Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Szybka, uniwersalna sieć bezprzewodowa zintegrowana z istniejącymi sieciami przewodowymi

Aby usprawnić działanie biura mobilnego, firmy wymagają szybkiej i uniwersalnej sieci bezprzewodowej zintegrowanej z istniejąca siecią przewodową. Sieci przewodowe i bezprzewodowe zwykle pokrywają się i są zarządzane osobno, co podwaja nakład pracy i wymaga specjalistycznej wiedzy. W rozwiązaniu kampusowej sieci agile firmy Huawei przełączniki agile z natywną funkcją AC współpracują z punktami dostępu do sieci WLAN w celu unifikowania technologii przewodowych i bezprzewodowych, ujednoliconego zarządzania sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi oraz zapewnienia dużej wydajności przekazywania. Całą sieć kampusowa złożona z przełączników głównych i agregacyjnych, przełączników dostępu i punktów dostępu można zwirtualizować w jednym urządzeniu, upraszczając zarządzanie i ograniczając koszty operacyjne o 69%.

Unifikowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

Aby usprawnić działanie biura mobilnego, firmy potrzebują szybkiej i uniwersalnej sieci bezprzewodowej zintegrowanej z istniejąca siecią przewodową. Sieci przewodowe i bezprzewodowe zwykle pokrywają się i są zarządzane osobno, co podwaja nakład pracy i wymaga specjalistycznej wiedzy. W rozwiązaniu kampusowej sieci agile firmy Huawei przełączniki agile z natywną funkcją AC współpracują z punktami dostępu do sieci WLAN w celu unifikowania technologii przewodowych i bezprzewodowych. Umożliwia to ujednolicone zarządzanie sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi oraz zapewnienie dużej wydajności przekazywania. Całą sieć kampusową złożoną z przełączników głównych/agregacyjnych, przełączników dostępu i punktów dostępu można zwirtualizować w jednym urządzeniu, upraszczając zarządzanie i ograniczając koszty operacyjne o 69%.

Dowiedz się więcej

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.