Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

CampusInsight — analizator sieci kampusowej

CampusInsight firmy Huawei to inteligentny analizator sieci dla sieci kampusowych. Nieustannie ocenia wydajność sieci dla każdego użytkownika w oparciu o miliardy rekordów danych użytkownika i poprawia wskaźnik identyfikacji potencjalnych usterek o 85%, zapewniając optymalny komfort korzystania z usługi.

CampusInsight wykorzystuje technologię telemetryczną do dynamicznego przechwytywania danych o usterkach w ciągu zaledwie kilku sekund, wdrażając precyzyjną analizę w czasie rzeczywistym. Zarządza całą funkcjonalnością sieci Wi-Fi. Ponadto CampusInsight wykorzystuje algorytmy Big Data do szybkiej analizy pierwotnych przyczyn problemów w rzeczywistych scenariuszach przy użyciu technologii AI, aby automatycznie generować zasady optymalizacji oparte na komforcie obsługi i ulepszać sieci.

Huawei

Specyfikacje

Funkcje Opisy
Identyfikacja trybu usterki (Problemy)
 • Można wyświetlić liczbę problemów z połączeniem, liczbę punktów dostępu oraz liczbę użytkowników.
 • Można wyświetlić liczbę problemów z wydajnością interfejsu radiowego, liczbę punktów dostępu oraz liczbę użytkowników.
 • Można wyświetlić liczbę problemów z roamingiem, liczbę punktów dostępu oraz liczbę użytkowników.
 • Można wyświetlić szczegółowe informacje na temat problemu.

  Problem z połączeniem: problem z dostępem do sieci, brak możliwości preferencyjnego dostępu do sieci dla użytkowników sieci 5G oraz nieoczekiwana awaria sieci

  Problem z wydajnością interfejsu radiowego: słaby zasięg, nieprawidłowa prędkość, duże opóźnienia, wysoki wskaźnik utraty danych, słabe połączenie i zajętość sieci

  Problem z roamingiem: roaming zbiorowy, roaming pingpongowy oraz wysoki poziom błędów podczas roamingu

Analiza problemów z dostępem (łączność)
 • Można wyświetlić liczbę przypadków skojarzenia, uwierzytelnienia lub awarii DHCP oraz trend historyczny liczby czasów dostępu.

  Można filtrować dane na podstawie nazwy punktu dostępu i SSID.

  Można analizować liczbę przypadków skojarzenia, uwierzytelnienia lub awarii DHCP podczas danej fazy oraz łączną liczbę problemów z dostępem na podstawie dynamicznego poziomu bazowego.

 • Można wyświetlić rozkład punktów dostępu, których dotyczą problemy z dostępem.

  Liczba punktów dostępu, których dotyczą problemy z dostępem, może być porównywana z liczbą punktów dostępu, które takich problemów nie mają.

  Można wyświetlić zapytania Top N punktów dostępu z największą liczbą awarii dostępu.

 • Można wyświetlić rozkład użytkowników, których dotyczą problemy z dostępem.

  Liczba użytkowników, których dotyczą problemy z dostępem, może być porównywana z liczbą użytkowników, którzy takich problemów nie mają.

  Można wyświetlić zapytania Top N użytkowników z największą liczbą awarii dostępu.

Analiza komfortu obsługi (wydajność)
 • Można wyświetlić rozkład trendu dla użytkowników z dobrym, przeciętnym i niskim komfortem obsługi.

  Dane użytkowników sieci 2,4G i 5G można przeglądać przez przełączenie typu użytkownika.

  Można filtrować dane na podstawie nazwy punktu dostępu i SSID.

 • Można wyświetlić rozkład trendu dla użytkowników z dobrym, przeciętnym i niskim komfortem obsługi na podstawie siły sygnału, wartości negocjowanej i współczynnika utraty pakietów.

  Dane użytkowników sieci 2,4G i 5G można przeglądać przez przełączenie typu użytkownika.

  Można filtrować dane na podstawie nazwy punktu dostępu i SSID.

 • Można wyświetlić rozkład punktów dostępu powiązanych z niskim komfortem obsługi.

  Można porównać liczbę punktów dostępu powiązanych ze niskim komfortem obsługi z liczbą innych punktów dostępu.

  Można wyświetlić zapytania Top N punktów dostępu z największą liczbą awarii dostępu.

 • Można wyświetlić rozkład użytkowników z niskim komfortem obsługi.

  Można porównać liczbę użytkowników z niskim komfortem obsługi i z liczbą innych użytkowników.

  Dla zapytania Top N można wyświetlić użytkowników, których dotyczy niski komfort obsługi przez najdłuższy czas.

Odtwarzanie zdarzeń użytkownika (Zdarzenie)
 • Można wyświetlić listę informacji dotyczących dostępu użytkowników.
    Można filtrować dane na podstawie adresu MAC użytkownika.
Analiza funkcjonalności użytkownika (Funkcjonalność klienta)
 • Można wyświetlić podstawowe informacje o użytkowniku, dane KPI, informacje o połączeniu, trendy danych KPI, podsumowanie, problemy i dostęp do funkcjonalności.
Analiza szczegółów dotyczących punktu dostępu (Szczegóły punktu dostępu)
 • Można wyświetlić podstawowe informacje o punkcie dostępu, informacje dostępowe, 5 najważniejszych problemów, które występują najczęściej, oraz stan punktu dostępu.
Informacje ogólne (Pulpit)
 • Można wyświetlić informacje o ruchu, rozkładzie czasowym użytkowników, godzinach szczytu, liczbie użytkowników i komforcie obsługi.
    Przedział czasowy może wynosić bieżący dzień, ostatnie trzy dni i ostatnie 7 dni.
 • Można wyświetlić trend danych KPI.

  Dane KPI mogą obejmować liczbę użytkowników, wartość negocjowaną, siłę sygnału, natężenie ruchu, współczynniki awaryjności dostępu, współczynniki utraty pakietów lub współczynnik zakłóceń.

  W przypadku wyświetlania trendu KPI w bieżącym dniu, statystyki danych są zbierane co godzinę. W przypadku wyświetlania trendu KPI w okresie dłuższym niż jeden dzień, statystyki danych są zbierane co dzień.

 • Można wyświetlić rozkład danych KPI dla punktu dostępu.

  Jeśli KPI są ustawione na liczbę użytkowników lub ruch, wyświetlane są punkty dostępu o dużej, średniej i małej liczbie użytkowników lub o dużym, średnim i małym natężeniu ruchu.

  Jeśli KPI są ustawione na wartość negocjowaną, w zależności od liczby problemów wyświetlany jest wskaźnik siły sygnału, współczynnik awaryjności dostępu, współczynnik utraty pakietów lub zakłóceń, dobre, średnie i słabe punkty dostępu.

 • Można wyświetlić rozkład 5 najlepszych punktów dostępu.

  Jeśli KPI są ustawione na liczbę użytkowników lub ruch, wyświetlane są zapytania top N dla punktów dostępu z największą liczbą użytkowników lub o największym natężeniu ruchu.

  Jeśli KPI są ustawione na wartość negocjowaną, w zależności od liczby problemów wyświetlany jest wskaźnik siły sygnału, współczynnik awaryjności dostępu, współczynnik utraty pakietów lub zakłóceń, zapytania top N dla punktów dostępu o największej liczbie problemów.

Skala zarządzania
 • Każdy zestaw może zarządzać 10 000 punktów dostępu i 100 000 użytkowników.
 • Skalę zarządzania można powiększyć przez rozszerzenie pojemności serwera. Można zarządzać maksymalnie 20 000 punktami dostępu.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: