Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Przełączniki dla przedsiębiorstw serii S1700

Przełączniki Huawei serii S1700 są idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw, kawiarenek internetowych, hoteli, szkół i innych miejsc tego typu. Są łatwe w instalacji i konserwacji, zapewniają szeroki wachlarz usług oraz pomagają klientom budować bezpieczne, niezawodne i wydajne sieci.

W zależności od typu zarządzania przełączniki serii S1700 są klasyfikowane jako przełączniki niezarządzalne, przełączniki sieciowe i przełączniki w pełni zarządzalne.

Przełączniki niezarządzalne działają w technologii Plug and Play i nie wymagają instalacji żadnego oprogramowania. Nie mają żadnych opcji konfiguracyjnych i nie wymagają późniejszego zarządzania. Przełącznikami sieciowymi można zarządzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Są łatwe w obsłudze i mają przyjazny graficzny interfejs użytkownika (GUI). Przełączniki w pełni zarządzalne obsługują różne metody zarządzania i konserwacji, takie jak web, SNMP, interfejs wiersza poleceń (obsługiwany przez S1720GFR, S1720GW-E, S1720GWR-E i S1720X-E) i port konsoli (obsługiwany przez S1720GFR). Mają przyjazny graficzny interfejs użytkownika.

Huawei

Specyfikacje


Model produktu S1700-28FR-2T2P-AC
S1700-52FR-2T2P-AC
S1720-10GW-2P-E
S1720-10GW-PWR-2P-E
S1720-20GFR-4TP
S1700-28GFR-4P-AC
S1720-28GFR-4TP
S1700-52GFR-4P-AC
S1720-28GWR-4P-E
S1720-28GWR-PWR-4P-E
S1720-28GWR-PWR-4TP-E
S1720-28GWR-4X-E
S1720-28GWR-PWR-4X-E
S1720-52GWR-4P-E
S1720-52GWR-PWR-4P-E
S1720-52GWR-4X-E
S1720-52GWR-PWR-4X-E
S1720X-16XWR-E
S1720X-32XWR-E
Zarządzanie
urządzeniem
SNMP
Zarządzanie siecią systemu web (HTTPS)
Klient DHCP
Ochrona hasła użytkownika
Przywracanie jednym klawiszem
Konfiguracja CLI (seria S1720GFR, S1720GWE, S1720GWR-E, S1720X-XWR-E)
Wydajność przełączania S1700-28FR-2T2P-AC: 12,8 Gb/s
S1700-52FR-2T2P-AC: 17,6 Gb/s
68 Gb/s S1720-20GFR-4TP: 128 Gb/s
S1700-28GFR-4P-AC: 56 Gb/s
S1720-28GFR-4TP: 128 Gb/s
S1700-52GFR-4P-AC: 104 Gb/s

Seria S1720-28GWR-P/TP: 68 Gb/s
Seria S1720-28GWR-X: 168 Gb/s
Seria S1720-52GWR-P: 336 Gb/s
S1720-52GWR-X: 336 Gb/s
680 Gb/s
Wydajność w zakresie przekazywania S1700-28FR-2T2P-AC: 9,6 Mp/s
S1700-52FR-2T2P-AC: 13,2 Mp/s
15 Mp/s S1720-20GFR-4TP: 30 Mp/s
S1700-28GFR-4P-AC: 42 Mp/s
S1720-28GFR-4TP: 42 Mp/s
S1700-52GFR-4P-AC: 78 Mp/s
Seria S1720-28GWR-P/TP: 42 Mp/s
Seria S1720-28GWR-X: 96 Mp/s
Seria S1720-52GWR-P: 78 Mp/s
Seria S1720-52GWR-X: 132 Mp/s
S1720X-16XWR-E: 240 Mp/s
S1720X-32XWR-E: 252 Mp/s
Porty stałe
S1700-28FR-2T2P-AC
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100Base-T
Wysyłanie: 2 porty elektryczne 10/100/1000Base-T, 2 porty optyczne 1000Base-X
S1700-52FR-2T2P-AC
Pobieranie: 48 portów elektrycznych 10/100Base-T
Wysyłanie: 2 porty elektryczne 10/100/1000Base-T, 2 porty optyczne 1000Base-X

Pobieranie: 8 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 2 porty optyczne 1000Base-X
S1720-20GFR-4TP
Pobieranie: 16 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X, z których 2 to porty kombinowane 10/100/1000Base-T
S1700-28GFR-4P-AC
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X
S1720-28GFR-4TP
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X, z których 2 to porty kombinowane 10/100/1000Base-T
S1700-52GFR-4P-AC
Pobieranie: 48 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X
Seria S1720-28GWR-P
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X
Seria S1720-28GWR-TP
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X, z których 2 to porty kombinowane 10/100/1000Base-T
seria S1720-28GWR-X
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 10GBase-X
Seria S1720-52GWR-P
Pobieranie: 48 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X
Seria S1720-52GWR-X
Pobieranie: 48 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 10GBase-X
S1720X-32XWR-E: 32 porty optyczne 10GBase-X
Uwaga: Porty te mogą być wykorzystywane zarówno do transmisji wychodzących, jak i przychodzących.
Funkcje VLAN 4 tys. VLAN
Port dostępowy
Port trunk
Port hybrydowy
VLAN zarządzania
Głosowa sieć VLAN
Routing IP Routing statyczny IPv4 i IPv6
RIP, RIPng, OSPF (seria S1720-E)
Konserwacja
urządzenia
Monitorowanie sieci komputerowych (RMON)
Dziennik systemu
Ping i śledzenie trasy
Wirtualny test przewodów (VCT)
Protokół LLDP
Model produktu S1720-10GW-2P
S1720-10GW-PWR-2P
S1720-28GWR-4P
S1720-28GWR-PWR-4P
S1720-28GWR-PWR-4TP
S1720-28GWR-4X
S1720-28GWR-PWR-4X
S1720-52GWR-4P
S1720-52GWR-PWR-4P
S1720-52GWR-4X
S1720-52GWR-PWR-4X
S1720X-16XWR S1720X-32XWR
Zarządzanie
urządzeniem
Zarządzanie siecią systemu web
Klient DHCP
Przywracanie jednym klawiszem
Uwaga: Model S1720 zarządzany sieciowo można zaktualizować do modelu zarządzanego sieciowo/SNMP przez zakup licencji
Wydajność przełączania 68 Gb/s Seria S1720-28GWR-P/TP: 68 Gb/s
Seria S1720-28GWR-X: 168 Gb/s
336 Gb/s 680 Gb/s 680 Gb/s
Wydajność w zakresie przekazywania 15 Mp/s Seria S1720-28GWR-P/TP: 42 Mp/s
Seria S1720-28GWR-X: 96 Mp/s
Seria S1720-52GWR-P: 78 Mp/s
Seria S1720-52GWR-X: 132 Mp/s
240 Mp/s 252 Mp/s
Porty stałe Pobieranie: 8 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 2 porty optyczne 1000Base-X
Seria S1720-28GWR-P
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X
Seria S1720-28GWR-TP
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X, z których 2 to porty kombinowane 10/100/1000Base-T
seria S1720-28GWR-X
Pobieranie: 24 porty elektryczne 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 10GBase-X
Seria S1720-52GWR-P
Pobieranie: 48 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 1000Base-X
Seria S1720-52GWR-X
Pobieranie: 48 portów elektrycznych 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 10GBase-X
16 portów optycznych 10GBase-X
Uwaga: Porty te mogą być wykorzystywane zarówno do transmisji wychodzących, jak i przychodzących.
32 porty optyczne 10GBase-X
Uwaga: Porty te mogą być wykorzystywane zarówno do transmisji wychodzących, jak i przychodzących.
Funkcje VLAN 256 VLAN (Seria S1720: 4 tys.)
Port dostępowy
Port trunk
Port hybrydowy
VLAN zarządzania
Głosowa sieć VLAN
Routing IP Routing statyczny IPv4 i IPv6
Konserwacja urządzenia Dziennik systemu
Ping
Wirtualny test przewodów (VCT)
Protokół LLDP
Model produktu S1700-24-AC S1700-52R-2T2P-AC S1700-16G
S1724G-AC
S1700-24GR
S1700-28GR-4X
S1700-52GR-4X
Wydajność przełączania 4,8 Gb/s 17,6 Gb/s S1700-16G: 32 Gb/s
S1724G-AC: 48 Gb/s
S1700-24GR: 48 Gb/s
S1700-28GR-4X: 168 Gb/s
S1700-52GR-4X: 336 Gb/s
Wydajność w zakresie przekazywania 3,6 Mp/s 13,2 Mp/s S1700-16G: 24 Mp/s
S1724G-AC: 36 Mp/s
S1700-24GR: 36 Mp/s
S1700-28GR-4X: 96 Mp/s
S1700-52GR-4X: 132 Mp/s
Typ portu 100M Wysyłanie i pobieranie 100M dostęp, 1000M Wysyłanie GE Wysyłanie i pobieranie 1000M dostęp, 10GE Wysyłanie
Porty stałe 24 porty 10/100Base-T
Uwaga: Porty te mogą być wykorzystywane zarówno do transmisji wychodzących, jak i przychodzących.
Pobieranie: 48 portów 10/100Base-T
Wysyłanie: 2 porty 10/100/1000Base-T i 2 porty optyczne 1000Base-X
S1700-16G: 16 portów 10/100/1000Base-T
S1724G-AC: 24 porty 10/100/1000Base-T
S1700-24GR: 24 porty 10/100/1000Base-T
Uwaga: Porty te mogą być wykorzystywane zarówno do transmisji wychodzących, jak i przychodzących.
Uwaga: Porty te mogą być wykorzystywane zarówno do transmisji wychodzących, jak i przychodzących.
S1700-28GR-4X
Pobieranie: 24 porty 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 10GBase-X
S1700-52GR-4X
Pobieranie: 48 portów 10/100/1000Base-T
Wysyłanie: 4 porty optyczne 10GBase-X

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: