Yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayın:

Huawei HPC Çözümleri

Huawei, temel katmanları (mimari, donanım, sistem ve küme yönetimi) ve keşif ve üretim servis uygulama katmanını kapsayan uçtan uca HPC çözümü sunuyor. Bu çözümler, petrol ve gaz şirketlerinin keşif ve üretimi hızlandırmasına, sondaj ve üretim sürelerini kısaltmalarına ve operasyonel verimliliği artırmalarına yardımcı olur.

Huawei'in bütünsel HPC çözümünün, endüstri lideri petrol ve gaz servis yazılımı sağlayıcılarının ürünleri için ortak sertifikasyon, test ve optimizasyonu tamamlanmıştır. Bu çözümler, petrol ve gaz şirketleri için ideal seçim olup, petrol ve gaz endüstrisinin benzersiz karakteristiklerinin gerekliliklerini tamamen karşılamaktadırlar.

 • Trendler ve Zorluklar

  Endüstri 4.0 hız kazanmakta; bulut bilgi işlem, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve mobilite gibi yükselmekte olan teknolojiler endüstriyel sektöre daha fazla dahil olmaktadır. Karar alma süreçlerini hızlandırmak için büyük miktarda bilginin hızla işlenmesi gerekmektedir.

  Petrol ve doğalgaz müşterileri, ICT inşası için benzersiz gereklilikler sundular. Ek kullanılabilir kaynakları belirlemek için jeolojik araştırma verilerinin derinlemesine analizini gerçekleştirmek için gerekli olan yenilenemeyen kaynaklar olarak petrol ve doğalgazla ilgili şartlar dahildir. Bir başka durum ise BT cihaz ve sistemlerinin bağımsız olarak kurularak düşük kaynak kullanımı ve karmaşık işletme ve bakımı beraberinde getirmesidir. Sonuç olarak, çok miktarda verinin toplanması ve depolanması güvenlik risklerine açık olabilir, bu sebeple verilerin çevik ve verimli ağlar yoluyla taşınması gerekir.

 • Çözümün Önemli Noktaları

  Huawei, geniş bir aralıktaki depolama, anahtar ve sunucular üzerine kurulan uçtan uca çözüm sunmaktadır. Ayrıca, Huawei'in ürünleri, Altair ve Bright Computing kümeleme ve dağıtım yazılımı, Schlumberger servis uygulama yazılımı ve Halliburton ürünleriyle uyumluluk ve performans testlerini tamamlamıştır.

  Huawei çözümleri özelleştirilmiştir ve çeşitli uygulama senaryolarına uygundur. Örneğin, Huawei tekli hassas bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak üzere arazi keşif için bir CPU ağ iletişimi çözümü sunar. Sınır ötesi keşif için Huawei, çift hassasiyete sahip bilgi işlem gereksinimlerine uygun bir GPU ağ iletişimi çözümü sağlar. Kısa dönemli keşifte ise Huawei, müşterilerine hizmet sunmak için bir genel bulut kiralama modunu kullanan bir keşif bulutu çözümü sunuyor. 

  Huawei'in çözümleri, keşif ve üretimi hızlandırmak adına holistiktir ve servis işleme hata oranını azaltmak için farklılaştırılmıştır. Özellikle Huawei HPC çözümü, ortalama servis işleme süresini saatlerden dakikalara indirir ve servis işleme hata oranını ortalama %10'dan %2'ye düşürür.

Daha Fazla Bilgi

 • Uçtan Uca

  Huawei, geniş bir aralıktaki depolama, anahtar ve sunucular üzerine kurulan uçtan uca çözüm sunmaktadır.

 • Keşif ve Üretim Hızlandırma

  Ortalama servis süresi saatlerden dakikalara inecek şekilde hızlandırılır.

 • Servis İşlemenin Doğruluğunu Artırma

  Ortalama servis işleme hatası oranı %10'dan %2'ye düşürülür

Ortaklar için

İş ortağı iseniz, daha fazla pazarlama kaynağı edinmek için buraya tıklayın.
Proje sorgulamak, siparişleri yönetmek, destek almak, veya Huawei İş Ortakları hakkında daha fazla bilgi edinmek adına Ortaklık alanını ziyaret etmek için buraya tıklayın.