This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

IoT ผลักดันให้องค์กรต่างๆ สร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่เชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นได้อย่างไร

 • Quick Deployment

  ปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่น

 • Multiple Connections

  การเชื่อมต่อมากมาย

 • Intelligent Management

  การบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ

 • Data Security

  ความปลอดภัยของข้อมูล

 • Open Ecosystem

  ระบบนิเวศแบบเปิด

IoT ผลักดันให้มีการบูรณาการระหว่างโลกดิจิตอลและโลกแห่งความเป็นจริงที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงจากผลิตภัณฑ์ไปเป็นบริการ ดังนั้นผู้บริโภคจึงเป็นผู้กำหนดการผลิตแทนผู้ผลิต ระบบ ICT ทำหน้าที่เป็นระบบการผลิตมากกว่าระบบสนับสนุน ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญของการพัฒนาครั้งนี้

IoT ที่เป็นส่วนสำคัญทางกลยุทธ์ของหัวเว่ย มีระบบนิเวศขนาดมหึมาที่ซับซ้อนที่ต้องใช่ความพยายามและการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโซลูชัน ICE, องค์กร, สถาบันวิจัย และรัฐบาล หัวเว่ยและคู่ค้าได้พัฒนาโซลูชัน IoT ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและผลักดันนวัตกรรมอยู่เสมอ

โซลูชัน

 • แพลตฟอร์มการจัดการการเชื่อมต่อ IoT

 • โซลูชัน EC-IoT

 • eLTE Broadband and Narrowband IoT

 • แนร์โรว์แบนด์ IoT

03 IoT solution 01 1
แพลตฟอร์มการจัดการการเชื่อมต่อ IoT

เพื่อปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการพัฒนา IoT ระบบเครือข่ายส่วนกลางคลาวด์ของหัวเว่ยได้พัฒนาการเชื่อมต่อแบบเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าถึงการวินิจฉัย ระดับผู้ให้บริการเครือข่าย การปรับขนาด และการเปิดรับได้

แพลตฟอร์มนี้ให้การเชื่อมต่อเต็มที่ระหว่างผู้คนละสิ่งต่างๆ และระหว่างสิ่งต่างๆ ด้วยกัน โดยจะรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมตามแนวตั้งมากมาย และมี API เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดที่หลากหลายสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริการ องค์กร และอุตสาหกรรมสามารถสร้างโซลูชัน IoT ครบวงจร และเพื่อให้สามารถใช้แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างรายได้ทางธุรกิจ API แบบเปิดช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยเร่งความเร็วบริการและลดต้นทุนการใช้งาน

enterprise network solution agile iot
โซลูชัน EC-IoT

ประสิทธิภาพของ EC-IoT แบบเปิดและสถาปัตยกรรมการจัดการคลาวด์ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการข้อมูลแบบขอบและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลสำหรับองค์กร นอกจากนี้ EC-IoT ยังมีโปรโตคอลอุตสาหกรรมและอินเตอร์เฟซแอปพลิเคชันที่หลากหลาย 

eLTE Broadband and Narrowband IoT Solution

Huawei’s eLTE-IoT solution, which complies with 3GPP specifications, is used on the industrial, scientific and medical radio bands and consists of a unified service engine, AirNodes supporting both broadband and narrowband IoT, Customer-Premises Equipment (CPE), mini-PCIe cards, modules, and a multitude of terminals. The eLTE-Licensed solution is built on 4.5GHz, and the eLTE-U solution is built on 2.4GHz and 5.8GHz, with both providing guaranteed wide coverage and high bandwidth features for video surveillance, mobile office, and other services.

In addition to CPE, Huawei provides modules for vendors to develop different IoT terminals, industrial sensors and positioning tags.

แนร์โรว์แบนด์ IoT

แอปพลิเคชัน IoT จำนวนมากจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเทอร์มินัลในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมตามแนวตั้ง ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ Low Power Wide Area Network (LPWAN) ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

สเปกตรัมที่ได้รับอนุญาตสำหรับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง ความพร้อมใช้งานของสัญญาณแม้ในชั้นใต้ดินและพื้นที่ชานเมืองที่ห่างไกล เทอร์มินัลที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ 10 ปี เซลล์เดียวสามารถรองรับ 100,000 การเชื่อมต่อเครือสำหรับค่าใช้จ่ายโมดูลการสื่อสารต่ำ เครือข่ายที่รองรับการใช้งานเคลื่อนที่ โรมมิ่ง การระบุตำแหน่ง และฟังก์ชันอื่นๆ โดยไม่มีเวลาแฝง

เทคโนโลยีเซลลูลาร์ NB-IoT ตอบสนองทุกความต้องการ LPWAN

 • แพลตฟอร์มการจัดการการเชื่อมต่อ IoT

  03 IoT solution 01 1
  แพลตฟอร์มการจัดการการเชื่อมต่อ IoT

  เพื่อปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการพัฒนา IoT ระบบเครือข่ายส่วนกลางคลาวด์ของหัวเว่ยได้พัฒนาการเชื่อมต่อแบบเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าถึงการวินิจฉัย ระดับผู้ให้บริการเครือข่าย การปรับขนาด และการเปิดรับได้

  แพลตฟอร์มนี้ให้การเชื่อมต่อเต็มที่ระหว่างผู้คนละสิ่งต่างๆ และระหว่างสิ่งต่างๆ ด้วยกัน โดยจะรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมตามแนวตั้งมากมาย และมี API เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดที่หลากหลายสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริการ องค์กร และอุตสาหกรรมสามารถสร้างโซลูชัน IoT ครบวงจร และเพื่อให้สามารถใช้แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างรายได้ทางธุรกิจ API แบบเปิดช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยเร่งความเร็วบริการและลดต้นทุนการใช้งาน

 • โซลูชัน EC-IoT

  enterprise network solution agile iot
  โซลูชัน EC-IoT

  ประสิทธิภาพของ EC-IoT แบบเปิดและสถาปัตยกรรมการจัดการคลาวด์ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการข้อมูลแบบขอบและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลสำหรับองค์กร นอกจากนี้ EC-IoT ยังมีโปรโตคอลอุตสาหกรรมและอินเตอร์เฟซแอปพลิเคชันที่หลากหลาย 

 • eLTE Broadband and Narrowband IoT

  eLTE Broadband and Narrowband IoT Solution

  Huawei’s eLTE-IoT solution, which complies with 3GPP specifications, is used on the industrial, scientific and medical radio bands and consists of a unified service engine, AirNodes supporting both broadband and narrowband IoT, Customer-Premises Equipment (CPE), mini-PCIe cards, modules, and a multitude of terminals. The eLTE-Licensed solution is built on 4.5GHz, and the eLTE-U solution is built on 2.4GHz and 5.8GHz, with both providing guaranteed wide coverage and high bandwidth features for video surveillance, mobile office, and other services.

  In addition to CPE, Huawei provides modules for vendors to develop different IoT terminals, industrial sensors and positioning tags.

 • แนร์โรว์แบนด์ IoT

  แนร์โรว์แบนด์ IoT

  แอปพลิเคชัน IoT จำนวนมากจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเทอร์มินัลในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมตามแนวตั้ง ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ Low Power Wide Area Network (LPWAN) ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

  สเปกตรัมที่ได้รับอนุญาตสำหรับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง ความพร้อมใช้งานของสัญญาณแม้ในชั้นใต้ดินและพื้นที่ชานเมืองที่ห่างไกล เทอร์มินัลที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ 10 ปี เซลล์เดียวสามารถรองรับ 100,000 การเชื่อมต่อเครือสำหรับค่าใช้จ่ายโมดูลการสื่อสารต่ำ เครือข่ายที่รองรับการใช้งานเคลื่อนที่ โรมมิ่ง การระบุตำแหน่ง และฟังก์ชันอื่นๆ โดยไม่มีเวลาแฝง

  เทคโนโลยีเซลลูลาร์ NB-IoT ตอบสนองทุกความต้องการ LPWAN

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei