข่ายไร้สายยืดหยุ่นความเร็วสูงที่ผสานกับเครือข่ายมีสายที่มีอยู่ ก่อนหน้านี้ ระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายทำงานทับซ้อนกันและมีการจัดการแยกกัน ส่งผลให้เพิ่มภาระงานเป็นสองเท่าและต้องใช้ทักษะการควบคุมดูแลที่สูง

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei